Henning Wettendorff

Minecraft skal lære skoleelever at forstå klimaudfordringer

Der er allerede nogle danske erfaringer med at bruge Minecraft på den måde ITU-lektoren gerne vil:

https://www.verdensmaal.org/nyheder/gymnasieelever-bruger-computerspil-til-undervisning

Microsoft har selvsagt også interesse i yderligere at udbrede brugen af det produkt, firmaet har erhvervet og udviklet til Education Edition. Ikke mindst er der masser af data at hente fra elevernes interaktion med et spil.

20. februar kl. 16:53
Minecraft skal lære skoleelever at forstå klimaudfordringer

Altså bliver dem der ikke hører efter normalt bedre?

Det tyder en del på, at nogle gør - og at andre kan blive endnu mere motiverede - nogle gør sikkert ikke. Der er forskellige studier af måder at bruge spil i undervisningen bl.a. her (ikke kun Minecraft)https://clausiuspress.com/article/2435.html

19. februar kl. 17:16
Helsingør Kommune i kovending: Google er ikke uundværlig i folkeskolen

Det kunne Lotus Smartsuite sådan set også for 25 år siden (selvfølgelig ikke på tablets, da de ikke eksisterede den gang)

Netop. Og dengang havde eleverne heller ikke hver deres win/mac i tasken samt til rådighed i gruppearbejdet.

3. februar kl. 10:43
Helsingør Kommune i kovending: Google er ikke uundværlig i folkeskolen

Friskoler og privatskoler har kunnet fortsætte med SkoleIntra/Itslearning - uden de fællesoffentlige krav til Aula og læringsplatforme - men jeg ved ikke meget om deres erfaringer.

3. februar kl. 08:40
Helsingør Kommune i kovending: Google er ikke uundværlig i folkeskolen

Pædagogisk er det især samarbejdsfunktionerne, der har gjort Google Docs mm. utroligt populært i skolerne. Allerede for et årti siden kunne elever med hver deres computer eller tablet samarbejde om dokumenter, og der kan skrues op og ned for lærerens rolle med løbende feedback i dokumentet etc.

Det kunne Office365 også for 5 år siden - næsten - mens kontorpakker på fx Nextcloud baseret på OnlyOffice/LibreOffice først har understøttet dokumentsamarbejde ordentligt i de seneste år. Formentlig derfor blev der kun stillet krav om understøttelse af MS og Google i bl.a. AULA, men der er i dag reelle alternativer.

3. februar kl. 08:25
Eksperter dumper Helsingør-forklaring: Google er ikke nødvendig i folkeskolen

Som jeg læser det har lægger STIL ikke navn til dokumentet, deres systemer omtaltes bare af KL. Så alt i det må være KLs ansvar.

Jeg tror da gerne, at STIL og Digitaliseringsstyrelsen tager sin del af æren - der ligger masser af dokumentation bl.a. på BPI (delvis finansieret gennem en aftale mellem KL og regeringen, men desværre også af de enkelte skoler)

https://www.stil.dk/it-og-laering/brugerportalinitiativet

https://arkitektur.digst.dk/sites/default/files/561_session_3_arkitektur_i_brugerportalinitiativet.pdf

1. februar kl. 08:44
Eksperter dumper Helsingør-forklaring: Google er ikke nødvendig i folkeskolen

Google Drev og MS OneDrive nævnes direkte i KL/STIL målarkitekturen for folkeskolens såkaldte Brugerportalinitiativ (BPI). Det gælder også kravspecifikationen for Aula, som indgår i BPI. Formentlig vil ingen kommune med det udgangspunkt kunne klare sig uden enten Microsoft og Google i folkeskolen, men det kan undre at de statslige og fælleskommunale krav var så beskedne for få år siden . Det var nok “en anden tid”.

https://www.kl.dk/media/21570/e19-maalarkitektur-for-brugerportalsinitiativet.pdf

31. januar kl. 22:29
Helsingør Kommune: Folkeskolen kan ikke køre uden Google

“Så hvad er det der gør at i løbet af ganske få år, så er det åbenbart blevet umuligt for den danske folkeskole at fungere uden Google“

Google eller Microsoft! Efter indførelsen af AULA, som oprindeligt hed Samarbejdsplatformen (led i Brugerportalintiativet, der blev besluttet som del af folkeskolereformen i 2013)

Se fx leverandørsvaret fra Kombit i 2015:

Spørgsmål: ”Jeg vil gerne høre om Samarbejdsplatformens integration til eksisterende systemer fx læringsplatform, Office365 og administrative systemer.”

Svar: “Det skal afdækkes nærmere, men i udgangspunktet vil de oftest benyttede standard kommunikationsløsninger blive understøttet i Samarbejdsplatformen. Herunder Google Apps og Microsoft Office.”

(slide #12)https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81807/cf_202/Samarbejdsplatformen_v.PDF

13. januar kl. 20:54
Helsingør Kommune: Folkeskolen kan ikke køre uden Google

Med mit kendskab til konkurrenterne (primært MS og apple) kniber det gevaldigt for mig at se, hvordan en kommune skal løse opgaven.

I modsætning til det gamle SkoleIntra har AULA ikke noget drev andet end til sikre filer. Til gengæld fungerer AULA med Google Drev og MS OneDrive - fordi kravspecifikationen holder leverandøren Netcompany fast på netop dette. Ikke på fx iCloud eller Nextcloud.

11. januar kl. 14:33
Algoritme skal prioritere kommunes børnesager: »Vi arbejder grundigt med at fjerne bias«

Hvor lang tid må det så gå, inden en sag i gul eller grøn bunke bliver reelt behandlet i Aarhus Kommune?

3. november 2021 kl. 10:28
IBM klar med Watson-software der forhindrer genindlæggelser på hospitaler

“I et studie af softwaren kunne IBM identificere de 40 procent af de medvirkende patienter, som var rygere, kun ved at se på de ustrukturerede data i lægernes noter.”

Version2 har vist oversat/forstået procenterne forkert: “They smoked cigars, and at least 40 percent of the time you can find that in the unstructured text, but the EMR might still show they’re a nonsmoker,”

https://www.eweek.com/enterprise-apps/ibm-launches-health-care-analytics-software-to-reduce-hospital-readmissions/

27. juli 2021 kl. 14:12
Skarp kritik af Aarhus Kommune: Sender skolebørns data ulovligt til Google

Nu er det jo Google der står for skud denne gang, men du har helt ret i at skytset skal rettes i en anden retning.

Enig. Alternativer på NextCloud er der efterhånden nok af - jeg oplever fx ingen problemer med lagging i Collabora online-udgaven af LibreOffice (når der arbejdes simultant i dokumenter, bl.a. tekst editoren).

8. januar 2021 kl. 09:01
Aula viste billeder af skole-ansatte uden samtykke: »Kombit har vurderet, at det er et brud på GDPR«

Profilbillederne af voksne med flere roller er en ting - der bliver også brug for at holde øje med evt. forekomst af andre slags billeder i Aula, hvor der optræder mindst et barn, der ikke er givet generelt samtykke til visning af. Billedet risikerer at blive synligt alligevel, hvis ikke billedet ved upload tagges korrekt med alle de børn, der er genkendelige på billedet.

19. marts 2020 kl. 15:27
Aula kritiseres for at tage børns data som gidsel

"Primær storage i Danmark" var en udbudsoption, som så endte med at blive fravalgt. Formentlig efter at have foretaget denne vurdering omkring Aula og "krigsreglen" (har ikke læst hele artiklen)https://www.computerworld.dk/art/248117/kombit-melder-klart-ud-derfor-er-aula-ikke-omfattet-af-krigsreglen

24. oktober 2019 kl. 14:27
Aula kritiseres for at tage børns data som gidsel

Men man kan vel godt stille Kombit til ansvar for de udtalelser, deres talsmand kommer med til offentligheden omkring sikkerheden i skyen, kryptering og den slags?

Selvfølgelig kan man det - særligt for oplysninger givet direkte til Folketinget:https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/unu/spm/57/svar/1539889/1986069.pdf

Jan har helt ret i, at det juridisk er skolen/kommunen, der er dataansvarlig. Kombit, Netcompany og en række widgetleverandører m.fl. er databehandlere (jvnf. præsentationen til Folketinget)

Styrelsen for It og Læring har fx også en AULA-rolle som databehandler bl.a. i kraft af UNI-login og datahåndtering i Datavarehuset mm.https://viden.stil.dk/display/INFRA2/Beskrivelse+af+UNI-login+rettet+mod+kommuner+og+skoler

23. oktober 2019 kl. 18:16
Kort før Aula-lancering: Aktindsigt viser problemer med økonomi og datamigrering

Udbudsmaterialet specificerer 27 optioner (nogle af dem ser ret kostbare ud, ja)

10. oktober 2019 kl. 23:09
DIKU-professor afviser problemer med dataetikken i algoritme til at opdage købte opgaver

Uheldigvis oplever jeg at i disse debatforummer at tonen stikker af på den kedelige måde. Og det ønsker jeg ikke at være en del af. Men eller ok tonen indtil nu - fedt!

Alstrups logaritme har dog lært ham, at tonen med høj sandsynlighed alligevel vil stikke af på den kedelige måde i debatter, der ligner denne.... derfor står han af debatten for en sikkerheds skyld.

11. juni 2019 kl. 15:23
Kommunalpolitikere efterspørger etiske regler om overvågning i Gladsaxe

Borgmester Trine Græse spørger åbenbart til "hvem der tager ansvaret for et barn, der ikke bliver opsporet, selv om det er muligt i dag".

Vil fx et borgmesterforslag om at uddele gratis peberspray til samtlige husstande ikke kunne nedstemmes i Gladsaxes byråd, uden at Græse vil holde modstanderne af forslaget ansvarlige for det næste hjemmerøveri?

5. april 2019 kl. 17:19
Det skal skolerne gemme fra pensionsmodent it-system

"Derfor kan de enkelte folkeskolelærere heller ikke frit vælge, hvad de vil have med fra SkoleIntra og over i Aula. Rigsarkivet skal nemlig være sikre på, at bevaringsværdigt materiale ikke går tabt i overgangen mellem de to it-systemer,"

Det er nu ikke grunden til, at de enkelte lærere ikke kan vælge, hvilke filer de vil have med fra SkoleIntra over i Aula. Men Aula får kun fillager til dokumenter af følsom karakter - skoler og kommuner skal derfor i fremtiden benytte Google Drev eller MS OneDrive til arkivering og deling af filer i det daglige.

31. januar 2019 kl. 07:44