Jakob I. Pagter

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Frimærker på email

Prisen på spam

Spam er desværre en alt for effektiv markedsføringsmekanisme. I størrelsesordenen 5% af alle brugere skulle købe på baggrund af spam. På ACM Conference on Electronic Commerce i 2004 var der også en artikel hvor forfatterne regner ud at det er kost-effektivt at have personer ansat til at sidde og ...
Kommentar til En computer består af ...

Forskning i algortimer til hierakiske memory-arkitekturer

Som jeg lige forstår dit indlæg, så findes der et helt forskningsområde indenfor datalogien som studerer netop dette problem, dvs. hvorledes man laver effektive algoritmer ifbm. virtuel hukommelse. Grundforskningsfonden bevilget penge til et grundforskningscenter indenfor netop dette område unde...