Knud Larsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til It-problemer for nyt skattesystem: Udskudt til 2024

Re: Hvad er problemet?

"For godt til det ??" De kan du sige, men det er styret af en gammel simpel registrerings base og når man lægger et data sæt ind, der skal give 49% stigning som i 2011 - et ganske ringe år mht økonomisk stigning - ja så får man noget skidt ud, der er urimelig højt og helt ude af trit med...
Kommentar til Skatteminister vil have nyt tilsyn med skattevæsenets it-projekter

Skat mgl kvalitetsstyring og forenkling

Man skal ikke blive ved med at sætte helt håbløse projekter i søen. Se hellere på pseudoarbejde og lovjask.
Kommentar til It-problemer for nyt skattesystem: Udskudt til 2024

Nu har ejendomsstyrelsen siddet på hænderne

Nu har ejendomsstyrelsen siddet på hænderne siden 2011 - IT opgaven er overdraget til specialister. De skal nu sidde yderligere 3-4 år og vente. Så ville det være passende, at man levede op til løfterne og ryddede op i de mange fejlskøn, der er indberettet og bare udsat i det uvisse med henvisnin...
Kommentar til Oraklet har talt

Nu har ejendomsstyrelsen siddet på hænderne

Nu har ejendomsstyrelsen siddet på hænderne siden 2011 - IT opgaven er overdraget til specialister. De skal nu sidde yderligere 3-4 år og vente. Så ville det være passende, at man levede op til løfterne og ryddede op i de mange fejlskøn, der er indberettet og bare udsat i det uvisse med henvisni...
Kommentar til Google får adgang til fem års britiske patientdata

Re: Hvordan kan det dog ske?

ja det kan meget let ske her også. Sundhedssektoren har i modsætning til alle andre offentlige styrelser institutioner en kvalitetssikring. Bekymrende nok er den dog stærkt topstyret hos Sundhedstyrelsen - såeh det vil være meget let at spille det løs. Der vil dog nok stadig gå en rum tid. Da m...
Kommentar til Politiet modtager dagligt anmeldelser om CEO-fraud

Re: Og gør de så noget?

Nu kunne man jo starte med at prioritere anderledes. Hvordan og hvornår er det blevet sådan at samtlige ministre skal politibeskyttes 24/7 f.eks. Skatteministeren. Med biler politi med mere koster det i omegnen af 5 mio kr mere end ministerløn, folketingsløn og tillæg og pensioner.
Kommentar til Jurist: Dataprofilering af langtidsledige med etnicitet er ulovlig

Re: Salamimetoden....

Sådan har juraen fungeret i mange år. I 80'erne mener jeg det blev indført, at dommerne skal dømme efter kommentarerne i loven? (Utroligt og ringe) Og siden da finde rman oftere og oftere, at kommentarer ikke er ækvivalent med selve loven - det er altså rent humbug.

Underlig tilgang og metode

Det lyder da som beskæftigelsesterapi og helt vildt spild af ressourcer, at undersøge 'det gamle møg'. Hvorfor laver man ikke en krav, metode og revison af krav til alle offentlige systemer. Krav som fremover skal følges også af eksisterende systemer. Et review af det nuværende uden perspektiv v...

Re: Ja og nej ...

endelig dom og strafferamme er to meget forskellige ting. Lars Andersen historiker bragte denne historiske opgørelse: En undersøgelse fra 1900 viste, at ud af de ca 2.164 mandlige arrestanter, der i løbet af et år havde været varetægtsfængslet i København, var det i 677 tilfælde i strid med Grun...
Kommentar til Blev anmeldt for hacking af KMD – nu er sagen droppet

Re: KMD Ungår straf

Ja det viser til fulde politiets inkompetence og manglende forståelse.

Re: Strafansvar og Pligter i det offentlige

Deres kodeks for arbejdets udførelse er officielt og gengives her: 2017- Jura anbefaling til forbedring af forholdene Til at imødegå de mange ministerielle skandalesager nedsættes et udvalg med Bo Smidt som formand. I udvalgets konklusion anbefales det at ministerierne etablere en 'jura funkti...

Effektivitet går forud for Retssikkerhed

https://optimalpub.dk/artikler.html Tendens: Udviklingen synes at hænge sammen med den stadig mere agressive måde juristerne fordrejer, tolker og presser opfattelser igennem på. Man holder sig ikke tilbage fra at lovgive i strid med EU retten. (Kun i de tilfælde hvor det er 'klart ulovligt', afh...
Kommentar til Revision af logningslov udskudt igen-igen: Ny dato hedder 2020-21

Re: Ja, hvad skal man sige?

Om som er beskyttet af den korteste frist for lovovertrædelser 3 måneder. - Og som er beskyttet fordi Danmark er helt foruden en forfatningsdomstol, -og fordi man vælger Folketingsmedlememr som medlemmer af regeringen. Andre steder vælger man personer uden for kongressen som regeringsmedlemme...

Folketinget er ansvarlig for rod i lovgivningen

Som Anne -Marie siger det, så skulle de tage ansvar men gør det ikke. Dette svarer helt til rodet på området Skat. Med de mange nye styrelser er det vigtigt at få afgjort: "Hvem er ansvarlig for hvad?". En direkte henvendelse er ikke besvaret af hverken minister eller "Borger- og...
Kommentar til Forsker: Teknologiforståelse bør være del af almendannelsen

Re: Jeg er i tvivl...

Vanskeligt emne med gode indæg. Probm 1: Hvordan skulle lærestaben kunne formidle teknik forståelse. Det er aldrig lykkes med IT - man var bare imod. Læregruppen er uddannet uden nogen som helst kendskab til samfundet. Desideret programmering er et fejlskud det er jo bare et speciale, men hvis ma...
Kommentar til Twitter fjerner flere statssponsorerede falske profiler

Dejligt at der blive taget fat

I en tid med mange fake news hvor public service kanalen fører an (DR's behandling af medical devices indsættelse af net) og lignende er ytringsfriheden ved at blive overhalet indenom. De store medier ser ud som om de forsvarer ytringsfriheden, men dog mest for deres egen skyld ikke for borgerne...

Re: Minder mig om Skats løsning

Ikke for enkeltmands firmaer og IS. Det kan godt være AS og As kan få en sådan speciel konto

Minder mig om Skats løsning

Hvis Skat ser man har betalt for tidligt eller for meget (iflg deres egen opfattelse) sendes beløbet retur. Men ikke til den firmakonto beløbet e rindbetalt fra men til Nemide, som ikke har noget med forretningen at gøre, udover et muligt cpr nummer sammennfald - men kun delvis hvis det er et IS....
Kommentar til Leder: Stram op, teleselskaber og myndigheder!

Sprogbrug

Skvatmikler ? Ja jeg bliver kritiseret for at være for grov selv om jeg aldrig har brugt ordet eller lignende i en artikel. Men myndigheder og Folketing burde kunne forstå, at når borgerne udsættes for grover overgreb som tyveri (tilbageholdelse ulovligt af skatteydernes penge) eller domme på fo...
Kommentar til Telekonsulent: Kritisk sårbar sim-kodestump skulle tillade fjernopsætning

Tak - grundlæggende bevis

SIM kort kan svindles - hvordan kan man så bruge det som bevis?