Christian Nobel

Kommentarer

Re: 2 forståelsesspørgsmål (ud over ovenstående)

men som jeg forstår det, er det jo ikke det, man gør her? Nej og der er også derfor jeg kraftigt pointerer at det aldrig må registreres på individniveau! Kun at den overordnede racesammensætning kan give mening, primært ud fra en sundhedsbetragtning.

Re: 2 forståelsesspørgsmål (ud over ovenstående)

Dit fødeland siger ikke direkte noget om din etnicitet. Du kan godt være født i Kenya af en mor født i Irland og en far født i Hong Kong og stadig være pæredansk. Det har jeg heller ikke påstået! Som sagt, en skovl en skovl, osv. Så hvis jeg eksempelvis er barn af en bådflygtning fra Viet...

Re: 2 forståelsesspørgsmål (ud over ovenstående)

Du har sikkert ret mht. herkomst - man må jo så konstatere, at folks herkomst fremgår af cpr-registret. Var der ikke engang i svundne tider, hvor man ikke måtte registrere den slags uden grund? Hmmm... Jeg kan ikke lide det .... Det kan faktisk give mening, men på aggregeret niveau. Jeg h...

Re: Hvordan beder man om sletning?

Det betyder jo så, at der kun vil være en frist på 3 mdr. til at blive klar over muligheden for sletning, og benytte denne - hvoraf de to af månederne er feriemåneder, hvor folk har deres fokus andre steder end i SkoleIntra, gætter jeg på (er ikke selv aktuelt skolebarnsforælder)? Det er jo...
Kommentar til Kommentar: Facebook er vor tids Cheminova

Re: Fin kommentar..

Jeg vil dog tilføje, at det offentliges egen indsamling og misbrug af meget private data, a la Trivselsmålingerne og Tværspor, også bør underlægges langt kraftigere regulering end den lige nu herskende. For ikke at tale om Hjernen&Hjertet, som mange desværre har en tendens til at overse...

Lex PET

»Der vil derfor alene være helt få personer, der har adgang til denne nøgle. En tilbageveksling fra den pseudonymiserede personnøgle til CPR er kun mulig med særlig tilladelse på ledelsesniveau i STIL. Det vil fx være aktuelt, hvis data skal overføres til Danmarks Statistik.« Så i bedste PET ...
Kommentar til Telenor: Jagten på personer der streamer ulovligt, er gået for vidt

Re: Bevisførelsen...

Bare fordi man har hentet et antal pakker af en film eller andet betyder det ikke at man har haft den komplette fil. Det halter mere end det. For hvad ser man egentlig på når man identificerer at der er tale om download af en fil? Er det download titlen - for hvad er det så for en film je...

Kunstig intelligens.

Politikerne på Christiansborg burde da være nogen af de første til at kende til kunstig intelligens, al den stund de selv er udrustet med en. For rigtig intelligens kan der umuligt være tale om.

Re: Der er noget, som ikke stemmer...

Undersøgelsen er finkornet og går helt ned på skole- og klasseniveau. Derfor kan STIL ikke klare sig med mindre, som jeg har forstået det. Så hvis oplysningen er på klasseniveau, og man i data kan læse følgende om en "anonym" elev: . Islandsk er sproget der tales hjemme . . Jeg...

Re: Der er noget, som ikke stemmer...

Hvordan kan man mene, at man får problemer med "statistik" allerede når 20% af populationen falder fra, når man før i tiden mente at man kunne lave repræsentative undersøgelser med væsentligt mindre stikprøvestørrelser og såmænd også betydeligt mindre svarprocenter? Er der nogle...
Kommentar til Telenor: Jagten på personer der streamer ulovligt, er gået for vidt

Re: Endnu en gang.

Listen sendes til retten, som pålægger ISPerne at udlevere navn og adresse på de som havde den pågældende URL på det pågældende tidspunkt. Say what - det fordrer at ISP'erne logger samtlige brugeres besøgte URL'er til enhver tid - langt mere en sessionslogning. Det er mig...
Kommentar til Telenor: Jagten på personer der streamer ulovligt, er gået for vidt

Endnu en gang.

Hvordan kan disse "advokat"firmaer overhovedet finde en IP adresse på folk der skulle have downloadet film. Den eneste måde, som jeg ser det, er ved at de laver en honey-pot, for dermed at kunne finde den IP adresse som foretager downloaden. Men er der dermed ikke tale om en direkte...

Precrime

»Det er jeg ikke enig i. Det er altid den kriminelle, der vælger tid og sted, så politiet vil altid have svært ved at være foran. Hvis vi var foran hele tiden, så skete der jo ikke kriminalitet. Og det er selvfølgelig den bedste af alle verdener.« Jeg forstår godt hvad manden siger, men lad lige...

Re: HTTPS problem.

Den traditionelle løsning er den med at indlæse certifikatet på klienterne. Hvilket bare ikke er a walk in the park, hvis man nu f.eks. også gerne vil bruge tablets som klienter.

Re: HTTPS problem.

Der er ingen rimelig grund til at ændre en bemeldte RFC af bekvemmelighedshensyn :) Det har ikke noget med bekvemmelighedshensyn at gøre, og den RFC jeg refererer til er range specifikationen for private netværk, ikke en (mig bekendt eksisterer det ikke) RFC for hvordan browsere skal dunke ...

Re: HTTPS problem.

LetsEncrypt er din ven - lige til at gå til. Nej! For der er tale om et 100% internt netværk, ren IP, og er ikke noget FQDN.

HTTPS problem.

Jeg kunne godt tænke mig at lave det jeg kalder en webapplikation, men den skal kun bruges på et lokalt netværk, aldrig være tilgængelig udefra. Hvis jeg bruger HTTP, så kan en browser tilgå en webserver på en lokal IP adresse, men hvis der så indgår login, så får brugeren at vide at det er et u...
Kommentar til PET gemmer data, der skulle slettes, på hemmeligt lager

Jamen..

.. så skulle det vel være en snild sag for PET af finde de slettede mails igen - for de er vel også kun "logisk slettede".

Re: Smartmeters

Det er noget de har valgt at gøre af driftsmæssige eller politiske årsager i deres Forsyningsområde. Oh, der er nu en tredje, og meget mere nærliggende mulighed, nemlig; profit. Det stunt Radius har lavet, er kun med til at undergrave tilliden, da det er en uhørt stigning de har lavet (ude...
Kommentar til Mojn! Har vi brudt monopolet?

Re: Ingen skift alligevel

men med samme produkt til samme pris, men med besvær for mig ved skift - hvorfor i alverden skulle jeg så, ud over af idealistiske grunde ?? Fordi nogen gange må man også vise så meget moral at man agerer derefter! Eksempelvis ved også at støtte de små firmaer med handling - for ellers så ...