Henrik Liliendahl Sørensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Dansk Open Source datakvalitet

Velkommen i klubben

Vi er jo ikke ret mange knoldesparkere på verdensplan der laver klytkode til forbedring af datakvalitet – så der er rart at se et nyt initiativ.
Kommentar til Datakvalitet

Den anden side

Problemet med forbedring af datakvalitet er ofte, at det falder ned mellem flere stole. Datakvalitet er et udtrykt problem i forhold til BI, men det skal nok ikke løses ’as-you-go’ i forbindelse med BI aktiviteter – eller med BI værktøjer. Det skal netop løses ved kilden / der hvor kilderne samle...
Kommentar til Sikker udvikling 2: Er udviklere dummere end gennemsnittet?

Den dybe tallerken

Den løsning man som udvikler skal frembringe skal opfylde mange ting, fx: • At løsningen skal være sikkerhedsmæssig forsvarlig, som er udgangspunktet i dette blog indlæg, men også • At løsningen skal være brugervenlig • At løsningen skal understøtte god datakvalitet • .. fyld selv på.. H...
Kommentar til BDD'erne?

WDD styrer

Man burde jo ikke kimse af tysk kvalitet
Kommentar til SOA Governance Is Not IT Governance Reborn

SOA komponenter

@Lars: Faktisk laver vi netop som leverandør ikke arkitektur overhovedet – men udstiller ”bare”. Det bliver så til SOA komponenter, når det hos aftageren indgår som en værdifuld tjeneste i en større sammenhæng. I vores tilfælde – hvor vi forbedrer indholdet i en eksisterende form, ved at kontroll...
Kommentar til SOA Governance Is Not IT Governance Reborn

IT or not IT – that’s the SOA question

Selvom jeg normalt taler for mere forretningsorientering i IT, og selvom jeg også synes, at det er de forretningsmæssige fordele der gør SOA rigtig interessant, så skal vi dog ikke spille IT helt ud af banen. Under alle omstændigheder kommer man jo hurtigt til at skulle træffe nogle forskellige ...
Kommentar til Lad! ... Sigt! ... 404

Slaget ved Lumsås

En af de store begivenheder i nyere dansk militærhistorie var jo slaget ved Lumsås den 6. september 1982, hvor flåden med en enkelt fuldtræffer nedlagde et halvt – heldigvis ubemandet - sommerhuskvarter. Alle systemer består jo af en treenighed af mennesker, teknik og data. Vi styrer disse eleme...
Kommentar til BDD'erne?

BDD = TDD + DDD + WheresTheBusinessPeople

Sikke en masse forkortelser vi kan. Men den er god nok. BehaviaourDrivenDevelopment er en overbygning på TestDrivenDevelopment som også medtager elementer fra DomainDrivenDesign. Det gode ved BDD er, at det sætter tingene i et forretningsmæssigt perspektiv. Men nu er Version2 jo for teknikere – s...
Kommentar til Vi er for letsindige med CPR-nummeret på nettet

Misvisende overskrift

Overskriften i artiklen er en kende misvisende – hvis de data vi taler om er de nævnte: fødselsdato, mobilnummer og privatadresse. Mobilnummer og privatadresse er jo i øvrigt for de fleste ganske offentligt tilgængeligt i forvejen via De Gule Sider, Krak og Eniro og flere andre tjenester. Og så...
Kommentar til Tjener for to herrer

KISS er ikke altid smukt

Fra en QA på LinkedIn: Complex problems require elegant solutions, not simple ones. KISS solutions are usually the shortcut to getting things completely wrong.
Kommentar til Debatinvitation: Hvad betyder TDC-fyringen for IBM?

Ræven skal alligevel ikke vogte gæs

Med IBM som arkitekt kunne man jo på TDC’s vegne frygte at arkitekturen blev mere produkt orienteret (altså IBM’s produkter) end service orienteret. Blev det fx IBM's produkter til database, business intelligence, datakvalitet osv. der blev valgt.
Kommentar til Er jeg snart en rigtig programmør?

Død hest

Fedt link – men jeg går ud fra at spørgsmålet så er, om programmering er en død hest. Da jeg i 1980 havde lært COBOL på EDB-skolen (ja, det hed det altså dengang), sagde vores lærer, at vi nok hurtigt skulle finde noget andet at lave end programmering – for der var systemer på vej, som programme...
Kommentar til Databasetilladelse

Op med ambitionerne

Det vi taler om her er jo datakvalitet, og her er sund skepsis med hensyn til output jo en god start. Men forebyggelse er som bekendt bedre end helbredelse og endnu bedre en symptombehandling. Det er så måske paradoksalt, at Post Danmark eksemplet kan være et udslag af et forsøg på forbedring af...
Kommentar til Er jeg snart en rigtig programmør?

Den anden side

Jeg begyndte med små Basic programmer i 70’erne og har så været over COBOL og siden hen forskellige højniveau sprog. Det interessante for mig er egentlig ikke koden i sig selv – men det problem som koden skal løse. Det kan enten være et teknisk orienteret problem, fx hvordan man implementerer fu...
Kommentar til Visual Studio 2008 Launch - Demos

Omikron Data Quality Server 2008

Hvis Microsoft kan blogge gratis produkt præsentation, så kan jeg vel også. Hvis du ønsker at forbedre din datakvalitet nemt, hurtigt og rimeligt billigt, så kan du læse mere på http://dk.omikron.net/index.34.html
Kommentar til En spade er en spade er en skovl

SOA og Master Data Management

@Peter – fuld respekt mht KMD og det at blogge for sig selv. Her i landet sætter vi den personlige integritet højt – dette hensyn overgås kun af hensynet til skattevæsenet – så derfor er anvendelse af CPR-numre forbeholdt det offentlige og finanssektoren. Alle andre må bruge andre metoder til at...
Kommentar til En spade er en spade er en skovl

I er heldige

@Peter – ja, udfordringer er der nok af, men i jo heldige hos Kommunedata, at i sådan kan rende rundt og kræve CPR-numre af alle og enhver. Andre dødelige er nødt til at identificere folk som fx: ’Grigoriy Sostakovic, Oehlenschlægersgade 577, et sted i København’.
Kommentar til En spade er en spade er en skovl

Touché

Datakvalitet er netop en udfordring – men også en mulighed i relation til SOA. Som du skriver er det ikke bare formen – i form af protokoller og standarder – men også indholdet, som man skal interessere sig for. I den forbindelse er SOA med til at skærpe kravene til definition og konsolidering ...
Kommentar til Compliance

Bredt emne

Hej Bjarne. Et spændende men også meget bredt emne. I den ene ende har vi som du nævner arkiveringsløsninger, hvor man bakser rundt med store bundter af data – og i den anden ende behovet for fx at identificere, at den person, som engang sendte en mail til en given postkasse er den samme, som stå...
Kommentar til Google - kender den mig bedre end jeg selv gør?

Kend dine fagfolk

Jeg kender ikke googles algoritmer, men hvis det er amerikanske fagfolk der roser dem, så vil jeg være lidt varsom med at følge begejstringen. Inden for det område hvor jeg har en smule forstand (det er så datakvalitet), er det min erfaring, at de løsninger, som amerikanske fagfolk roser, ofte n...