Peter Makholms billede

Peter Makholm

Kommentarer

Kommentar til Skal vi kode 'Bum' til jobsamtalen?

Der er kun en rigtig reaktion på FizzBuzz

Jeg har set flere kandidater fejle på simple kodeopgaver, men at sidde til et interview og kode FizzBuzz er spild af min uanset hvilken side af bordet jeg sidder på. Hvis man har 1000 ansøgere og en forventning om at højst 10% har bare de minimale programeringskundskaber der skal til før man gid...

DKIM og SPF?

Jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår hændelsesforløbet. Er det korrekt forstået at "angriberen" har udfyldt en formular på oister.dk og i denne formular har skrevet en version2.dk-adresse som kontakt-adresse. Dernæst har Oisters system sendt en kvitering til kontakt-adressen? I så...

Re: Politisk fnidder

Rapporten, som må antages at være lavet af folk med forstand på den slags, giver en borgmester rigtig god grund til at være optimist. Nej, rapporten er skrevet af folk der har forstand på at skrive rapporter. De har ikke nødvendigvis nogen forstand på datacentre, fødevareteknologi eller er...

Re: Protektionisme

En rapport fra Oxfarm Research, skrevet for Viborg kommune efter Apples annoncering. Der er noget i formen på Viborg-rapporten der generer mig og jeg har ikke rigtigt kunne lægge to og to sammen og få et fornuftigt resultat. Rapporten er skrevet på et tidspunkt hvor Apple havde annonceret ...

Re: Politisk fnidder

Jeg savner virkelig, at en af kritikkerne her laver en rationel nedsabling af Viborgs/Oxfarm rapport, så debatten kan differentieres fra tidens postfaktuelle FB niveau. Sjovt nok virker de rapporter kun interessante når du omtaler dem. Du har ikke reageret på det når andre har omtalt dem.

Re: Protektionisme

Kan du henvise til kilder der diskuterer hvordan man har udnyttet dette potentiale i forbindelse med eksisterende tilsvarende datacentre? Lad os lige opsummere det tilgængelige kildemateriale: En rapport fra Boston Consulting Group, skrevet for Facebook, med fokus på effekterne af at pl...

Re: Protektionisme

Der er tale om et potentiale de skal indfries, bl.a. via fortsat salgsarbejde af kommunerne som attrative lokationer. Og her er det altså visioner og salgsarbejde der skal på bordet; man vil nok komme til kort, hvis man beder om beviser og deterministiske hændelsesforløb der kan forklare antall...

Re: Sandsynlighedsregning

Det kræver en gennemsyret pessimisme, en politiker eller et udtalt behov for at skabe opmærksomhed om sig selv, at se disse datacentre som et overordnet negativt initiativ. Skal vi ikke lige slå det fast: Jeg tror ikke at Facebooks valg af Odense som hjemsted for et datacenter har nogen neg...

Re: Køkkenbordssnak, pladder, snævertsyn og typisk dansk.

Kære Peter Naumann, Jeg kunne godt tænke mig at se kilder der sandsynliggør at placeringen af et Facebook-datacenter betyder en fantastisk øget beskæftigelse. Den eneste diskussion af effekten jeg kan finde er en rapport som Boston Consulting Group har udarbejdet for Facebook baseret på datacent...
Kommentar til Facebook bygger datacenter på 56.500 kvadratmeter i Odense

Re: Synergieffekt per kvadratmeter

Facebook fylder selv deres datacenter op med det de nu har brug for og har ikke brug for en underskov af IT virksomheder i nærheden. Det lyder til at vi er enige...
Kommentar til Facebook bygger datacenter på 56.500 kvadratmeter i Odense

Re: Måske er jeg lidt farvet af at komme fra Odense

Jeg håber da virkelig at det bringer flere jobs med sig - måske ikke i selve centeret, men at der kommer nogen andre firmaer som etablere sig. Det er netop det jeg stiller spørgsmålstegn ved i indlæggene med overskriften "Synergieffekt per kvadratmeter", jeg kan simpelthen ikke se...

Re: Protektionisme

Hvorfor er det at diskussionen omkring disse data centre hele tiden får en protektionistisk vinkel? Jeg tror ikke at der er mange der har noget imod at Facebook bygger et datacenter i Odense – specielt ikke hvis de holder sig nogenlunde inde for rammerne af almindelig industribyggeri. Det ...
Kommentar til Facebook bygger datacenter på 56.500 kvadratmeter i Odense

Re: Synergieffekt per kvadratmeter

Nu er de datacentre som Interxion putter i søen ikke nær den størrelse som Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft,... deployerer. Jeg kan ikke helt gennemskue om du er uenig med mig. Isoleret set tror jeg at et Interxion-drevet datacenter per datacenter vil give bedre grobund for en o...
Kommentar til Facebook bygger datacenter på 56.500 kvadratmeter i Odense

Re: Synergieffekt per kvadratmeter

Findes der egentlige analyser af følgevirkningerne for lokalområdet af at disse IT-mastodonter placere et moderne datacenter i området? Tak til Kasper Villum Jensen der på twitter skubbede mig i en retning så jeg havde nok stikord til at finde en rapport som Facebook har fået udarbejdet: ht...
Kommentar til Facebook bygger datacenter på 56.500 kvadratmeter i Odense

Synergieffekt per kvadratmeter

Findes der egentlige analyser af følgevirkningerne for lokalområdet af at disse IT-mastodonter placere et moderne datacenter i området? Byggeri og bygningsvedligehold giver en smule beskæftigelse og måske er der en smule branding for byen. Men jeg kan ikke se nogen yderligere gevinst for byen. S...

Re: Surrealistisk læsning

Hvad er det du mener der skal ske? Lad mig først gøre det klart hvad jeg ikke mener gavner: Mere mudderkastning mellem DK-Hostmaster og deres resellers (fra begge sider). Til dem der pointerer at det bare er klik, klik, klik (eller som Corydon ville have formuleret det: "Vi trykker...

Surrealistisk læsning

Dengang DK-Hostmaster meget tøvende indførte DNSSEC bloggede jeg en del om det. Det var besværligt (især processen der involverede DK-Hostmaster) og gav ingen egentlig værdi. Så hvad er der sket på de 5-6 år? Ptjaaa, hvis man kun skal håndtere en håndfuld domæner ser det ud til at processen med...
Kommentar til Fem teknologier jeg gerne ville dykke ned i

Re: Virtualisering af enkelt-programmer

Er det ikke det der hedder "Containers" i dag? Nej. Containers er 'chroot on speed', det vil sige traditionelle OS-processer med nogle tilføjelser der øger isoleringen. Det vil sige at istedet for at alle processer ser samme fil-hierarki, process-hierarki og...

Re: Vel kun i EDGE/Explore og på Microsoft OS

Mener ikke Chrome også som OS eller Linux har nogle huller, der skal dækkes eller lukket på denne måde. Chrome gør allerede meget for at lave så stærke sandkasser som overhovedet muligt med traditionelle OS-features. Derfor tror jeg også helt klart at Chrome vil gå en tilsvarende vej med ti...
Kommentar til Norsk mikrostyresystem kan køre C++ direkte på den virtuelle maskine

Re: Det er da lidt morsomt

Hvor er det lige, at det er gået galt for OS processen siden man behøver hver sit (micro)OS til applikationerne? Intet, jeg vil nærmere opfatte denne bølge som næste skridt i udviklingen af en "mere perfekt process". Det vi ser er en sammensmeltning at to helt forskellige...