Knud Larsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Det som er virkeligt skræmmende.

Jo Skat. men Skat kører sit eget løb er hævet ovre alle andre. Sålænge vore politikere tillader dette får vi ikke en retsstat men et Stasi styre. Skats virke er bestemt af kun to paragrafer. §1 Skat har altid ret. §2 i Tilfælde af at Skat ikke har ret, træder §1 i kraft. Britta nielsen sagen var...

PSRM hviler på 30 år gamle formelle fejl

Systemerne hviler på 30 år gamle formelle fejl, så det vil ikke komme til at virke. Og hvis de tror det virker, er det retsstridigt. Det er allerede grundigt dokumenteret. Hele Skats cirkus er baseret på tåbelige love, der gør at systemet har systemiske fejl, der ikke er/vil rettes. Mod dumhed kæ...
Kommentar til Fejl i KMD-program giver lange svartider hos E-boks

fejl i opretlse af Storebox

Det virker slet ikke

Energiministeriet

kan kun græde salte tårer over tilskudsmodulet. Mage til gang fup og fidus orkestreret af Ministeriet til fordel for de begunstigede energileverandører skal man da lede længe efter. Det er nærmest umuligt at udfylde giver meget små kompensationer medens energileverandørene løber med hele beløbet.

GDPR regler hvornår får den en bøde for det?

GDPR regler hvornår får den en bøde for det?

Re: Så med andre ord

Så derfor undrer det mig at man kan tage 1 mia kr for det der er fremstillet allerede? Men selvfølgelig, når direktioen fik en halv mia er der måske noget der skal indhentes.

Re: Inddrivelse af eftergivende restancer

det ved jeg ikke. Men der er faktisk mange der har penge til gode.

Skat diskriminerer er regelen

Skatteministeren har for anden gang udskudt det såkaldt nye ejendomsskattesystem, så nye vurderinger tidligst kommer ud til borgene fra juli 2020. Det tidligste er deraf angivet til 2021 og med den voldsomme ophobning af fejl siden 2009 (2011 var generel ubegrundet opskrivning på 49%) vil blive ...
Kommentar til Digitalisering og skat

Skat har ikke check på digitalisering

Eks. Alle firmaeri Danmark bruger moderne bogføringssystemer med post mod post kontrol og automatisk rente beregning i debitor bogholderiet. Det kræver skat nærmest. Skat selv bruger et tusse gammel system KOBRA med manuel boføring - og det danner grundlag for gældsinddrivelse, selv om der er e...

Ragnarok vil fortsætte

Man glemmer at KOBRA snyder borgerne.* Fejl i det 40 årige KOBRA er der stadig. De er:* * - Frivillige indbetalinger registreres ikke, hvorfor alle rentebregninger er forkerte. * - Der bogføres forkert i forhold til borgerens indbetaling typisk nok altid mindre end der indbetales - det er ren Br...
Kommentar til Skats it-styrelse om ny EFI: »Vi har en god mavefornemmelse«

Simpelt spørgsmål til Skat

Nu får næsten 4 mio borgere en nye årsopgørelse, så er det relevant at have juraen på plads. Spørgsmålene lyder sådan og er simpelt. "Skattestyrelsen opgør årets årsopgørelse for hver borger. Årsopgørelsen anses som det eneste og væsentlige dokument mellem borger og Skat. Et dokument der...
Kommentar til Nyt system til 1,1 milliarder er ikke meget bedre end EFI

Dokumentation for Gældstyrelsens fejlagtige grundlag

Grundkontoen er stadig totalt forvirrende - og udsendes i øvrigt ikke til borgeren. Det er fortsat årsopgørelsen borgeren alene må henholde sig til, som det eneste retvisende Under Skattemappen er der detaljerede oplysninger om indbetalte skatter - disse oplysninger stemmer ikke med grundkontoe...
Kommentar til Skatteministeriet mørklægger EFI-sagen over for pressen

Skat betjener sig af afvisning

De tre-fire vigtigste metoder Skat anvender overfor borgeren er: - Forældelse: det er for sent 3 mdr - Tilbageholdelse af væsentlige og vigtige aktstykker i strid em daktindsigt - Anvendelse af falske anbringender - Skats systemer er indrettte til at forføre borgeren. De er fomelt forkerte og fyl...

Lovgrundlaget er i selv forkvaklet

Lovene og metoderne regnskabet overfor borgeren er fup og svindel, derfor kan der aldrig blive opgjort et korrekt og formelt rigtigt regnskab. Alle krav vil a priori være forkerte og falske. Gældsstyrelsens grundlag er et deludsnit, der ikke er retvisende. Det vil derfor opkræve restancer på et u...

uth = utilsigtet hændelse = nydansk for forsømmelse

Hvorfor gøre det så kringlet?

Re: Borgerløn

Har vi allerede med betingelser ikke alle får det bare. Men det skal ikke tilbagebetales, som det skulle før 2000 ca. Jeg har eksempler på at det blev fradraget i invalidepensionen, der var mindre. Der skulle rettelig have været invalidepension noget før. Så klientne havde reelt ingne indkomst ...

Robotterne har indlæst valutakurser?

Kan man ikke finde ud af at streame det i vore dage?

Regelforenkling? det må dokumenteres tror ikke på det

Skar fortsr slet ikke, hvad der skal til så det er nok løgn: Skat snyder borgerne direkte Har ikke styr på borgernes regnskab - det er rent fup med EFI/PSRM/KOBRA • Grundkontoen er stadig totalt forvirrende - og udsendes i øvrigt ikke til borgeren. • Det er fortsat årsopgørelsen borgeren al...
Kommentar til Forenklet lovgivning skal forhindre flere it-skandaler i staten

Forenkling og ordentlig bogføring efterlyses EFI

Her resumeres disse historiske forhold, der som udgangspunkt er over 30 år gamle, kan man se at Skat ikke har moderniseret det mindste: - Grundkontoen er stadig totalt forvirrende og udsendes i øvrigt ikke til borgeren. - Det er fortsat årsopgørelsen borgeren alene må henholde sig til som det m...

Hvad er det til? Er det en hemmelighed

Skat bruger flere renteprincipper et fra Kildeskatteloven §62 og et med strafrenter. Diise to principper betyder a tman ikek kan bruge std industri systemer og at skatteborgerne snydes så det driver. Der findes nemlig ikke saldo, som kan anvendes til en automatisk beregning. Så der for tror jeg i...