Knud Larsen

Kommentarer

Kommentar til Skat håber ny arkitektur vil forhindre EFI-gentagelse

Fix Skat først

Men når det er sagt, fører det naturligt til, at det er Folketinget, der skal ændre adfærd. - Hver ny lov skal checkes op mod det eksisterende lovsæt og den skal kun indføres dersom, der kan fjernes mindst dobbelt så mange elementer som der indføres. helst skal det kun være parameteren [typisk sk...
Kommentar til Socialdemokratiet: Netflix og HBO skal finansiere dansksproget indhold

Vi er mange der ikke sætter pris på danske med dårlig lyd

De fleste udenlandske har dog betydelig nedre lyd og somme tider undertekster. Så nej tak til dette pjat. Luk DR.

Re: Data flere steder

Husk lige at det kan være lovgivningen træder sig selv over tæerne. Skat vil jo f.eks. stille krav om data 5-10 år tilbage afhængig af om påstanden lyder på uforsætligt eller forsætligt forkert udført. Der bør nok udarbejdes nogle cases så det bliver lettere og muligt for almindelig menenesker.
Kommentar til Dankortlukning og min ytringsfrihed

PHH har en pointe

Måske er det ikke lige noget med ytringsfrihed. Men hvad med retssikkerhed. Jeg har lige skrevet til Trustpilot angående nogle ret så utrygge forhold vedr. en bestemt leverandør. Det bliver nu ikke vist, da der er tale om rigtig mange dårlige oplevelser, der går tilbage til 2014. Trustpilot bring...
Kommentar til Genstart i Microsofts sky gav kø i Fakta og Brugsen

Nu tager COOP's allered lang tid

Jeg syne sikke den er imponerende i dag. Derfor tager det også længere tid før man opdager fejlen.
Kommentar til Skat trækker Microsoft i Landsretten i sag om 307 millioner kroner

Som det fremgår af artiklen

Har transfer pricing altid været baseret på skøn og omvendt bevisbyrde
Kommentar til Den næste udgave af Office vil kun virke på Windows 10

Almindelig Windows politik

Microsoft har aldrig glimret ved at være bagud-kompatibel, hverken med andre eller med sig selv.
Kommentar til Facebook får ingen straf: Politi bad dem aldrig slette video

Re: Hvad er lige Politiets ansvar ?

Forstår ikke indlægget. Hvis det er børneporno og dette er ulovligt er politiet i mine øjne den eneste organisation, der kan skride ind lovligt. Vi bliver hele tiden tudet ørene fulde med, at vi ikke sev må forsvare os - hjememrøverier- i mit tifælde 10 gange gentagne tyverier/indbrud. Så helt un...
Kommentar til Programmør: Kodning som skolefag er helt misforstået

Re: Tillykke til ham...

Hvorfor så kritisk. Han har jo ret. Logisk tænkning er relevant. Dette kunne måske også forbedre lovgivningen. Den er overfyldt med inkonsekvente og ulogiske formuleringer til skade for lægmanden. Men vigtigst af alt matematik og grundlag for rationelle beslutninger.

Re: Nægte journalføring

Ja godt forslag. Jeg har i et enkelt tilfælde fået kendskab til information jeg har afgivet mhp behandling diagnose. Det nedskrevene var direkte forkert og helt ude af trit med de af mig afgivne oplysninger. Hvordan får vi rettet op på det?

Hvorfor så meget snak om sikkerhed ved adgang

Data skal fuldstændig anonymiseres så er det jo ligegyldigt. Dvs. ingen CPR numre og lignende. Alle aldre skal i klasser ikke nøjgatige etc.
Kommentar til Forsinket Grunddataprogram koster kommuner 300 millioner kroner

Det er da meget værre for skatteborgene

Skatteborgeren kan ikke få rettet alle de ulovligheder Folketing o politikkere lader løbe trods påbud fra Rigsrevision og landsret. Alle der dør i perioden indtil det nye eksekveres får aldrig de for meget opkrævne bogligskatter tilbage. Sådan var det også for de mange pensionister og andre der ...

Pudsig ting

FB udleverer alle oplysninger, de har jo retten til alt materiale, siger han. Jamen skulle FB så ikke anklages for at være med til at fordele ulovligt materiale? Man kan ikke selv slette allerede uploaded materiale - fortryde! Det lugter lidt af dobbeltmoral?

Overtrædelse af persondataloven kræver ikke retningslinier

Lovene gælder for alle. Almindelige borgere kan ikke forvente hjælp i tolkning af lovene. Og dette til trods for at lovene er uigennemskuelige ikke offentliggøres sammenskrevne, så de bliver læselige og borgerne skal betale for sådanne sammenskrivninger og tolkninger. Så hold lige op med det kly...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Overtrædelse og indrømmelse samt 'klart ulovlig'

Dette kan bedst behandles ved en rigsretssag. Alt andet er foragt for loven.

Re: Sagsøge teleselskab....

Korrekt. Det er helt sygt, hvis vi skal til at bruge private midler mod et privat selskab for hævde EU retten. Der burde en rigsretssag til mod de ansvarlige ministre og intet andet. Dette viser igen hvordan 'klart ulovlige' handlinger er uden konsekvens i vort samfund.

Politiske overtrædere ( uden retshåndhævelse)

'det er klart ulovligt' Nå magthaverne på den måde træder loven under fode overtræder vi demokratiets grundregler. Vi har da ikke andet valg en at fyre hele flokken. Vi har ikke en fungerende 'rigsret' Vi har ikke en Forfatningsdomstol. se mere om dette i...

Custom and Borders har brugt dette i Oakland airport

Systemet virkede så elendigt, at der skulle personale til at gelejde 'testen' igennem, før man kunne passere, så der er klart fødsels vanskeligheder. Og klart: Efterhånden vil alle være lagret i dette system - regler for dette ??
Kommentar til Lande vil fortsætte masseovervågning - stik mod EU-Domstolens intention

offentlig ulovlighed er regelen

og retshåndhævelsen er ikke eksisterende. Det er ikke noget almindelige borgere kan løfte. Derfor går det. Hvis ikke det er 'klart ulovligt' så gennemfører vore politikkere lovene trods det at de er i strid med EU-domstolens afgørelser.
Kommentar til Kalundborg Kommune: Tusindvis af fortrolige filer lagt op usikret på server

Re: Anvarlig er en ansat der tog backup...

Du glemmer vist, at Skat fastholder retten til at beskatte dig mindst 4 år efter.