Poul-Henning Kamp

Selvstændig systemprogrammør, kernekoder, Varnish-forfatter, data-arkæolog og brokkehoved uden særlig portefølje.

Kommentarer

Kommentar til Godaften, mit navn er Thormod Jensen

Hvor er lovforslaget ?

Ugen er gået og Folketinget vil gerne se det udkast til lovgivning ministeren blev pålagt at fremlægge ?
Kommentar til Godaften, mit navn er Thormod Jensen

Re: Datasikkerhed kan ikke stå alene

Men Cuba ligger tættere på USA. Problemet med Cuba var jo netop at det lå meget længere væk end Murmansk og derfor kunne USAs flåde afskære Soviets leverancer. ... Og så tilbage til emnet, tak!
Kommentar til Godaften, mit navn er Thormod Jensen

Re: Ministeriet for Datasikkerhed - plan:

Nu begynder der at komme gods på... §3: Hvem af disse udbydere har leveringspligt ? Har de pligt til at publicere en prisliste der gælder alle kunder (og holde sig til den) ? §5: Overvej om placering under ministeriet gør det svært at undersøge ministeriets rolle. §7: Autoriseringskrav for p...

Re: Sikke en gang indholdsløst bræk....

Grunden til at vandet bliver varmet op, er det høje energiniveau i kammeret - det kunne man i princippet også gøre på andre frekvenser, men nu endte industristandarden for kommercielle mikrobølgeovne altså i 2.4GHz ISM båndet. ...og 2.4GHz ISM båndet endte på 2.4 GHz fordi dette frekvenso...
Kommentar til Godaften, mit navn er Thormod Jensen

Spørgsmål fra pressen...

På pressekonferencen kommer følgende spørgsmål frem: Skal Danmark have et statsligt CA ? Skal transport og content virksomheder adskilles ved lov ? Skal MF'ernes iPads inddrages ? Hvad vil du gøre ved de igangværende APT angreb ?
Kommentar til Godaften, mit navn er Thormod Jensen

Re: Tjah....

Som jeg tolker PHK's oplæg så er der ingen "forudsætninger". Korrekt, oplægget er ment som absolut best case scenario for alle (os) der er så friske til at kritisere: Hvad ville vi faktisk selv gøre, hvis vi fik chancen, no strings attached ?

Virksomhedernes grundlovssikrede hvadfornoget ?!

Sidst jeg læste grundloven var hverken virksomheder eller forretningshemmeligheder nævnt med så meget som ét eneste ord ? Virksomheder har ingen menneskerettigheder, hvilket er hvad grundloven primært handler om.
Kommentar til Github gør private datalagre gratis for alle brugere

Skal vi ikke lige bruge det rigtige firmanavn: Microsoft

Om ikke andet så for at fastholde præcis hvor ledes ordet "privat" skal fortolkes i "privat repository".

Uhm, GDPR ?

»Jeg har skrevet til gruppeformændene på Christiansborg med henblik på at indgå en gentleman-aftale, hvor vi informerer hinanden, hvis nogen udsættes for læk og hacking.[...]« Måske burde Folketingets Forkvinde nærlæse GDPR vedr. indberetningspligt til Datatilsynet, inden hun indgår den slags st...
Kommentar til Apple stopper salg af iPhones i Tyskland efter søgsmål

Re: Patent ideen har en vis fornuft, men.......

Jeg ser patenter som en slags ejendomsret for intellektuel ejendom. Den sætning der gør en masse antagelser der alle bør diskuteres og besluttes, ikke mindst om nogen overhovedet skal kunne have "ejendomsret" over tanker og ideer til at begynde med. Hvis vi beslutter at det skal...
Kommentar til Apple stopper salg af iPhones i Tyskland efter søgsmål

Re: Alternativer til patenter

Det argument, der oftest bringes op til forsvar for patenter er, at medicinalvirksomhedr bruger formuer på at udvikle medicin, og at det ville de holde op med, hvis alle og enhver kunne kopiere den efterfølgende. Patenter på medicin kompenserer for de meget rigide, omfattende og dyre mynd...

Re: Pas nu på ! - DOS angreb fra V2 - Redaktør sigtet :-)

De kører vist nok sammen med Fyens Tidende, som må forventes at have ekstra traffik idag, med både stormflod og togulykke.
Kommentar til Apple stopper salg af iPhones i Tyskland efter søgsmål

Re: Dette er vel blot

Det er min opfattelse at det var meningen at samfundet (og dermed alle os forbrugere) skulle have gavn af det og at det var bevæggrunden bag patenter :) "Samfundet" er ikke det samme som "forbrugerne" og fordelene ved patenter er alle samme meget spekulative og på meget...
Kommentar til Apple stopper salg af iPhones i Tyskland efter søgsmål

Re: Dette er vel blot

Det er kun til gavn for de helt store spillere og trolde - og i hvertfalt ikke for forbrugerene. Det har aldrig været meningen at patentsystemet skulle være til gavn for forbrugerne. Tværtimod, man har fra starten været meget bevidst om at de (spekulative) fordele samfundet høster ved pa...
Kommentar til 2018: Årets citat

Re: Indgreb

PHK mangler i den grad at forklare os hvilken forskel det vil gøre, at for eksempel retten til privatliv og beskyttelse af personoplysninger skrives ind i grundloven, når de nuværende juridisk bindende rettigheder i EU-Charteret så åbenlyst ignoreres af landets justitsminister. Lige her o...
Kommentar til 2018: Årets citat

Re: Omvendt fremstilling af situationen

Her mener jeg at PHK fremstiller situationen omvendt. Det er netop politistatsmetoder, som f.eks: masseovervågning, i selv højtudviklede demokratiske lande, der er årsagen til at der bliver krypteret “alle steder” Man kan bestemt sagtens også bruge citatet om NSA og PET/FE som i deres a...
Kommentar til 2018: Årets citat

Re: Indgreb

Hvis staten ønsker at indføre politistatsmetoder, hvad skulle så afholde den fra at gøre det? Det er der kun en ting der kan forhindre: En grundlovsændring. Uden den, har vi kun den smule menneskeret til elektronisk privatliv som politikerne efterlader os.
Kommentar til Dronerne kommer!

Re: Pest...

Vi kan jo ikke gøre så meget andet end at blive ved med at insistere på at afdække [...] Hvad med selv at stille op ?
Kommentar til Dronerne kommer!

Re: Pest...

Ja - men vi bliver nødt til at blive ved med at påpege, når de forsøger at løbe om hjørner med os. Ellers får de bare endnu mere frit løb. Det er ikke nok til at redde demokratiet: Vi skal have valgt nogle politikere der faktisk har den høje etik & moral Havel taler om. Hvis de ikke...
Kommentar til Dronerne kommer!

Re: Pest...

Hvis befolkningen virkelig foretrækker diktatur fremfor frihed, privatliv og demokrati - hvad skal så alt luskeriet til for? Problemet er nok, som Václav Havel påpegede, at demokrati kræver politikere med en særlig høj moral og etik. En statsminister der er til salg er alt andet end og r...