Lars Christensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Tvivl om inhabilitet: Datatilsynet udtaler skarp kritik af ... Datatilsynet

Hvem kontrollere at Datatilsynet overholder GDPR i det daglige?

At Datatilsynet, deres inhouse DPO og deres medarbejdere er 4 måneder om at opdage den graverende fejl, at følsomme data på papir blot lægges i en papirkurv som tømmes 2-3 gange om ugen, uden opsyn, uaflåst og umakuleret er et grumt tegn på at GDPR ikke er opfattet korrekt i Datatilsynet. Fokus...
Kommentar til Huawei vil lancere eget styresystem til smartphones næste år

Konkurrence er altid et gode

Nogle producenter har udvist en påfaldende mangel på evne og vilje til realistiske priser, god service og lang levetid - andre producenter har været lidt for meget i lommen på deres egne regeringer (ingen producenter nævnt, ingen glemt) En velfungerende konkurrencesituation giver mulighed for at...
Kommentar til Datatilsynet har meldt sig selv for brud på persondatasikkerheden

Re: Datatilsynets egen-anmeldelse følger blot GDPR

Jeg kan godt lide at du kalder det en bagatel og godtager Datatilsynets beskrivelse af eet døgns forsinkelsen for deres selv-anmeldelse. Jf. artiklen, er der reelt tale om en 4 måneders forsinkelse på Datatilsynets manglende "Egen kvalitets kontrol" som tydeligvis totalt har glippet. Et...
Kommentar til Datatilsynet har meldt sig selv for brud på persondatasikkerheden

Datatilsynets egen-anmeldelse følger blot GDPR

Dette burde ikke kunne ske - men.... Hvis man nærlæser forklaringen fra DPO'en, så er der et flere ting som halter. 1) Hvordan har man undersøgt om et evt. misbrug er sket, når alle papirer er sendt til genbrug? Har politiet været involveret? 2) En overtrædelse af GDPR, som upåagtet får lov til ...

Alle burde kun lave det de er gode til

Jeg vil tro at arbejdsløshed, udbrændthed og tåbelige databehandlingsfejl kunne undgåes, såfremt f.eks. politifolk IKKE skulle skrive rapporter - en diktafon og et bånd afleveret til en uddannet sekretær er vejen frem til bedre udnyttelse af den enkeltes resourcer - men næh nej, vi skal alle ud ...
Kommentar til Kinesisk spion brugte LinkedIn som springbræt til spionage

Er antallet af digitale kontakter vigtigere end at faktatjekke?

Artiklen visualisere den nærmest destruktive trang mange har til at få så mange digitale kontakter som muligt. Hvem kunne dog finde på, at lukke hvem som helst ind i sit hjem? Hvis vi ikke faktatjekker ALLE invitationer til at dele digitale netværk - så skader vi både dem vi netværker med og vo...

Fælles ejerskab - fordre også en form for intern kommunikation

At MiR og UR som er ejet af samme selskab Teradyne, ikke kommunikere internt om væsentlige brancherelaterede sikkerhedsproblemer - giver da kuldegysninger, fordi hvad skal der så til - FØR de reagerer? https://www.version2.dk/artikel/fynske-robotter-kan-afpresses-med-ransom...
Kommentar til Feature i NemID bidrager til tyveri af nøglekort

Re: En notifikation ved login på fremmede enheder?

Nets er slet ikke oppe i det gear, som hedder brugervenlighed - det behøver de jo heller ikke! De sidder med et guldæg og kun med en underligt IT-sikkerheds-inkompetent digitaliseringsstyrelse som controller - DET kan da kun gå galt

Manglende statslig certificering af dpo ødelægger GDPR

Som Thomas Kobber Panum er inde på, så var det en jurist (formodentlig en dpo) der stod for svaret fra IF........... Det viser så igen svagheden ved en IKKE statslig certificering af uddannelsen til DPO. Enhver id... med et 5 timers kursus kan kalde sig dpo og som sådan stå som buffer mellem e...
Kommentar til FE advarer: Virksomheder bør kigge på kvantekryptering

At råbe "Ulven kommer" fremfor adfærdsændring er letkøbt

Siden internettets fremkomst er vi mennesker blevet mere og mere dovne og efterhånden rigtig dårlige til at risikovurderer vores kommunikation. Pr. definition bør enhver langtidsfølsom kommunikation IKKE sendes digitalt. Forskningsresultater og IPR følsomme emner er som regel (hvis de patenteres)...
Kommentar til Ny rapport om GDPR: Danmark i top-3 over flest persondatabrud

Re: Ikke så underligt

Niels, du anfører, at du har spurgt Datatilsynet om de kan behandle klager vedr. DPO uafhængighed. Umiddelbart er det min holdning, at Datatilsynet ikke skal spørges om de vil behandle en klage. Enten sender man en skriftlig klage, som herved kan dokumenteres at være sendt, hvornår og til hvem el...
Kommentar til Ny rapport om GDPR: Danmark i top-3 over flest persondatabrud

Det kunne være interessant at kende antallet af afgørelser

Fremfor at kende antallet af anmeldelser, ville antallet af afgørelser være langt mere retvisende. Dette survey ligner lidt opgørelsen af hvem der har det største affaldsproblem af alle lande, hvor DK ligger i top jvf. hvor meget affald der samles ind - det er lige så bagvendt som GDPR opgørelsen

Hvad med et link til "selvundersøgelse"?

Fin artikel og gode kommentarer, men hvad med et direkte link til en "selvundersøgelse" af hvem der abonnerer på ens eget cpr nr.
Kommentar til Fynske robotter kan afpresses med ransomware

Arrogant holdning hos UR undergraver robottech troværdighed

Svaret fra UR ligner til forveksling en aprilsnar. Mvh Lars C PL Brake

Re: Der faldt glorien da lidt....

Ja, undskyld mig, men Bill Gates er en af verdens rigeste mænd - og det er han altså qua sin egenskab af stifter og ejer af Microsoft. Selvom den gode mr. Gates ikke sidder i ledelsen af MS, så har han stadig et ret stort ord at skulle have sagt i MS - langt mere end alle andre involverede i MS! ...

Statsrevisionen forsøges inddraget

At Digitaliseringsstyrelsen agere som de gør, er i bedste fald en undergravning af intentionerne om bedre forståelse for god IT-sikkerheds etik, som det danske center for cybersikkerhed netop skal være fortaler for. Derfor har jeg idag rettet officiel henvendelse til Statsrevisionen. Mvh Lars C ...
Kommentar til Ny test: Udvalgte artikler på Version2 kræver login

Omgåelse af GDPR fremfor Pay-per-view

Et generelt samtykke til stort set hvad som helst V2 kan hitte på, er en grim blancocheck. Hvorfor er det så svært for V2 at indfører pay-per-view på sine artikler? Og ikke mindst, hvorfor indlader V2 sig dog på en sådan grænseoverskridende omgåelse af GDPR? Er det innovation?

Re: Hvis det er dyrt at overholde loven, så lad bare være...

Mon ikke det danske datatilsyn gør sig selv en bjørnetjeneste ved den opførelse vi har set i flere måneder, med en "smule" valen holdning til GDPR? EU's persondata forordning GDPR indeholder bl.a. tydelige beskrivelser af den årlige overvågning og evaluering af hvordan regelsættet...
Kommentar til Sikkerhedshul i Android-telefoner bliver udnyttet af banktyve

Re: Fedt ...

Enig - kombinationen af apps og NemId burde simpelthen være forbudt ved lov, indtil der kan føres videnskabeligt bevis for sikkerhedsniveauets tilstrækkelige højde

Tydelig visualisering af NemId's svaghed/er

At Ingeniøren er istand til at hjælpe med opklare sagen er virkelig godt gået, når nu ingen myndighed eller bank kan finde ud af at tage ansvar! Hvem er det lige, som tvinger danskerne til at bruge NemId? Det er selvsamme som fralægger sig ansvaret, når deres elendige software arkitektur ikke vi...