Christian Nobel

Kommentarer

Re: Er jeg den eneste, der får mareridt?

Jeg vil anbefale alle forældre til småbørn, som læser med her, til at stille kritiske spørgsmål, så denne betændte sag kan komme ud i lyset. Og lige en anden ting: Hvis forældrene ikke ønsker at lege med, så registreres det også, med følgende afkrydsningsmulighed (og kun den): Forældrene n...

Re: Er jeg den eneste, der får mareridt?

Rent Panoptikon. Det er totalitært ud over alle grænser. Hjernen&Hjertet. For det er ikke kun børnene der profileres, det er også institutionerne og de ansatte. Eksempelvis er spørgsmål formuleret på en sådan måde at der skal svares, selv om spørgsmålet ikke er relevant for det...
Kommentar til 2018 trends for business case og gevinstrealisering

Hvorfor ikke?

Det går bare ikke at fyre folk, for så er der ikke flere ansatte i den offentlige sektor. Hvofor dog ikke? Der sidder overflødigt mange personer i styrelser og ministerier som gør mere skade end gavn - digitaliseringsstyrelsen er oplagt for nedlæggelse, og hovedparten af energistyrelsen som ...
Kommentar til Dele af Statens It og Digitaliseringsstyrelsen rykker til provinsen

Digitaliseringsforstyrrelsen.

I stedet for at flytte den ud, ville det så ikke være mere visionært helt at nedlægge den. På den måde ville man da undgå at de lavede flere ulykker!
Kommentar til Min billige kineser-tablet: 9" købt for 500 kr

Re: Bærbar eller tablet?

Jeg har fundet et link ... du mener: Jeg vil gerne have noget mere trafik på mit site.
Kommentar til Barcelona vil skifte fra Windows til Linux

Re: Held og lykke

Alle de penge der bruges på licenser skal i stedet bruges på migreringsprojekter Nu er der jo altså absolut heller ikke gratis at gå fra en version af Windows til den næste - eller rettere typisk fra en version til en version to-tre nyere som de fleste virksomheder gør. Tilsvarende er det ...

Re: Perspektiv ønskes

Du opstiller en falsk dikotomi. For alle de punkter du nævner er dybt kritiske, men det betyder ikke at vi bare skal ignorere behovet for en sikker authentifikation. Især når samfundet faktisk kaster ret mange midler efter det.
Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Beskyttelse?

For mig som justitsminister er det afgørende, at politiet og PET til enhver tid har de efterforskningsredskaber, der skal til for at beskytte os alle. F.eks. mod spritbilister.
Kommentar til Undervisningsministeriet til kommunerne: Slet al ulovlig data om børn

Hjerne&Hjertet

Et helt andet aspekt er at faktisk så profileres pædagogerne også, da de ikke anonymt laver vurderinger af børn - man kan ved lidt datamining let være i stand til at danne sig et ret godt billede af de enkelte pædagoger (så har man jo et nyttigt værktøj til en kammeratlig samtale!).

Re: Spildte penge

Per du overser en væsentlig ting, nemlig at det drejer sig ikke (kun) om hvordan man laver en SSO løsning til det offentlige, men så sandelig også om hvordan vi burde komme ind i dette århundrede, og dermed have ægte digitale signaturer!

Re: Adskil stat og bank.

Med den første udgave (kaldte man den ikke for OCES dengang) stod man i høj grad med en hønen og ægget udfordring: Ikke uenig i at TDCs løsning ikke var optimal, men der er altså sket en del udvikling den forgangne tid, så at blive ved med at dvæle i fortiden er ukonstruktivt. Selvfølgelig...

Adskil stat og bank.

Bankerne må selv løse deres egne logon problemer - og for egen regning! Staten skal så tilsikre at borgerne og virksomhederne får en ægte digital signatur og at de selv har kontrol over nøglen og selv kan lave afledte nøgler! Det vil være fuldstændig til grin hvis det i 2021 stadig ikke vil vær...

Re: Ingen vej uden om.

Den Kafkaske farce (efter 1½ uge!) fortsætter med endnu en gang snakken uden om: "Kære Christian Nobel Tak for din fornyede henvendelse. Den konkrete lov for området henviste jeg til i min tidligere e-mail. Iht. domæneloven skal DK Hostmaster som administrator af .dk-domænet fastsætte...

Re: Ingen vej uden om.

Det er et lovkrav at de ved hvem du er, de har så med hjemmel i loven valgt at få de oplysninger ved brug at Nem-id Det er muligt at det er et lovkrav at de ved hvem registranterne er, det er ikke det jeg anfægter, men det at brugen/kravet om lige præcis NemID ikke er lovhjemlet, Det kunne...

Re: Ingen hjælp

Vi får ikke nogen hjælp til, hvordan vi skal tolke ordet kontrol En god begyndelse kunne jo være at læse selve forordningen, så man forstod de krav der er i den! Hvis man ser sig omkring, så vil man se at der er mange firmaer der er i gang med at implementere GDPR, og hvis de ikke selv mag...
Kommentar til Undervisningsministeriet til kommunerne: Slet al ulovlig data om børn

Re: Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er ikke bare en spørgeskema undersøgelse, men en total profilering af børn helt ned til vuggestuealderen. Det er faktisk en total adfærdsanalyse af børn, hvor de allerede på et tidligt tidspunkt implicit bliver kategoriseret som A, B eller C børn - og der er ikke sat nogen...

Slettet.

Så først nu at jeg kommenterede på et 5 år gammelt indlæg, som Dennis havde vækket til live med sit reklameindslag.

Re: Beskæmmende

Det er beskæmmende, at vi som folk kan acceptere næsten hvilken som helst lovovertrædelse fra det offentlige samfunds side, bare ved at: "Der lægger vi os fladt ned" "Det er meget beklageligt" "Det er vi (hvem?) meget kede af" Eller justitsministerens...
Kommentar til Sådan gendanner du tabte familiebilleder med open source-værktøj

Re: Testdisk / Photorec

Var du så heldig du kunne tilgå disken uden besvær med testdisk? :) Det er noget tid siden, men som jeg husker det, så var stort set al data mere eller mindre ødelagt, men jeg havde adgang til den. Jeg fik hevet en del ud af den med Testdisk, men efterfølgende var der ikke så meget at gøre...

Re: Man kan ikke sagsøge en virksomhed for at følge loven

Nej. Det er Justitsministeren, der skal konfronteres med sagen. Og det har du da fuldstændig ret i, men hvordan skal det gøres i et demokratur, hvor det ved mørkelygtens hjælp er lykkedes at opbygge et rent Kafkask system, hvor landets ledelse sidder bag en firewall ud mod undersåtterne. S...