Lars Christensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Re: Kommentarer

Hvis vi ønsker gennemsigtighed og ikke bare forskning baseret på salgssnak som f.eks. Google, Tesla etc. har gjort sig ret uheldigt bemærket i de sidste år - så må der stilles krav om at forskning og det er jo især grundforskning i AI, at denne skal ligge på universiteter, som skal være uafhængig...

Re: Staten beskyttes mod borgerne men ikke omvendt!

For så vidt enig, blot en kommentar til samtykke og tilbagetrækning, som iflg. GDPR altid kun gælder fremtidige behandlinger efter tilbagetrækningen er registreret hos Dataansvarlig. Noget helt andet er, at ulovligt indhentet materiale, f.eks. ved forkert angivelse af formål eller ignorering af b...
Kommentar til Voldsom kritik af Googles kunstige intelligens: Det meste er hype

Universiteter lammer selv innovativ grundforskning og udvikling

At forskning om AI burde ligge hos universiteterne, kan vi nok blive enige om - om ikke andet så for at sikre mod alt for forretningsorienterede løsninger :-) Universiteterne har dog også en del af skylden for, at nogle virksomheder prøver at lave egen grundforskning. Med et næsten generelt krav ...

Hvem kan egentlig anmelde ministeriet for brud på GDPR?

Trivselsmålingen er i min optik en klar overtrædelse af GDPR. Hvem kan anmelde ministeriet til Datatilsynet for dette tåbelige lovbrud?

Er IT chefen umoden eller blot ignorant?

Enhver kan begå fejl, men at IT chefen for en organisation, som beviseligt har gjort groft i nælderne, postulere mod al normal fornuft, er i mine øjne ignorant og dermed en smule underkvalificeret. "»Vi har et højt modenhedsniveau. Vi deltager i adskillige undersøgelser, er en del af KL’s...
Kommentar til Nu betaler Facebook prisen for deres mange problemer

Er der tale om frivillig adfærd eller er det kun pga pres?

Det er lidt pudsigt, at denne gigant i underholdningsindustrien får så lang snor af alle. Hvornår har Facebook udvist ansvarlighed overfor brugerne, af egen drift?

Re: Soleklar overtrædelse af GDPR

Det er jo det der er så spændende! Mange domstolsafgørelser, afgøres på baggrund af precendens - dvs. tidligere afgørelse af forskellig slags. Skulle det blive kutyme at offentlige myndigheder i Danmark blot kan se stort på GDPR - så vil det have afsmittende effekt på hvordan private lovovertræde...

Re: Soleklar overtrædelse af GDPR

Det bliver spændende at opleve konsekvenserne i denne fuldstændig oplagte sag - i øvrigt lidt spøjst, at blot fordi der sommerferie, så arbejder ministeriet ikke. Det kan vist ikke være rigtigt. Der er måske vikar på, men..... og klapper fælden eftertrykkeligt. Den i GDPR angivne én måneds frist ...

Enhver adfærd kræver moral - også på www

Pr definition. Bør enhver person der modtager en fejlsendt email - slette den øjeblikkeligt - uden at læse den, uden at tage stilling - blot slette! Før internettet fik vi hver især af og til et fejlleveret brev i postkassen. Var det sådan at vi kunne finde på at åbne og læse dette brev? Brevhemm...

Fjern straffriheden for offentlige topchefer

Sundhedsplatformen er desværre hverken det første eller sidste tåbeprojekt. Hvis disse tåbelighederne skal stoppes, så kræver det at de ansvarlige kan straffes. Tænk nu på, at hver eneste gang et projekt kikser pga. manglende omtanke, resourcer, kerne viden etc. etc. Så dukker der altid en undsk...

Re: Taler Styrelsen mod bedre vidende? Læs side 33 i oplæg...

Ekspertgrupper dannes som regel fordi organisationen/virksomheden mangler ekspertviden - så langt så godt - det kan vi alle forstå. Når styrelsen vælger at se bort fra ekspertgruppens anbefalinger vedrørende emner der relateres til lovgivningen i Danmark, så gør styrelsen sig faktisk skyldig i ...

Taler Styrelsen mod bedre vidende? Læs side 33 i oplæg...

I oplægget fra juni 2014 til Trivselsmålingen fremgår følgende råd fra Ekspertgruppen: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf14/140620-ekspertgruppe-... Ekspertgruppen anbefaler, at målingen er anonym på elevniveau og kun kan kobles til elevens CPR-nr., når særlige forhold taler herfo...
Kommentar til Tænketank: Forudsigelser med persondata bør stoppe før individet

Re: Med DNA profil kan myndighederne og andre altid finde dig.

Nævnte artikel er næsten 3 år gammel og fra FØR GDPR kom i vælten. DNA er særlig beskyttet data jvf. GDPR og en overtrædelse vil medfører skrappe reaktioner fra EU - ingen tvivl.

Alt der er anderledes, er usandsynlig svært at finansiere

At en svensk fond tager skeen i den anden hånd og tør tænke anderledes er da en artikel værd på V2. Der bør ikke herske tvivl om, at skaber man en virksomhed/organisation/what ever der agere på en anderledes måde end en traditionel virksomhed, så er det altså virkelig op ad bakke at få finansie...

Re: Hvorfor skal danskere partout vende tingene på hovedet?

Hej Mads, Uden at tærske langhalm, så kan du i tråden se at mit første forsøg på verifikation af ordet "Dataejer" versus "Dataansvarlig" er et respons på en debattør der netop bruger ordet "Dataejer" i stedet for "Dataansvarlig" :-)

Re: Hvorfor skal danskere partout vende tingene på hovedet?

Hej Mads, Korrekt - men hele issuet drejede sig om at "Dataansvarlig" er ændret til "Dataejer" og denne omvendte verden hører jeg tit, derfor min respons og noget forkortede definition af hvad en Dataansvarlig er.

Hvorfor skal danskere partout vende tingene på hovedet?

I de sidste 4-5 uger er der kommet et nyt ord i Danmark (dataejere) som værende noget der noget at gøre med Dataansvarlige! Dataejere har ikke en pind at gøre med Dataansvarlige. Ordet "Dataejere" er misvisende i denne sammenhæng. Dataansvarlig er den person i enhver virksomhed der...

Re: Definition af anonymiseret data

Der er vel egentligt kun to muligheder, enten overholder du nedenstående princip fra GDPR, eller også lægger du ALLE data i boks og sender dem som i gamle dage (for 10 år siden) med kurer - det er ikke så svært. 26) Principperne for databeskyttelse bør gælde for enhver information om en identifi...
Kommentar til Du har ret til at blive glemt - men ikke fra backuppen

Re: Retten

Det er vigtigt at pointere at fundamentet præamblerne (principperne) i GDPR ikke er skrevet af jurister, men af medlemmer af EU-parlamentet og bakket op af artikel 29 gruppen. Retten til at blive glemt, er primært som jeg læser materialet udformet pga. den voldsomme eksponering af alle info uanse...

Spændende at se hvornår de første retssager popper op

Indtil nu har jeg talt med ca 150 microvirksomheder med op til 5 mill omsæt/år og ingen af dem har overhovedet bare tænkt sig at sætte sig ind i tingene - fordi det er da besværligt og hvem skal betale for at vi gør noget? Det bliver spændende at se effekten af denne helt typiske "laden stå...