Lars Bengtsson

IT-branchens skurvogn

Jo mere negativitet du sender ud, des større er chancen for, at den negative Karma kommer tilbage med 110 i timen og giver dig 'a can of whoopass'.

Det er ikke fordi jeg synes at Karma, nødvendigvis er en forkert måde at tænke på. Men jeg synes bare ikke at den holder historisk set, eller videnskabeligt; der er folk som har spredt meget negativitet hvor de ikke har fået den tilbage i samme grad. Men Karma er jo lidt i samme boldgade som "gør ikke mod andre som du ikke vil have at de gør mod dig", og ikke mindst Immanuel Kants filosofi om den generalliserbare moral. Men okay Karma fokuserer på at det betaler sig at være positiv, hvilket moderne management teorier også har fundet ud af. Og coaching ....

Juridisk, hedder det "at handle i affekt". Jeg tvivler på at Adria ville kunne påberåbe sig det i en retssal. Naiv, snævertsynet, nærtagen, hævngerrig - måske, men ikke affekt.

Nu kender jeg ikke så meget til Adria og du har formentlig ret i at hun ikke vil kunne bruge affekt i en given retssag som frikendelse. Det kan godt være at Adria er en bitch; men mit perspektiv er ikke det juridiske. Jura er godt nok en del af hvordan samfundet bliver styret i en fornuftig retning, men det er ikke nødvendigvis en facitliste for hvad der er smart, økonomisk, humanistisk, retfærdigt osv.

I bakspejlet kan det jo også være at Adria fortryder sin fremgangsmåde, det kan jo være at det viser sig at den er kontraproduktiv for hendes mål. Hendes mål lyder til at være at få flere kvinder ind i IT-branchen og hun ser omgangsformen eller mandschauvinisme som en væsentlig hindring.

Men jeg tror også at andre mener at denne begivenhed giver anledning til at se mere generelt på problemet. I følge flere kvinder skulle der være et systematisk problem - en kultur, om man vil, der gør det ubehageligt at arbejde i IT-branchen. Vil vi tage det alvorligt eller bare se på detaljer og fejl i den konkrete hændelse med Adria?

Jeg ved ikke om problemet er større i IT-branchen end andre brancher, men det er jo en historisk arv som ligger i hele samfundet, og formentlig har betydning for bundlinjen, så både for at forbedre konkurrenceevnen og for at gøre livet bedre for dem det går ud over, så var det måske noget der burde forbedres?

27. marts 2013 kl. 17:56
IT-branchens skurvogn

Pas på med at bringe ytringsfriheden ind i denne diskussion - den har intet med sagen at gøre.

Tjo, med det var en fejl fra min side at formulere det på den måde. Det jeg mente var at det er vanskeligt at debatere hvilke omgangsformer der bør være rimelige uden at nogle personer blander ytringsfriheden ind i det som et forsvar for den eksisterende dårlige tone.

Ytringsfriheden i Grundloven handler mere om at staten ikke skal kunne præventivt systematisk forhindre at en ytring bliver offentliggjort. Men fx hvis der er nogen som finder på at ytre noget som vil betyde at Danmark vil komme i krig med et andet land, så vil staten blande sig, hvis den kan.

27. marts 2013 kl. 17:03
IT-branchens skurvogn

@Kenneth Lylloff

Så min konklusion er, at hun fik konstrueret en loose-loose situation, fordi hun</p>
<ol>
<li>enten ikke kunne gennemskue konsekvenserne og egentlig bare ville have hjælp til at løse et lille personligt problem</li>
<li>eller fordi hun havde en agenda og 'nu-var-der-dælme-nogen-der-skulle-få-at-føle' og regnede med,m at hun havde en sikker vinder - men igen Karma IS a bitch.

Det kan godt være at du har ret i at Adria har lavet nogle fejl og overreageret. Men jeg ved ikke om du vil acceptere min synsvinkel (præmis) om at magtforholdet har betydning? Fordi hvis det er sådan at Adria tilhører en gruppe der systematisk bliver svækket af en anden gruppe, så vil det jo kunne legitimere (forklare) at hun overreagerer?

Nu brugte jeg jøder, som eksempel ovenfor, og det er måske ikke så gennemtænkt fra min side. Der er dårlige erfaringer med at bringe det emne på banen. Men man kunne også bruge fattigdom som eksempel, tænk på historien om den enfoldige morder, hvor den fattige husmand må knokle og sælge koen for at få råd til husleje, hvorefter herremanden brænder pengene han modtager. Da det ikke så meget er pengene det drejer sig om, men det er princippet. Ja, og så bliver han til morder på et tidspunkt. Og det er forkert at myrde og en overreaktion, men fortællingen overbeviser os om at det er forståeligt og måske i orden at den fattige gør noget der er forkert.

Men du mener at Adria er ansvarlig for at folk blev fyret? Selvom hun formentlig ikke er gået målrettet efter at det skulle være resultatet.

Hvis karma is a bitch, hvornår slår det så til på ... ? Indsæt selv nogen du synes fortjener det.

27. marts 2013 kl. 16:51
IT-branchens skurvogn

Såeh.. Du mener altså at vi skal ensrette ITbranchen først, og så tage en branche ad gangen derefter.

Der findes et begreb der hedder "holde orden i egne rækker". Det er du måske ikke bekendt med, fordi det giver totalitære associationer? Eller fordi du sgu helst vil have lov til at komme med den sædvanlige sviner?

Jeg tror faktisk at alle brancher, mere eller mindre er interesseret i at holde en vis professionel standard. Advokater synes at andre advokater skal overholde en vis standard. Sådan kan det måske også blive i IT-branchen - engang? Og der er da også i forvejen høje standarder mange steder i branchen.

27. marts 2013 kl. 16:33
IT-branchens skurvogn

Og hvis du mener man vitterlig skal dette "til livs" i hele samfundet, ja så er 1984 næsten hjemme.

Tør jeg sige at det er FUD? Altså, man beder om en anstændig omgangstone, og så siger du at det er 1984 af George Orwell, som jeg forøvrigt var meget glad for at læse.

Så du mener stadigvæk at fordi der sker det skadelige A andre steder i samfundet så behøver vi ikke at gøre noget ved A i IT-branchen?

27. marts 2013 kl. 16:25
IT-branchens skurvogn

Jeg har sagt det før:</p>
<p>Folk uden humor er ikke til at spøge med.

Trollerolleraj ...

Ja, kan man ikke argumentere sagligt så kan man jo begynde at bruge ad hominem argumenter.

Jeg kom desværre til at skrive "begrænse ytringsfriheden", det er selvfølgelig utilgiveligt. Så jeg gider ikke at bede om undskyld :-)

Men oprigtigt så forstod ikke hvad der mentes med indlæget fra Nikolaj.

27. marts 2013 kl. 16:20
IT-branchens skurvogn

Hvad kan IT-branchen trække med - nørdede typer med sokker i sandalerne, kiksede t-shirts og en skægvækst der ligner RMS.

Det er faktisk meget sjovt! :)

Så der sker ting spontant, og som regel ikke ment i nogen ond mening - det betyder ikke at man ikke skal tænke sig om, og at man bare kan sige hvad man vil, men det skal heller ikke ende i at bare folk udtaler sig (uagtet om det er den ene eller anden vej), så er de nødt til forlods at lave selvcensur, fordi det de måske havde tænkt sig at sige rent privat, risikerede at blive overhørt af teleskærmen.

Ja, netop så tror jeg ikke at folk (os mænd, eller kvinder kan faktisk også være mandschauvinistike eller lumre) er bevidst om det. Og det tager tid at ændre en vane eller omgangsform, det er noget der sidder på rygraden. Jeg tænkte også da jeg så den første artikel; hold da op, nu skal man passe på med hvad man siger.

Men som jeg prøvede med min historiske tilgang (om jøder) at se tingene fra at mere abstrakt (teoretisk eller generelt) perspektiv, så er der andre ting på spil end bare det at det er uretfærdigt at nogen mister jobbet bare fordi en person ikke gider høre på noget "skurvognssnak" og offentliggør det på twitter. Nemlig det at jokes er ikke bare jokes. Det kommer meget an på konteksten. Hvis jeg skal komme med noget andet end jøder, så synes folk jo også at det er forkert hvis man står og fortæller jokes der tilnærmelsesvis kan tolkes upassende til et bryllup eller begravelse. Er det så selvcensur og et brud på ytringsfriheden?

27. marts 2013 kl. 16:14
IT-branchens skurvogn

Har du set "Slemme slemme piger" på DR? Er der nogen, der har hidset sig op i noget nær samme grad over det?</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ona-RhLfRfc">http://www.youtube.com/watc…;
<p>Ville den mon kunne godkendes i dag, hvis der var en Adria i klipperummet?

@Nikolaj

Det er vist ikke DR, eller? Men de handler om piger som laver jokes med mænd?

Jeg er ikke helt sikker på hvor du vil hen. Men det lyder lidt som om du er med på gallejen om at folk som vil begrænse vores ytringsfrihed, bare skal bekæmpes (som pesten), ligegyldigt hvilket argumenter de kommer med?

Selvfølgelig er ytringsfriheden et gode, men det er altså også et gode at man ikke går rundt og føler sig latterliggjort og mindreværdig, bare fordi majoriteten (dem som har magten over hvilke slags jokes som er acceptable) synes det er sjovt. Og måske synes de det er ekstra sjovt fordi det udskiller dem som er anderledes (opfattes ofte som forkerte).

27. marts 2013 kl. 16:01
IT-branchens skurvogn

Strømmen af lort kom fra Adria, og i hendes iver efter at korrekse andre formåede hun at få både sig selv (karma apparently does work) og to sagesløse fyret.

Ja, hvor er det synd at folk blev fyret; men havde Adria bedt om det? Næh, det havde hun ligeså lidt intention om som fyrene havde intention om at gøre kvinder ubehageligt til mode. Men du synes garenteret at manglen på at intenderet at skade nogen er en undskyldning for de to mænd; men på den anden side så synes du ikke at manglen på intention til at blive fyret er en undskyldning for Adria.

Er du dobbeltmoralsk? Eller er du bare farvet af at kvinder i generationer er blevet tillagt hysteri og andre irrationelle egenskaber?

27. marts 2013 kl. 15:52
IT-branchens skurvogn

Det har da bare ikke noget med IT-branchen som så at gøre - og dybest set vil du garanteret kunne opleve noget tilsvarende på en anden uddannelses institution.

Undskyld, men det er altså en dårlig bortforklaring. Det foregår på en IT udannelse! Aspirer du som politiker? Bare fordi der sker forkerte ting andre steder legitimerer det altså ikke at det også sker i IT-branchen.

27. marts 2013 kl. 15:45
IT-branchens skurvogn

Så jeg gentager gerne, skal vi have tankepoliti, og alle sammen gå i ensfarvede kedeldragter som Winston Smith og Julia?

Men må jeg spørge dig Christian skal vi acceptere det regerende tankepoliti som manifesterer sig ved at folk laver jokes der er nedlandende overfor minoriteter / kvindekønnet?

Uden at du er bevidst om det arbejder du måske for at alle skal tænke ensartet, har du tænkt over det?

27. marts 2013 kl. 15:37
IT-branchens skurvogn

Surt for dig hvis du føler dig i evig opposition. Det kan ikke være rart.

Men du synes ikke at man burde gøre noget ved det? Du mener formentlig at dem som er ubehagelige ikke gør det bevidst? Ja, det har du jo nok ret i. Men er det en god undskyldning, at man ikke er bevidst om at man skader andre? Og handler det i det hele taget om skyld? Handler det ikke mere om at give bedre forhold for alle grupper?

27. marts 2013 kl. 15:34
IT-branchens skurvogn

Jeg tror ikke der er særligt mange i den gennemsnitlige IT-verden, der kender til følelsen af konstant at være i opposition i dagligdagen.

Og måske har folk en ringe grad af empati ...

Skal jeg bifalde hver eneste joke, og drikke bajere og råbe 'Hunkøn', og være ligeså lummer som de andre?

Man kan sige at det handler om identitet. Hvis du skulle være accepteret af den gruppe så skulle du udslette din egen identitet. Er det rimeligt? Der er selvfølgelig folk der politisk mener at det er meget nemmere og bedre hvis vi alle har den samme identitet. Men det vil nok være mere økonomisk effektivt at give plads til alle former for identitet (kultur, køn) så længe de ikke skader andre, fordi folk dermed har det bedre og når de har det godt så arbejder de mere effektivt. Og ikke mindst kan man politisk (og moralsk) mene at det er rimeligt at der er plads til alle identiter.

Men jeg tror det hænger meget sammen med angst for det ukendte, "sjovt" at mange mænd stadigvæk synes at kvindekøndet er ukendt.

27. marts 2013 kl. 15:25
IT-branchens skurvogn

Jeg ved godt at det er noget som de fleste danskere og måske folk generelt helst vil ignorere. Men det har altså betydning om den gruppe der driller en anden gruppe har overmagten eller ej.

Jeg ved godt det er politisk ukorrekt at blande jøderne ind i en debat. Men de er nu så gode til at illustrere ting med. Næsten alle vil mene at en joke om jøder er upassende, og det er pga. historien med nazisterne, hvor jøderne var den svage part. Det hænger altså sammen med det magtforhold der var imellem jøder og nazister.

Er der nogen som vil mene at en jøde kan/kunne tillade sig at lave grovere vitser end en nazist? Jeg tror nok de fleste vil mene at det er mere upassende hvis en nazist laver en joke der har en lille hentydning til jøder, end hvis en jøde laver en vits der er grov overfor nazister.

Så skal vi bare finde ud af om mandekønnet har overmagten. Og der er nok ikke et helt entydigt svar på dette. Men der vil nok være en del kulturerer rundt omkring hvor det er tilfældet.

27. marts 2013 kl. 15:07
E-valgsforsker: Dejligt, at der bliver lyttet til eksperterne

Jeg tror at hovedårsagen til at lederen af Demtech kommer med denne udtalelse er for at fastholde deres samarbejde med kommunerne. Og ikke blive uvenner med staten, det er nok meget godt for ikke at miste bevillinger.

Demtech laver forsøg og forskningsprojekter sammen med kommunerne.

Der kan godt være noget om at man ikke har lyttet til kritiske eksperter i USA, man har jo haft e-valg i mange år. Men i det papir der ligger på ft.dk om e-valgshøringen står der at USA er igang med at afvikle afstemninger med touch screens. Så noget kritik har man vel lyttet til, men det er måske efter Schürman er flyttet derfra.

23. marts 2013 kl. 14:40
Radikal undren over Venstres nej til e-valg: Hvordan kan ikke-eksisterende systemer dømmes usikre?

Når jeg siger useriøst og tvivlsomt om Venstres ageren er det fordi de, for mig at se, først og fremmest har lyttet til den negative folkestemning

Hvilken folkestemning? Sagen er dårligt nok blevet bemærket udenfor version2-kredsen. Hvis den havde været på forsiden af ekstrabladet et par gange og i tv ville der være noget om at der var en folkestemning om e-valg.

Tager du bare et eller andet tilfældigt modargument og bruger det uden der er den mindste form for realitet i det? Jeg bliver mere og mere glad for at Venstre stemmer nej til e-valg efter at have hørt tilhængernes argumentationsniveau især siden afgørelsen.

22. marts 2013 kl. 15:01
Venstre siger nej til e-valg - lovforslaget falder

Jammen så skal MENINGSMÅLINGER OG MENINGSDANNERE FORBYDES OMGÅENDE FOR DE BRUGER OGSÅ ELEKTRONIK TIL AT FÅ BUDSKABERNE UD.

Er det dig Trine Bramsen? ;-) (Det er bare gas.)

"ELEKTRONIK TIL AT FÅ BUDSKABERNE UD". Jamen hvis det er dit mål for hvad der skal til for at have e-valg, så har vi allerede e-valg. Danmarks statistik modtager tallene elektronisk og tilbyder dem til DR og Indenrigsministeriet på valgaftenen. Hvad brokker du dig over? Nå, det vidste du ikke?

Ja, det er jo sjovt nok at meningsmålinger udføres ved at der ringes rundt. Meget elektronisk. Og meningsdannere de taster deres mening på en touch screen beregnet til e-valg?

Hvis du vil have at der skal stemmes om alt, så vil det måske være nemmere for dig at flytte til Schweiz end at overbevise os andre om at et pseudodemokrati som er sårbart overfor propaganda er den rette styreform.

21. marts 2013 kl. 20:24
S: Venstres nej til e-valg er hamrende useriøs kovending

Trine kan sikkert finde en del "eksperter", der har udtalt sig positivt om E-valg. Det er ret nemt at udråbe sig selv til ekspert på et vilkårligt område.

En "positiv" ekspert som en anden socialdemokrat, Mathilde Illum Aastrøm referer til er Christian Wernberg-Tougaard, der arbejder for Oracle og er uddannet som økonom. Han var en af de få paneldeltagere til høringen i Folketinget der var ja siger.

Det virker som om han er en af de drenge der hjælper det offentlige med at overføre en masse penge til store IT virksomheder, uden at vi får ret meget nytte af det.

Ja, ja, digitalisering er godt, især for dem som bliver rige på det. Hvor er det lige at socialdemokraterne er de svages beskytter med denne strategi. De mener måske at ved at fylde lommerne på mulitnationale IT selskaber så får vi højnet det generelle IT-færdighedsniveau i landet.

Jeg tror de har misforstået noget.

21. marts 2013 kl. 19:44
S: Venstres nej til e-valg er hamrende useriøs kovending

Mathilde Illum Aastrøm har skrevet et indlæg på piopio.dk "Tilbage til stenalderen" http://piopio.dk/tilbage-til-stenalderen/

Jeg har kommenteret det.

21. marts 2013 kl. 17:21