Christian Schmidt

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Hvem er reglerne lavet for?

Høringen er beskrevet her. Jeg blev selv bekendt om dens eksistens via min Twitter-bot :-). Høringssvaret fra RfDS er indsigtsfuldt og afbalanceret. Det kan læses her. Rådet påpeger blandt andet følgende: Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) bemærker, at der ikke er inddraget repræsentanter fra ...
Kommentar til Vi klager til Erhvervsstyrelsen

Nyt fra TV 2

TV 2 skrev til mig i tirsdags, at de “inden for en uges tid” er klar til at tage “de første skridt mod compliance i forhold til Datatilsynets vejledning”. Jeg håber, at deres første skridt fører dem helt over på den rigtige side af loven, så indtil videre holder jeg lige hesten med min klage.
Kommentar til Vi klager til Erhvervsstyrelsen

Re: Auto analyse af cookies?

Hvis du begynder at spamme ERST, så har dine klager ingen eller i værste fald modsatte effekt. Helt enig. Det tjener ikke noget formål at tæppebombe Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet med klager. Og hvis man endelig sender en klage, bør man sørge for at have undersøgt og beskrevet forholdene ...
Kommentar til Vi klager til Erhvervsstyrelsen

Re: Auto analyse af cookies?

Midas Nouwens fra Aarhus Universitet m.fl. har lavet en scraper, som de har brugt til at undersøge 10.000 britiske websites. Den er baseret Python-biblioteket Scrapy. Omtale: https://cc.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/ulovlige-cookie-pop-ups-b... Artikel: https://arxiv.org/pdf/2001.02479.pd...

STIR/SHAKEN

Det vil ikke bibringe noget at implementere STIR/SHAKEN nationalt, da problemet er internationalt. Det mener de åbenbart i USA? I første omgang må det vigtigste være at blokere for opkald og sms'er, der afsendes med danske telefonnumre som afsender. Kan STIR/SHAKEN hjælpe med det? Hvad ville de...
Kommentar til Vi klager til Erhvervsstyrelsen

Re: Ikke 100% korrekt

Du kan trykke "indstillinger" og vælge hvilke cookies du vil acceptere (har ikke set efter om det virker). Nu har jeg tjekket. Selvom man fjerner alle flueben under “indstillinger”, bliver der stadig sat et hav af cookies, også tredjepartscookies fra annoncenetværk. Jeg sørger for at...
Kommentar til Vi klager til Erhvervsstyrelsen

Re: Ikke 100% korrekt

Du kan trykke "indstillinger" og vælge hvilke cookies du vil acceptere (har ikke set efter om det virker). Nej, det er ikke cookies, man her giver samtykke til, så vidt jeg forstår. Det er faktisk lidt uklart, hvad der foregår under “Indstillinger”. De kalder det “Annonce-...
Kommentar til Hobbyprojekt: Twitter-bot

Re: Super godt hobbyprojekt

Hej Kim, Det ville være fedt, hvis I ville tilføje nogle Open Graph Protocol-tags til siderne, så de fremstår med titel og resume, når man linker til dem fra Twitter, Facebook m.fl. Se fx https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/optimize-with-cards/guides/.... Jeg ved ikke, om den slags ænd...
Kommentar til Hobbyprojekt: Twitter-bot

Re: Kobling til vedtaget lov

Jeg kender ikke til nogen måde at lave koblingen automatisk. Dertil er datakvaliteten på såvel Høringsportalen som Folketingets hjemmeside desværre for “broget”.

Forsætlige regelbrud

Datatilsynet har allerede i dag muligheden for at udstede påbud. I løbet af de forgangne to år er kun tre virksomheder indstillet til bøde. Herefter skal sagerne afgøres ved domstolene, der også har mulighed for at tilpasse sanktionerne efter de konkrete omstændigheder. Som jeg har berettet om a...
Kommentar til Kære Anders Krab-Johansen

Re: Er medier dummere end andre?

Kære Christina, Tak for dit indspark set med udgivernes briller. Det er rart at få noget modspil i sit ekkokammer. Desværre er der ikke mange andre mediebosser, der tør stille op og forsvare, hvad de laver. Der er stadig mange uafklarede aspekter af lovgivningen. Men med Erhvervsstyrelsens og D...
Kommentar til Kære Anders Krab-Johansen

Re: Svar

Man kunne argumentere for at en evt. bøde skal modsvare indtjeningen på annoncer og lignende der netop benytter alle disse cookies Jeg er meget enig. Det fremgår faktisk af artikel 15a i GDRP, at bøder skal “være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkni...
Kommentar til Kære Anders Krab-Johansen

Re: Svar

Som nævnt skrev Anders Krab-Johansen et kort svar via Twitter, hvor han afviste at gøre noget ved problemet nu og her. Jeg spurgte, om det virkelig kunne være rigtigt, at de brød reglerne med forsæt. Det ville han ikke svare på. Det kan man så tolke, som man vil. Jeg noterer mig, at han ikke påp...
Kommentar til Kære Anders Krab-Johansen

Re: Coop giver end ikke valgmulighed

Coop er endnu værre - her kan cookies i mange tilfælde slet ikke fravælges. Coop er tilfældigvis blandt dem, jeg har kontaktet vedr. deres manglende overholdelse af de nye retningslinjer. I sidste uge skrev de, at de nu havde rullet deres nye samtykkeløsning ud på en række af deres mange si...
Kommentar til Kære Anders Krab-Johansen

Svar

Anders Krab Johansen har besvaret mit brev på Twitter.
Kommentar til Kære Anders Krab-Johansen

Re: Intet svar?

Hvad er reglerne for at svare på henvendelser til DPO? Der må da være nogle svarfrister? Indsigtsanmodninger mv. skal besvares inden for en måned med mulighed for forsinkelse i op til yderligere to måneder. Hvis henvendelsen drejer sig om ulovligheder, skal de vel i princippet bringes i orde...

Re: Fedt han frigav den.. skifter SSI til deres kode?

Man kan håbe at SSI vil prøve at køre deres beregninger med den kodebase - så slipper de også lettere uden om at frigive beregningerne som alle jo efterhånden efterspørger ;) Så vidt jeg har forstået, er SSI's beregninger foretaget vha. den kode, der kan afprøves og downloades her: https://ka...

Godt samarbejde med Facebook

Ifølge KL, har mange kommuner dog svært ved at få kontakt til tech giganterne, og dermed at indgå aftalen. Derfor overvejer mange kommuner at slette deres Facebook-profiler. Det er paradoksalt, at KL fremdrager dette eksempel i samme åndedrag, som de fremhæver “tillid og godt samarbejde” over “s...

Re: Kilde?

Er det bare mig, som er blind, eller mangler der henvisning(er) til målingen fra Digitaliseringsstyrelsen? Den er her: https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/marts/fremgang-i-statens-arbej... Jeg har dog forgæves ledt efter en fortegnelse over hvilke 113 myndigheder, der er undersøgt.
Kommentar til The usual suspects

Re: Duksen i klassen

Det kan altså godt lade sig gøre :-) Det kan det nemlig! Jeg støder så småt på flere og flere virksomheder, der har tilpasset deres hjemmeside. Det er dog især virksomheder som Ørsted, der ikke er afhængig af annonceindtægter. Modsat medierne har disse virksomheder som regel et mere simpelt...