Peter Kyllesbeck

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Ny Raspberry Pi: Så meget computer får du for 25 dollars

"et bart printkort"

For mig er "et bart printkort", et PCB uden komponenter, men det er det vel ikke her, så det må være "et printkort".
Kommentar til Fingeraftryk på touchskærm kan sabotere hemmelig afstemning

Re: Hvordan man kan prøve igen.

Den gamle stemmeseddel rives i stykker og man får udleveret en ny. Nej det må den ikke. Valgloven: § 52. Når afstemningen er afsluttet, og før stemmeoptællingen påbegyndes, optælles og sammenbindes i særskilte pakker de stemmesedler, der ikke er udleveret, og de stemmesedler, der er tilbagel...

Teknologirådets anbefalinger

side 8 E-valgsystemet skal indeholde revision og dokumentation: - Der skal dannes et pålideligt og tilstrækkeligt detaljeret revisionsspor (logning), så der kan gennemføres såvel elektronisk som fysisk kontrol - Revisionssporet skal registrere tid og hændelser, herunder antal vælgere,...

Re: Skræmmende

ingen af de mennesker kan ikke være Du mener vel "ingen af de mennesker kan være .."
Kommentar til 10 bud: Sådan sikres elnettet mod hackere

Re: Formattering

Så skriv det forfatterne, deres email står skjult i navnene. ;-)
Kommentar til Kend dit modersmål!

Re: Præcision

Det forudsætter så at min bror og mig har samme mor Som så skal være "min bror og jeg".
Kommentar til Sådan udsendte vi 156.150 e-mails ved en fejl

Re: Livrem og seler

Det havde ikke nødvendigvis ikke hjulpet os at tjekke på hvilket miljø det drejede sig om, da problemet opstod på et nyt produktionsmiljø. Der da et 'ikke' for meget ;-)
Kommentar til Blindeforbund taler varmt for e-valg

Re: Det giver god mening

Hele diskussionen bunder jo i et forslag om at ændre i valglovene, hvor indenrigsministeren gives hjemmel til at fritage fra rigtigt mange af de problematiske bestemmelser. Bare lige så vi ikke tror det aldrig bliver til noget. Og nu glemmer du vist lige, at Grundloven også skal laves om.
Kommentar til Blindeforbund taler varmt for e-valg

Re: Det giver god mening

Hvis der bliver indført elektroniske valg, så vil det gælde for alle. For ikke at kunne spore hvem der stemte elektronisk og hvem der ikke gjorde, samt muligheden for at tælle alle stemmer på et sekund, så ville min mor være tvunget til unaturlig omgang med et EDB-apparat. Så hun ville ikke kun...
Kommentar til Blindeforbund taler varmt for e-valg

Re: Det giver god mening

Min mor på 75 år er seende og ville have vanskeligt ved at betjene omtalte apparat. Hvis hun så senere bliver svagtseende, bliver det bare værre Nøgleordret er 'seende', så hun kan jo bruge den normale metode.
Kommentar til Blindeforbund taler varmt for e-valg

Re: Det giver god mening

Lav en lille scanner som man kan putte en stemmeseddel ind i, lidt ligesom en håndscanner der kan "scrolle" op og ned på en stemmeseddel. Den kan så læse partibogstav eller navn på kandidaten op i nogle tilhørende hovedtelefoner. Ud for den aktuelle, oplæste linie skal der så være et...
Kommentar til Vrede it-folk tvinger politikere til ekspertmøde om e-valg

Re: Der er allerede er gennemført e-valg

Carsten Cederholm Du glemme fuldstændigt det grundlovssikrede krav, om HEMMELIG afstemning. § 31 Stk. 1. Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg. Der må absolut ingen sporbarhed være mellem stemmeafgiver og den afgivne stemme. Dernæst glemmer du valglov...
Kommentar til Forskere og it-folk: Lovforslag om e-valg er dyrt og demokratisk dumt

Re: Et projekt

Korrekt men først indføjet i grundloven af 1915. I samlingen 1900-1901 vedtoges Lov om hemmelig afstemning. http://da.wikipedia.org/wiki/Landstinget
Kommentar til Forskere og it-folk: Lovforslag om e-valg er dyrt og demokratisk dumt

Re: Et projekt

1901 Så OK. Ikke 150 år men kun 112 år. @Nils Bøjden Nej, 1915 ved grundlovsændringen fik kvinder valgret til Rigsdagen. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindelig-v... Ved kommunalvalget 12. marts 1909 stod kvinderne derfor for første gang opført på stemmesedlern...
Kommentar til Vestager: Vi skal prøve e-valg af, før vi beslutter os

Re: Pædagogisk forklaring til Kollerup og Vestager

(det lykkedes mig ikke at linke direkte til indlæggene - er der nogen der ved hvordan man gør det?) Kopier linken ved "hvornår" -> f. eks "about an hour ago"(samme indhold) https://www.facebook.com/margrethevestager/posts/393598360732520 https://www.facebook.com/...
Kommentar til Vestager: Vi skal prøve e-valg af, før vi beslutter os

Re: En måde at gøre det sikkert ...

@Mikkel Mikjær Du blander begreber. Valgkort bliver sendt til dig, og validerer ved aflevering på valgsted at du afgiver din stemme. Det kan ske manuelt ved afkrydsning på valgliste eller ved elektronisk skanning og markering i elektronisk version af valgliste (database). Stemmeseddel udleveres m...
Kommentar til Vestager: Vi skal prøve e-valg af, før vi beslutter os

Re: Internetvalg ikke sikkert

Valgloven kræver hemmelig afstemning Endda Grundloven kræver hemmelige afstemninger. § 31 Stk. 1. Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg.
Kommentar til Hvis der skete et mirakel...

Re: Som ingeniør, skal man gerne

I det nuværende valgsystem, spørges borgerne ikke om noget. Dette skyldes, at det er for omkostningstungt og dyrt. Vores valg, går ud på, at du ved en storstilet afstemning, afgør "den" eller "de" personer, som i de næste 4 år skal bestemme alt. Og i mange tilfælde ses, at de...
Kommentar til Bankerne: Vi ville gerne have NemID på hardware - men kan ikke

Re: Noget stemmer ikke?

DanID kan ikke låse nøglen op, hvis du har glemt koden. De kan til gengæld generere en ny til dig og få udstedt et nyt certifikat. Fra et bruger synspunkt er det svært at se forskel, men teknisk er der naturligvis stor forskel. Det svarer jo så til, at man mister nøglen (den gamle). Man får e...
Kommentar til Hvem står bag århundredets aprilsnar på vores tastaturer?

Re: Besparelse

Og mon der var en begrundelse, fx at Æ kommer før Ø i det danske alfabet Der er den samme rækkefølge af Æ og Ø på de nordiske sprog. Det er Å'et, der har en anden plads i alfabeterne.