Keld Simonsen

Fra vred far til kommuner i krise: Få overblikket i Helsingørsagen

genanvend chromebooks

man kan godt genanvende chromebooks, de kan bootes med et endet operativsystem, og dette kan være i overensstemmelse med gdpr. fx en linux, chromebooks er jo også en linux, fra google, og det meste er open source, men lidt med properitær kode,

en linux velegnet til formålet i skolen er debian-edu/skolelinux, et projekt der er slået sammen, og har de adminstrative programmer til at lave konti til skolebørn og er et fuldt linux.system. det køres med god succes i tyskland og norge. debian-linux er iøvrigt med et program-udbud rettet mod skolen.

der er for nylig lavet programmel til at automatisere flytning af chromebooks til vilkårlig linux, se foredrag her: https://debconf22.debconf.org/talks/87-solving-how-can-i-run-debian-on-my-chromebook-for-good/

30. juli kl. 16:05
KL kalder ansatte hjem fra sommerferie for at undersøge Chromebook-afgørelse

hvorfor prøver man ikke en løsning som debian-edu - skolelinux? det er også noget der køres i skyen, og man skulle kunne installere enhver linux på en chromebook. og så få statens it eller nogen andre cloud providere til at drifte det, med passende viden om det, uden større viden på skolerne.

26. juli kl. 16:06
DIFO og DK-Hostmaster fejrer 20 års jubilæum

PHK:

.DK blev oprindeligt registreret i midten af 1987 og den første danske "domæne-krig" var mellem UNI-C og DKUUG, som begge gjorde krav på at være den ansvarlige part.

Njae: DKUUG var blevet udpeget som ansvarlig for domænet af SRI-NIC, efter at vi havde ansøgt om det. Så vi gjorde ikke "krav på" det, - det var os der havde ansvaret efter aftale med SRI-NIC.

UNI-C klagede over os efter at vi have åbnet op for at de også gratis kunne få .dk-domæner, via navneaftalen, som iøvrigt fastlog at DKUUG var ansvarlig for domænet, og som UNI-C havde skrevet under på.

PHK:

DKUUG vandt i den forstand at de ikke afgav kontrollen, men optog UNI-C's DNS server som en af de authoritative.

Igen njae: Jon Postel fra SRI-NIC afgjorde UNI-Cs klage til fordel for DKUUG. Og UNI-C fortsatte med at få gratis domæner ved at sende en mail til os. Jeg mener vi havde en ekspeditionstid på under 24 hverdagstimer.

Jeg forstår ikke PHKs bemærkning om: "men optog UNI-C's DNS server som en af de authoritative". Vi optog uni-c.dk i .dk zonen, men man kan SVJV ikke i DNS zonen inkludere data fra en anden nameserver , for at registrere UNI-Cs kunder. Jeg mener vi hen ad vejen løste problemet med nogen scripts.

2. juli 2019 kl. 17:08
DIFO og DK-Hostmaster fejrer 20 års jubilæum

der findes en del materiale om internetter start i DK påhttp://www.open-std.org/keld/internetstart/

inkl navneaftalenhttp://www.open-std.org/keld/internetstart/dk-navneaftale.pdfdette var en aftale mellem 4 parter, ikke kun DKUUG og UNI-C

det var DKUUG der fik oprettet dk domænet, og indtil 1996 var det gratis at få et .dk domæne. DNS-en lå i begyndelsen i Amsterdam, fordi vi ikke havde IP forbindelse i DK.

UNI-C blev sure efter at jeg havde inddraget deres mulighed for at rette direkte i zonefilerne, fordi de lavede en fejl der gjorde at systemet var nede. Vi kunne jo ikke byde vores kunder at vores tjenester ikke fungerede, fordi nogen vi havde tilbudt en gratis tjeneste klumrede i det. Vi havde flere kunder end UNI-C.

1. juli 2019 kl. 11:09
DIFO og DK-Hostmaster fejrer 20 års jubilæum

Jeg har lavet et lille foredrag om dk-domænets første tid, tilgængeligt her:http://www.open-std.org/keld/internetstart/dk-domaene.odp

29. juni 2019 kl. 21:45
Hvor er kildeteksten til ADAM og DREAM ?

Jeg har ikke forstået hvorfor tidsserierne til Adam fra Danmark Statistik ikke er gratis, og jeg opfordrer hermed DST til at frigive disse tidsserier i en gratis pakke. De fleste andre tal fra DST er jo åbne jf tidligere nævnte CC open source licens, og DST er jo en statsinstitution.

KLID er en forening med bl.a. open source som hovedformål, og vi arbejder også med open source økonometriske modeller.

Keld Simonsen cand. polit. formand, KLID

24. maj 2019 kl. 17:29
Hvor er kildeteksten til ADAM og DREAM ?

A lle statistikdata på Statistikbanken.dk og hjemmesiden dst.dk, herunder også ADAMs ligninger og dokumentation, kan benyttes frit både kommercielt og ikke-kommercielt, blot kilde angives. Det svarer til den licens, der benævnes Creative Commons, CC 4.0 BY. Læs evt. mere her: https://www.dst.dk/da/omds/omweb.

jeg har forstået at ligningssystem (adam) og program (gekko) fra dst.dk er open source, men tidsserierne ikke er det. Tidsserierne koster et abonnement.

Adam som den kommer fra Dream er ikke open source - selvom den bygger på DSTs Adam, som er open source.

Dreams modeller har så mange ligninger fordi det er en mikromodel der modellerer en masse familietyper, og den er ikke open source fordi den ikke er ejet af staten, men af et statsligt ejet selskab. Man kunne opfordre Dream at åbne op for al kode og data under en open source licens, så de kunne blive fri for al den kritik om lukkethed. I videnskabelige kredse er det kotume at man åbner op, så resultaterne kan efterprøves. Faktsk burde man afvise resutater fra Dream, fordi de ikke kan efterprøves.

Dream og Finansministeriet er ved at pensionere Adam og udvikle deres egen makroøkonomiske model. Jeg vil gerne opfordre Dream til at også dette arbejde bliver open source og kun bygger på open source teknologi, så resultaterne kan efterprøves uafhængigt.

Keld Simonsen Formand, KLID

23. maj 2019 kl. 20:01
Har du styr på MitID, nyt NemLog-in og ny Digital Post? Få en opdatering her

Vil MitId også kunne bruges i bankernes netbanker? Eller er det kun en offentlig øvelse?

Bliver der flere udbydere?

Kan man blive fri for NETS?

Vil der være en statslig udbyder - en der ikke lige flytter til Norge eller andre steder i udlandet?

25. oktober 2018 kl. 20:22
Ulovlig dataindsamling: Højesteret afviser Patientdataforeningen

Kan de ikke bare finde en person, der er berørt af den ulovlige dataindsamling? Altså en patient, der ikke bør være i DAMD men er det? Og så kan foreningen være biintervenent.

Eller hvad er foreningens planer nu?

17. oktober 2018 kl. 16:07
Dagen, hvor mobilnettet forsvandt

producenter og leverandøre bør nok også - udover at kortlægge delkomponenterne i deres produkter - se efter hvilke alternativer der er til den enkelte delkomponent. Det vil nok fremme standarder, eller markedsstandarder.

Og måske lave nogen testversioner med de mest sandsynlige hard- og softwarekonfigurationer, så de kan være rimeligt sikre på at kunne fungere selvom tæppet bliver revet væk under dem.

Og kæden er jo ikke stærkere end det svageste led.

15. maj 2018 kl. 21:29
Dagen, hvor mobilnettet forsvandt

Handelskrig er aldrig rart. Det må efter ZTE historien stå klart at alle producenter og leverandører må gennemgå hele deres produktsortiment og sørge for at eliminere problematiske underleverandører.

Og forbrugerne må nok efterspørge mærkninger ala økologi og freetrade. Fx Not made in China, Russia, Iran eller andre problematiske lande. Eller "solely made in the EU".

11. maj 2018 kl. 16:34
Chrome vil markere alle HTTP-sider som usikre

90 % af al mailtrafik - cirka iflg mine mailserveres logger, er allerede i dag krypteret, via STARTTLS. Så vi er bedre stillet her end med web.

10. februar 2018 kl. 00:32
Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

EU-dommen fra december 2016 sagde at masseovervågning er en krænkelse af den europæiske menneskrettighedkonvention. Højesteret har sagt at at der højst må gå et år før Danmark har implementeret en EU-dom i den nationale ret. Så justitsministeriet er helt galt på den allerede nu.

Der er vel grund til at hænge justitsministeren ud, på linje med Inger Støjberg, som har været meget nølende med at implementere en EU-dom omkring at udviste skal have ret til nødvendig medicin.

Så det er fint at der indkaldes til samråd om dette.

13. januar 2018 kl. 00:45
Nu bliver det første teleselskab slæbt i retten for masseovervågning af danskerne

Jeg ville overveje at skippe byretten, og starte direkte i Østre landsret eller sø- og handelsretten. Det vil give en hurtigere sag hvis den skal igennem dansk højesteret, og så appelleres til EU-domstolen.

Som sagt er der næppe tvivl om hvad EU-domstolen vil sige i en sag mod TDC, der er jo præcedens i den grad!

9. januar 2018 kl. 20:21
Nu bliver det første teleselskab slæbt i retten for masseovervågning af danskerne

Telia-dommen var jo mod en (svensk) teleoperatør, så selvfølgelig kan man lægge sag an mod en dansk teleoperatør, som overtræder den samme menneserettighedskonvention, som også Danmark som EU-medlem har forpligtet sig til at overholde.

Og hvad kan en dansk domstol gøre end at følge EU-dommen, den har svjv forrang over dansk højesteret.

9. januar 2018 kl. 20:16
Teleindustrien reagerer i logningssagen: Kaster aben videre

Justitsministeriet har i mange år sagt de vil revidere logningsbestemmelserne, men har gang på gang udsat dette. Så erfaringsvis kan man ikke udlede noget mht. timing.

Højesteret har i en anden sag sagt at regeringen har et år til at implementere en EU-dom. Dette år er allerede gået, da EU-dommen kom i december 2016. Så tidsfristen er stærkt overskredet. Hvis regeringen skulle have overholdt højesterets krav, skulle den allerede have forelagt lovforslag i efteråret, til vedtagelse i efteråret, og så udmøntning senest december 2017.

Problemet er at regeringen gerne vil følge politiets krav, for at synes hårde mod kriminalitet, selv på områder hvor politiets krav over en årrække har vist sig at være nyttesløse. Og altså i strid med menneskerettighederne.

Det der viser sig i næsten alle tilfælde, er at politiet allerede kender forbryderne, så jeg vil mene at en intensivering af den personrettede overvågning burde være den rette vej frem. Og dette kan man allerede med Retsplejeloven i hånd.

9. januar 2018 kl. 17:32
Livet bliver sværere for fupbutikker på .dk: Nu skal alle domæneejere NemID-registreres

Jeg har lige læst på DK Hostmasters nye vilkår:https://www.dk-hostmaster.dk/da/nye-vilkaar

De skriver bl.a.: Der indføres en ny metode til identitetskontrol for udlændinge (og alle andre, der ikke kan anvende NemID). På anmodning skal registranter indsende dokumentation for sin identitet

Så de regler, jeg har skrevet om i denne tråd er dokumenteret i deres nye vilkår.

Det synes jeg er OK.

15. november 2017 kl. 15:55
Livet bliver sværere for fupbutikker på .dk: Nu skal alle domæneejere NemID-registreres

Jeg kan blot se at udløbne domæner meget ofte bliver opkøbt af forbrydere, der slår plat på et indarbejdet domænenavn. Domænet havner så ofte i politiets varetægt. Jeg foreslår så DKH at de ændre på deres procedure for de udløbne domæner, fordi der er mange problemer her. På den måde kan man forhindre at disse brodne kar laver alt for megen skade.

13. november 2017 kl. 17:13
Livet bliver sværere for fupbutikker på .dk: Nu skal alle domæneejere NemID-registreres

man kan vel også både skjule lægens navn og adresse mv., samt stregkoden på sundhedskortet.

Og ja, men kan da flytte frem og tilbage, men det er vel også nemt at få en ven til at bruge sin nemid og så bestille domænet, formentlig kan dette gøres idet ejerens rigtige navn og adresse opgives til DKH.

13. november 2017 kl. 17:06
Livet bliver sværere for fupbutikker på .dk: Nu skal alle domæneejere NemID-registreres

En, som jeg kender har været i kontakt med dkh. Dkh siger at hvis man ikke har nemid, kan man bare sende en kopi af sundhedskortet - gerne med cpr skjult, så skulle de acceptere dette på linje med Nemid.

Jeg synes dette er en rimelig løsning, og opfordrer DKH til at skriftligt indføre denne regel i deres regelsæt.

En af de ting jeg har mødt med falske .dk sites er kort tid efter et dk-domæne lukkes, er at det så overtages af nogen, der slår plat på navnet. DKH opfordres til at tage hånd om denne specielle problematik. Måske skulle DKH sige at de kun vil sælge sådanne domæner til danskere.

12. november 2017 kl. 17:25