Lars Bengtsson

eValg: Når næsetippen blokerer for udsynet

Der er ingen garanti for at du har kontrol over dit NemID på valgdagen.

Det er rigtigt. De bruger vist noget svarende til NemID i Estland til identifikation ved internetvalg. Så "afpresseren" har formentlig mulighed for at konfiskere kortet og derved kontrollere hvornår vælgeren kan stemme.

15. februar 2013 kl. 15:50
eValg: Når næsetippen blokerer for udsynet

Dertil er problemet med tvang og handel med stemmer for stort. Det er ikke et teknisk problem - det er en (menneskelig) naturlov.

Med det nuværende danske fremmødevalg, så kan man prøve på at presse/betale en vælger til at stemme på noget bestemt, ved at kræve at vedkommende tager et billede af den udfyldte stemmesedel inde i stemmeboksen og vise billedet til "kunden" bagefter. Men vælgeren har så mulighed for at henvende sig til de valgtilforordnede og sige at man har lavet en fejl og bede om en ny stemmeseddel, hvorefter vælgeren kan stemme på sin egen måde.

I det estiske system har man ved internetvalget mulighed for at stemme i en periode op til valgdagen. Man må gerne stemme flere gange og det er så den sidst afgivne stemme som tæller, desuden kan man også stemme ved fremmøde på selve valgdagen som så vil overskrive internet stemmen. Hvis afpresseren (kunden) ikke er alt for intelligent så kan vælgeren vise hvad der bliver stemt og derefter stemme efter sit eget valg. Men hvis det er en kalkuleret afpresser så vil han kræve at der bliver stemt flere gange og i sidste øjeblik, under opsyn, samt forhindre vælgeren i at fremmøde på valgdagen. For derved at minimere chancen for at vælgerens egen stemme bliver registreret.

Man kan så diskutere om en større del af befolkningen er under stærk kontrol af andre personer. Det estiske system har formentlig fjernet risikoen for at betalte stemmer, samt svagt pres får nogen betydning.

15. februar 2013 kl. 12:55
It-direktør om e-valg: Vi bør i det mindste prøve, om opgaven kan løses

Patienter ligger på gangene på hospitalerne. Dagpengeperioden er halveret. De sidste par år har vi hørt fra statsministeren at der går lang tid inden krisen er ovre. Hvorfor f.. skal det offentlige så risikere x millioner på et eValgs eksperiment?

14. februar 2013 kl. 21:04
eValg: Når næsetippen blokerer for udsynet

Men inden vi giver os til at lege med computere, må du, som alle andre, der argumenterer for at vil skal lege med fundamentet for vores samfund, komme med en businessplan.</p>
<p>Hvor mange penge ?</p>
<p>Hvor store fordele ?

Jeg er enig i at disse ting evt. ved hjælp af eksperimenter burde være afklaret inden en lovgivningsændring. Men det virker som om at ministeren og hendes rådgivere (formentlig producenterne af eValg løsninger) ikke mener at man kan teste og udvikle systemerne ordentligt, med mindre der er åbnet for sluserne til at udbrede systemet. Det kan godt være at det er sådan aktørerne på markedet for eValg opererer, at man vil ikke lave seriøse investeringer i prototyper førend man har en stor sandsynlighed for at lovgiverne vil gøre det muligt.

14. februar 2013 kl. 18:50
På vej til VM: Dansk hold blandt verdens bedste til Starcraft II

Gutterne fra Århus Uni skriver om deres forberedelser og oplevelser på http://www.facebook.com/pages/Aarhus-University-Starcraft-2-team/560339987311275

14. februar 2013 kl. 12:18
På vej til VM: Dansk hold blandt verdens bedste til Starcraft II

Det har du nok ret i. Men navne på turneringer i Starcraft II er lidt forvirrende, måske lidt i boldgade med boksning, dog nok ikke så slemt. Der er fx også en turnering der hedder Battle.net World Championship http://us.battle.net/bwc/en

Men jeg er ret sikker på at den turnering der har det højeste niveau er GSL (GOMTV Global StarCraft II League) http://gomtv.net. Hvor ca. 99% af deltagerne er sydkoreanere, bare fordi de er så gode. Men der har da været en USA'ner et par svenskere. Og i denne sæson er der en franskmand, Stephano og en canadier, Huk.

Men i det hele taget er der mange underholdende turneringer i Starcraft II, også på et højt niveau. Bla. Dreamhack, Iron squid, MLG, IPL. En oversigt her http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/Premier_Tournaments.

Starcraft II har helt sikkert muligheden for at slå sig fast som en af de store e-sportsgrene på længere sigt. Nu kommer der så en opgradering af spillet i marts, der vil det vise sig om det er med til at øge og vedholde interessen for spillet.

14. februar 2013 kl. 12:02
På vej til VM: Dansk hold blandt verdens bedste til Starcraft II

@Lars Arrrrrh det vil jeg nu ikke helt give dig ret i. Det står faktisk flere gange i artiklen: "verdensmesterskaberne for universitetshold" og "blive det bedste universitetshold i verden" ;-)

Jo, jo, formelt set er der ikke noget forkert i artiklen. Men det er vist en journalistisk metode at vinkle på den måde, som nok har sine fordele (flere læsere). Jeg følte bare efter første gennemlæsning at nogen burde tydeliggøre det. Det står inde i brødteksten, sådan lidt ligesom med småt i en kontrakt. ;)

14. februar 2013 kl. 11:58
På vej til VM: Dansk hold blandt verdens bedste til Starcraft II

Ikke for at fratage holdet fra Århus Uni noget, men det er ikke helt tydeligt i artiklen at det er ikke Starcraft II VM men derimod VM for universiteter eller det man kalder colleges i USA.

Selvom jeg følger lidt med i Starcraft II, så var det ikke helt nemt at finde info om denne turnering, men det lykkedes at finde de centrale websider:

Officiel side: http://www.cstarleague.com

Forum side, med info om turneringen på lørdag:http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.php?topic_id=397742

Video stream side, hvor kampene formentlig bliver transmitteret på lørdag:http://www.teamliquid.net/video/streams/CollegiateStarleague

Resultat side: http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/Collegiate_Starleague/AZUBU_Collegiate_Champions#Grand_Finals_2

Held og lykke til Århus Uni skal ønskes herfra.

13. februar 2013 kl. 19:54
Derfor skal vi afprøve e-valg

Af uforklarlige årsager ønsker ingen medier at røre denne problematik, selvom resultatet på dramatisk vis vil kunne ændre demokratiet som vi kender det i dag.«

Jeg er enig i at mediedækningen er næsten fraværende. Men der er dog lidt dækning, BT og Berlingske har på deres websider bragt en artikel, som er stort set identisk, nok fordi de snakker sammen. http://www.b.dk/politiko/eksperter-advarer-mod-dyrt-e-valg

Desuden har der været en P1 debat med Dennis fra DF og Marlene fra R. http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2013/02/05091659.htm

Men vi må se om vi kan gøre noget for at sætte det på dagsordenen eller forsiden.

9. februar 2013 kl. 18:09
Derfor skal vi afprøve e-valg

Hej, Margrete du skriver:

Vi stiller også krav om, at vælgerens stemme ikke bliver lagret i maskinen, men bliver printet på et stykke papir, som derefter udgør selve stemmen, og som vælgeren selv skal putte i stemmekassen – præcis som i dag.

Der er flere af de andre debatører der er inde på at man ikke samtidigt kan garantere sikkerhed for resultatet, stemmehemmelighed og transparens i systemet.

Jeg vil præcisere at med det ovennævte krav om print på papir, vil man komme tættere på en sikkerhed for resultatet, bortset fra at papirprint vil give mulighed for optælling med maskiner, hvilket vil give en ny mulighed for snyd.

Mht. til stemmehemmelighed så kan man ikke garantere at maskinen ikke lagrer stemmen. Software og hardware kan manipuleres.

Ved nærmere eftertanke: Det kan formentlig godt laves så afstemningen er hemmelig, fordi det ikke er nøvendigt for stemmemaskinen at identificere vælgeren, det er allerede gjort, ligesom i det nuværende system.

8. februar 2013 kl. 15:59
Derfor skal vi afprøve e-valg

Hvad dælen er fordelen så?

Det er vist meningen at stemmesedlen bliver skannet når den ryger ned i urnen og derved optalt med det samme. Så man får hurtigere valgresultatet. Men så er urnen en tællemaskine som kan manipuleres.

8. februar 2013 kl. 15:21
Derfor skal eValg droppes

Hvad jeg har kunne finde, er at Teknologirådet, der blandt andre inkluderer Erik Frøkjær fra DIKU, er positive overfor E-valg.

Og Erik Frøkjær forsker i brugergrænseflade. Kan det tænkes at hans holdning er påvirket af muligheden for forskningsmidler til brugergrænseflader på stemmemaskiner? Det er ikke kun folk i erhvervslivet der er drevet af penge.

8. februar 2013 kl. 15:01
Derfor skal vi afprøve e-valg

Og hvor ved den svagtsynede så fra om stemmesedlen er printet korrekt(mulighed for fejljustering i 2 plan, tonerproblemer osv) ? Nå ja, de kan jo bare have en hjælper i boksen

Det kan da "nemt" løses ved at lave en smartphone app på vælgerens egen telefon, som tager et billede af stemmesedlen og så læser op hvem eller hvad der er stemt på. Med forbehold for om det er tilladt at tage telefon med.

8. februar 2013 kl. 14:04
Derfor skal vi afprøve e-valg

Det bliver da meget nemmere når man bare kan få den til at printe samme printjob et par gange. Altså nemmere for en politiker at vinde. :-)

Hæ, jae. Man kunne selvføgelig nøjes med at udlevere papiret ved registreringen af vælgeren, men nogle kunne måske så finde på at tage sit eget papir med. :)

8. februar 2013 kl. 13:34
Første debat i Folketinget om e-valg: Bare rolig, det er et lukket, elektronisk kredsløb

En årsag til hvorfor nu, kunne være at man gerne vil lave forsøg ved kommunalvalget i år.

Men Margrethe Vestager er rimeligt god til at ignorere anbefalingen fra Demtech forskerne om at det er en dårlig ide med digitale valgmaskiner i stemmeboksen.

7. februar 2013 kl. 19:20
Første debat i Folketinget om e-valg: Bare rolig, det er et lukket, elektronisk kredsløb

Den kan udformes i form af en fast solid plastik-ramme, som de tilforordnede kunne lægge stemmesedlen ind i.

Det er en god ide. Og for at kunne tage hensyn til synshandikappede som ikke kan læse braille, vil man kunne lave en form for lydbog til hvert valg, som fortæller hvilket nummer de enkelte kandidater har fra toppen.

7. februar 2013 kl. 18:52
Første debat i Folketinget om e-valg: Bare rolig, det er et lukket, elektronisk kredsløb

Jeg kiggede på producenten Assembly Votings hjemmeside, som har leveret terminaler til bla. ældrerådsvalg i Københavns Kommune. Men der er ikke info om at blinde kan bruge den og det ser det umiddelbart heller ikke ud til.http://www.assemblyvoting.dk/elektroniske-stemmeterminaler/stemmeterminalen-i-praksis/

7. februar 2013 kl. 18:36
Første debat i Folketinget om e-valg: Bare rolig, det er et lukket, elektronisk kredsløb

Det handler ikke om rationelle argumenter, det handler om at ministeren ikke vil indrømme at hun er kommet med et rigtigt dårligt forslag.

Men det er dog kommunerne som presser på for lovændring og jeg går ud fra at det er dem der vil stå for udgiften til e-valg. Der er kommunalt selvstyre i Danmark, men det kan selvfølgelig være at staten eller finansloven vil give penge til det.

7. februar 2013 kl. 18:23
Første debat i Folketinget om e-valg: Bare rolig, det er et lukket, elektronisk kredsløb

Jo, men så kan hun sige at dem med bevægelseshandikap ikke selv kan lave et blyantskryds. En løsning på det kan så være en stempelmaskine eller lignende, men det vil så synliggøre at det formentlig er en handikappet. Hæ, en løsning på det kunne så være at alle brugte stempler. Det ville også mindske antallet af utilsigtede ugyldige stemmer, da der er nogle som tror at en cirkel eller * er gyldig afkrydsning.

7. februar 2013 kl. 18:07