Arne Lund

Forbrugerne bliver snydt: Næsten alle netbutikker fupper i brugerfladen

Her som alle andre steder i tilværelsen gælder det om at være årvågen. Så det er op til folk, at undgå at blive snydt. Men så svært er det nu heller ikke. Hvis jeg vil købe en bog fra fx. Saxo eller Tales, så er det da korrekt, at de gerne vil sælge mig alt muligt andet. Det sker under devisen "andre læser," eller "har du tænkt på" Nå, ja, dem om det. Det behøver jeg jo ikke at rette mig efter. Nok appelleres der til flokmentalitet og forbrugermæssig medløberi. Men heldigvis er vi jo ikke alle Polle fra Snave, så hvis de, der færdes og handler på nettet kender "færdselsreglerne" og tænker selvstændigt, så er problemet ikke så stort. Problemet er, at evnen til at tænke selvstændigt er for nedadgående. Vi lever i tider, hvor dumheden breder sig eksplosivt - til trods for at stedse flere får længere uddannelser. Hvor ved jeg det fra? Fra den måde folk stemmer på, og på de politikere vi vælger.

11. juli kl. 08:24
DKCert: Mange offentligt ansatte tager for let på it-sikkerhed

Hvor længe var det nu det varede inden CSC fandt ud af, at "nogen" havde hacket sig ind i politiets kørekortregister? Og var det CSC der fandt ud af, at de var noget galt? Eller blev de først klar over det, da svenske myndigheder gav CSC et tip? Men fortsæt endelig med at skyde på "offentligt ansatte", og fortæl os dagligt, hvor dumme og inkompetente de er, set i forhold til de privat anssatte.

30. januar 2019 kl. 13:11
Minister afviser at nedlægge Aula: Kontaktbogen skal ikke genindføres

Årsagen til stress - voksnes som børns - er mangfoldige. Men at forældreintra skulle være én af dem, er lige godt er større over-raskelse. Vi lever jo i tider, hvor det symbolske har taget overhånden - så er "man" fri for at beskæftige sig med de reelle problemer, og dér hvor der virkelig falder øretæver. Det er fx. den stress, der opstår på arbejdspladsen, - offentlige som private. Det er den stress, der opstår pga. trafiksystemernes kapacitets-mangel = spildtid - ventetid osv. Det vil vore beslutningstagere ikke gøre noget ved, for i så fald kommer de til at anfægte arbejdsgivernes "ret" til at lede og tilrettelægge arbejdet, og - uha dada - det tør politikerne sq ikke. Men forældreintra -jeps - Nu kan vi så diskutere det frem til valget, ligesom vi kan bruge tid på håndtryk, burkaer, smykkelov, Lindholm og Martin Henrikzens leverpostej.

23. januar 2019 kl. 15:03
Lovforslag: Kommuner vil overvåge borgeres el-forbrug til kontrol af bopælspligt

Hvorfor interesserer politikerne sig pludselig for dette emne? Har de ikke andet - relevant - at lave? Underligt henset til, at der er kommunerne hvor der findes ret mange boliger uden bopælspligt, fx. den angiveligt "rød" Kbenhavns Kommune.

Mht. strømforbrug - For nogle år siden, høre jeg om en fyr, der var blevt knaldet pga. et enormt elforbrug. Det viste sig, at han i sin lille lejlighed dyrkede hashplanter, og at disse blev fremdrevet ved hjælp af varmelamper. Så dét kan strisserne altså også bruge kontrollen til.

14. december 2018 kl. 11:10
Lovforslag: Kommuner vil overvåge borgeres el-forbrug til kontrol af bopælspligt

For os, der modtager boligstøtte, er dette Orwellske forslag ingen nyhed. Udbetaling Danmark ligger inde med oplysninger - som de kun kan have fået fra boligselskabet - om husstandens forbrug af vand, el og gas. Hvor er nyheden?

14. december 2018 kl. 08:26
Billedanalyse finder huller og problemer på hollandske veje og kanaler

Noget andet er at få fyldt de mange huller i vejene. Sker det?

24. oktober 2017 kl. 12:56
Debat om eksamenssnyd: Kan teknologi løse politiske problemer?

Hold da fast, hvor er det selvmodsigende i Information hedder det, at "skolerne vil ifølge Undervisningsministeriet ikke kunne »tvinge sig adgang til elevens udstyr«, men det vil være »en betingelse for elevens aflæggelse af prøven, at eleven giver skolen adgang til sit udstyr, hvis skolen beder herom". På den ene side, ingen tvang, men hvis man vil have sin eksamen, så tvinges man alligevel. Ren Catch-22. Mon Riisager kender den problemstilling? Ved Riisager overhovedet hvad hun taler om? Næppe.

Jeg har en tjans som eksamensvagt på et lokalt gymnasium, og ved hvor svært det er at snyde. Det første eleverne gør når de ankommer, er at aflevere de slukkede mobiler. Derved forhindres de at koble på Bluetooth og lign. Under de skriftlige prøver går vi vagter rundt for at tjekke om der sker noget, der ikke må ske. Vi er vel 10-12 vagter til 150-200 elever. Nok kan vi ikke være alle steder på en gang, men alligevel vil jeg mene, at vi er vagter nok, til at eleverne afstår fra at snyde. Vi er trænede i at se, hvad eleverne må have på skærmen. Vi kan godt se om eleverne er på facebook, instagram, eller om de mailer. Nogle af prøverne er uden hjælpemidler, andre fx i sprogfagene, her er det tilladt, at bruge Gyldendals røde fra nettet. Andre opgaver må løses ved at de bruger tidl. løste opgaver, og de ligger ikke på pc’ere, som skolen evt. kan stille til rådighed. Her skal man så lige regne på, hvad det vil koste for et gymnasium, hvis det skal til at anskaffe over 200 pc’ere til eksamensbrug. Næppe en bevilling, som Riisager vil nikke ja til, så hvad taler hun om? I stedet for at punke gymnasierne og de unge for at snyde - hvad 1 promille gør - indrømmet: et mørketal....så skulle Riisager hellere tage sig af det omfattende snyd, fup og manipulationer, der sker i hendes egen regering. Her er der ikke tale om promiller, men to-cifrede procenter. Og inden hendes forargelse koger helt over, så bør hun huske på, at de "unge" bruger os voksne som eksempler. Og når de "unge" ser, at vi voksne snyder, og slipper af sted med det, da kan man næppe bebrejde de "unge", at de tænke, "at så kan vi da også".

22. oktober 2017 kl. 17:08