Lars Bengtsson

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Hvordan håndterer man forskelle mellem teammedlemmer?

Re: Produktivitet

I InfoQ-artiklen måler de produktivitet i User Story Points. Det er nok meget sigende. Mener du at det ikke er en god måde at måle produktivitet på? Nu kender jeg ret lidt til den viden der er på området, men jeg har da selv arbejdet i et agil-agtigt projekt, og kan egentlig ikke forestille mig ...
Kommentar til Hvad skal vi med DIKU ?

Re: Uddannelse

Jeg tror bedre det kan betale sig at den enkelte studerende prøver på at afgrænse sig til nogle emner som passer en (evner og interesse). Dermed ikke nødvendigvis at de skal ligge indefor den samme kasse (kategori), ej heller ikke at en vis generel forståelse for alle discipliner er nyttig. Liges...
Kommentar til Ubuntu fra Dell fik amerikansk kvinde til at opgive universitetet

Reaktionstid som den primære årsag

Jeg er enig i at det er søgt at give Ubuntu skylden, der kunne jo ligeså godt have været en defekt i netværkskortet, og så hvis man får dårlig support og ikke er hurtig nok til at brokke sig vedholdende nok, så er studiet startet. Og selvom man brokker sig, så kan (vil) der gå (lang) tid inden la...