Knud Larsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Prisen for nye ejendomsvurderinger eksploderer til 4,7 mia. kr.

Det kan kun være et stort gæt

Der er fortsat ikke oplyst noget om masterplan og detaljer, så der påføres bare løbende flere udgifter. Det vil på den måde fortsætte i det uendelige. Lige nu er vi tæt på kr 1.000 pr indbygger eller snarere kr 2.800 pr bolig der skal vurderes. Det er så vidt jeg ved noget mere end det realkredit...

Værre er det at Skattestyrelsen ikke kan regne

Hvor mange er klar over, at Skattestyrelsen slet ikke har en retvisende konto for hver borger? Nu siger politikkerne, at De vil overføre diverse beløb i forbindelse med det katastrofale og manglende ejendomssystem til borgernes konto? Hvilken? Selv om der er nogle, der påpeger de alvorlige syst...

Kvalitetsstyring mangler igen igen

Der er for mange amatører. Det hedder audit og er standardiseret. Der er ganske faste regler for hvordan man går frem og udfører et audit og Dansk kvalitet og DIEU har i årevis uddannet sådanne personer - jeg er en af dem. man kommer ikke uanmeldt. (Man har tavshedspligt.)

Danmark er Europas værste til at bruge varetægtsfængsling

https://dignity.dk/blog/brugen-af-isolationsfaengsling-er-gaaet-amok/ Det kan kun skyldes at justitsministeriet og dets mange styrelser er inkompetente og ligeglade med retssikkerheden.

Re: Hvem har så ansvaret?

Kammeradvokaten spiller dobbeltroller hele tiden. Ud over at være Statens faste anklager og forsvarer i forvaltningen bruges de også som rådgiver ved lovgivning. Adskillelse af den lovgivende og udøvende magt er således helt undergravet. I forvejen er det slemt, at folketingsmedlememr også optræd...
Kommentar til Rigspolitiet overhørte mindst ti advarsler om fejl i teledata

Manglende kvalitetsstyring

Det er tankevækkende, at Danmarks mest magtfulde ministerium og også dyreste (50% dyrere end forsvaret) ikke har mere styr på fejl og ulemper. Det er præget af for meget enevælde, "vi har magten og bestemmer selv og har selvfølgelig altid ret". Undersøgelser - skulle de komme- foretager...
Kommentar til Elløbehjul. Er der en voksen til stede?

Re: På glatis....

Ja selvfølgelig det skal de vel sige. Men alle tohjulede er farligere i glat føre. Så ? Det er også rådet, der siger vi kun skal køre 30 km/h. Men den målte på Amagerbrogade er faktisk kun 8,9 km/h
Kommentar til Elløbehjul. Er der en voksen til stede?

Elløbehjul men også bussen

Også med busse er der betalingsproblemer. Nu har jeg flere gange blevet fanget af manglende evne til at registrere mit rejsekort, som vel og mærke allered er startet på en bus. Og så kan jeg ikke logge ud og tacameteret kører bare. Med den yderst ringe kontakt der er til rejsekortet er det da en ...

Re: Forbrydere...

Snowden har ret. a propos lidt andet: HOFOR vil have tilladelse til at bruge CPR nummer . Altså en privat serviceleverandør truer emd at stoppe info til e-Boks og returnere penge i overskud hvis man siger nej??

Den dømmende magt er uafhængig?

Når den dømmende magt på den måde udviser fuldstændig magtfuldkommenhed, ser det sort ud for borgerne. Striben af forsømmelse manglende opfyldelse af Retsplejeloven, POLSAG, Dan Bunkering etc.- ja striben af møgsager er lang: - Telelogning - Forældet brug af DNA type bestemmelse. - Hvordan skal ...
Kommentar til Google-søgninger bliver lagt frem som beviser mod Britta Nielsen

Hvilke beviser?

Hvornår er det blevet kriminelt at søge oplysninger om retsplejen? Har de ikke andre beviser? Hvornår bliver der rejst tiltale mod den elendige regnskabsførelse og tilsyn med medarbejderne i Socialstyrelsen? Skattstyrelsen har ikke en gang en retvisende konto for hver skatteborger. Statens bo...
Kommentar til Koks i dataoverførsel giver forkert skat for 111.000 enlige forsørgere

Udbetalingen Danmark

En mærkelig størrelse. Den opfører sig som en myndighed og alligevel er der en dyr bestyrelse. Der var nok nogen, der skulle belønnes med en god post. Der er også en direktion, så udover de 7 styrelse og departementet er der således også her en fin direktion. I øvrigt må borgene vel kunne regne ...
Kommentar til It-problemer for nyt skattesystem: Udskudt til 2024

Re: Hvad er problemet?

"For godt til det ??" De kan du sige, men det er styret af en gammel simpel registrerings base og når man lægger et data sæt ind, der skal give 49% stigning som i 2011 - et ganske ringe år mht økonomisk stigning - ja så får man noget skidt ud, der er urimelig højt og helt ude af trit med...
Kommentar til Skatteminister vil have nyt tilsyn med skattevæsenets it-projekter

Skat mgl kvalitetsstyring og forenkling

Man skal ikke blive ved med at sætte helt håbløse projekter i søen. Se hellere på pseudoarbejde og lovjask.
Kommentar til It-problemer for nyt skattesystem: Udskudt til 2024

Nu har ejendomsstyrelsen siddet på hænderne

Nu har ejendomsstyrelsen siddet på hænderne siden 2011 - IT opgaven er overdraget til specialister. De skal nu sidde yderligere 3-4 år og vente. Så ville det være passende, at man levede op til løfterne og ryddede op i de mange fejlskøn, der er indberettet og bare udsat i det uvisse med henvisnin...
Kommentar til Oraklet har talt

Nu har ejendomsstyrelsen siddet på hænderne

Nu har ejendomsstyrelsen siddet på hænderne siden 2011 - IT opgaven er overdraget til specialister. De skal nu sidde yderligere 3-4 år og vente. Så ville det være passende, at man levede op til løfterne og ryddede op i de mange fejlskøn, der er indberettet og bare udsat i det uvisse med henvisni...
Kommentar til Google får adgang til fem års britiske patientdata

Re: Hvordan kan det dog ske?

ja det kan meget let ske her også. Sundhedssektoren har i modsætning til alle andre offentlige styrelser institutioner en kvalitetssikring. Bekymrende nok er den dog stærkt topstyret hos Sundhedstyrelsen - såeh det vil være meget let at spille det løs. Der vil dog nok stadig gå en rum tid. Da m...
Kommentar til Politiet modtager dagligt anmeldelser om CEO-fraud

Re: Og gør de så noget?

Nu kunne man jo starte med at prioritere anderledes. Hvordan og hvornår er det blevet sådan at samtlige ministre skal politibeskyttes 24/7 f.eks. Skatteministeren. Med biler politi med mere koster det i omegnen af 5 mio kr mere end ministerløn, folketingsløn og tillæg og pensioner.
Kommentar til Jurist: Dataprofilering af langtidsledige med etnicitet er ulovlig

Re: Salamimetoden....

Sådan har juraen fungeret i mange år. I 80'erne mener jeg det blev indført, at dommerne skal dømme efter kommentarerne i loven? (Utroligt og ringe) Og siden da finde rman oftere og oftere, at kommentarer ikke er ækvivalent med selve loven - det er altså rent humbug.

Underlig tilgang og metode

Det lyder da som beskæftigelsesterapi og helt vildt spild af ressourcer, at undersøge 'det gamle møg'. Hvorfor laver man ikke en krav, metode og revison af krav til alle offentlige systemer. Krav som fremover skal følges også af eksisterende systemer. Et review af det nuværende...