Lars Christensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Nu betaler Facebook prisen for deres mange problemer

Er der tale om frivillig adfærd eller er det kun pga pres?

Det er lidt pudsigt, at denne gigant i underholdningsindustrien får så lang snor af alle. Hvornår har Facebook udvist ansvarlighed overfor brugerne, af egen drift?

Re: Soleklar overtrædelse af GDPR

Det er jo det der er så spændende! Mange domstolsafgørelser, afgøres på baggrund af precendens - dvs. tidligere afgørelse af forskellig slags. Skulle det blive kutyme at offentlige myndigheder i Danmark blot kan se stort på GDPR - så vil det have afsmittende effekt på hvordan private lovovertræde...

Re: Soleklar overtrædelse af GDPR

Det bliver spændende at opleve konsekvenserne i denne fuldstændig oplagte sag - i øvrigt lidt spøjst, at blot fordi der sommerferie, så arbejder ministeriet ikke. Det kan vist ikke være rigtigt. Der er måske vikar på, men..... og klapper fælden eftertrykkeligt. Den i GDPR angivne én måneds frist ...

Enhver adfærd kræver moral - også på www

Pr definition. Bør enhver person der modtager en fejlsendt email - slette den øjeblikkeligt - uden at læse den, uden at tage stilling - blot slette! Før internettet fik vi hver især af og til et fejlleveret brev i postkassen. Var det sådan at vi kunne finde på at åbne og læse dette brev? Brevhemm...

Fjern straffriheden for offentlige topchefer

Sundhedsplatformen er desværre hverken det første eller sidste tåbeprojekt. Hvis disse tåbelighederne skal stoppes, så kræver det at de ansvarlige kan straffes. Tænk nu på, at hver eneste gang et projekt kikser pga. manglende omtanke, resourcer, kerne viden etc. etc. Så dukker der altid en undsk...

Re: Taler Styrelsen mod bedre vidende? Læs side 33 i oplæg...

Ekspertgrupper dannes som regel fordi organisationen/virksomheden mangler ekspertviden - så langt så godt - det kan vi alle forstå. Når styrelsen vælger at se bort fra ekspertgruppens anbefalinger vedrørende emner der relateres til lovgivningen i Danmark, så gør styrelsen sig faktisk skyldig i ...

Taler Styrelsen mod bedre vidende? Læs side 33 i oplæg...

I oplægget fra juni 2014 til Trivselsmålingen fremgår følgende råd fra Ekspertgruppen: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf14/140620-ekspertgruppe-... Ekspertgruppen anbefaler, at målingen er anonym på elevniveau og kun kan kobles til elevens CPR-nr., når særlige forhold taler herfo...
Kommentar til Tænketank: Forudsigelser med persondata bør stoppe før individet

Re: Med DNA profil kan myndighederne og andre altid finde dig.

Nævnte artikel er næsten 3 år gammel og fra FØR GDPR kom i vælten. DNA er særlig beskyttet data jvf. GDPR og en overtrædelse vil medfører skrappe reaktioner fra EU - ingen tvivl.

Alt der er anderledes, er usandsynlig svært at finansiere

At en svensk fond tager skeen i den anden hånd og tør tænke anderledes er da en artikel værd på V2. Der bør ikke herske tvivl om, at skaber man en virksomhed/organisation/what ever der agere på en anderledes måde end en traditionel virksomhed, så er det altså virkelig op ad bakke at få finansie...

Re: Hvorfor skal danskere partout vende tingene på hovedet?

Hej Mads, Uden at tærske langhalm, så kan du i tråden se at mit første forsøg på verifikation af ordet "Dataejer" versus "Dataansvarlig" er et respons på en debattør der netop bruger ordet "Dataejer" i stedet for "Dataansvarlig" :-)

Re: Hvorfor skal danskere partout vende tingene på hovedet?

Hej Mads, Korrekt - men hele issuet drejede sig om at "Dataansvarlig" er ændret til "Dataejer" og denne omvendte verden hører jeg tit, derfor min respons og noget forkortede definition af hvad en Dataansvarlig er.

Hvorfor skal danskere partout vende tingene på hovedet?

I de sidste 4-5 uger er der kommet et nyt ord i Danmark (dataejere) som værende noget der noget at gøre med Dataansvarlige! Dataejere har ikke en pind at gøre med Dataansvarlige. Ordet "Dataejere" er misvisende i denne sammenhæng. Dataansvarlig er den person i enhver virksomhed der...

Re: Definition af anonymiseret data

Der er vel egentligt kun to muligheder, enten overholder du nedenstående princip fra GDPR, eller også lægger du ALLE data i boks og sender dem som i gamle dage (for 10 år siden) med kurer - det er ikke så svært. 26) Principperne for databeskyttelse bør gælde for enhver information om en identifi...
Kommentar til Du har ret til at blive glemt - men ikke fra backuppen

Re: Retten

Det er vigtigt at pointere at fundamentet præamblerne (principperne) i GDPR ikke er skrevet af jurister, men af medlemmer af EU-parlamentet og bakket op af artikel 29 gruppen. Retten til at blive glemt, er primært som jeg læser materialet udformet pga. den voldsomme eksponering af alle info uanse...

Spændende at se hvornår de første retssager popper op

Indtil nu har jeg talt med ca 150 microvirksomheder med op til 5 mill omsæt/år og ingen af dem har overhovedet bare tænkt sig at sætte sig ind i tingene - fordi det er da besværligt og hvem skal betale for at vi gør noget? Det bliver spændende at se effekten af denne helt typiske "laden stå...

Noget med skoven og en masse træer:-)

Når en medarbejder stopper, så overgår denne til status 0 og alle info forwardes automatisk til arkiv 0. Dette arkiv beskyttes tilstrækkeligt til at opfylde GDPR - f.eks. på USB opbevaret i boks. Det er vigtigt at forholde sig til, at info vedrørende den stoppede medarbejder er NO-GO og at denne ...
Kommentar til GDPR nærmer sig: Danske virksomheder er stadig på glatis

Der er mange årsager til den manglende fokus

Hvis vi ser på udbuddet af f.eks. kurser fra advokatfirmaer, der postulere at man på én uge kan blive complient til GDPR og man så prøver et sådant kursus - så kan jeg i hvert fald godt forstå at SMV'er ikke tager dette særlig alvorligt. Når et kendt advokatfirma i Kbh udtaler på kursus...
Kommentar til Forskning: Epic-platform giver ulæselige copy-paste-notater

Skræmmende når hype af AI stopper human fornuft

Problemet "burde" ikke være antal af copy-paste, fordi vi er blevet tudet ørerne fulde af hypen omkring AI - og styrken i AI skulle netop være "genkendelse af; kendte tekster og menneskelige fejl, samt lynhurtig tjek af alle verdens biblioteker og viden" Men sådan fungerer den...
Kommentar til Forskere: Maskiner vil skrive det meste kode i 2040

Hvorfor hyper V2 AI?

Mennesket er pr. definition dovent og vil løbende udvikle dimser der kan gøre livet lettere - og AI skal nok komme - om et stykke tid:-) Til gengæld findes der et utal af problemer på vores klode som kræver både resourcer og journalistisk gravearbejde, før de er løst - så hvorfor bruger V2 kræfte...

Jobcentre er laveste fællesnævner - så dette kan ikke gå galt

Endelig en chance for et offentligt IT projekt med næsten garanteret succes, idet jobcentrene pr. definition står for den laveste fællesnævner mht. intelligens, konsekvent sagsbehandling, gennemsigtighed, overholdelse af lovgivning osv. osv. AI har normalt en del at leve op til, når der er mennes...