Bertel Johansen

Dansk software kan ende i blodig krig: Systematic sælger til Emirater trods forbud

Det "særlige ansvar" påhviler politikerne der skal lade være med at udstede love de ikke har magt til at sikre overholdt i enhver henseende. Og forbud imod dansk eksport af en teknologi, der måske, måske ikke, vil blive eller kan bruges militært, er tom symbolpolitik, når loven ikke er sikret i et rimeligt internationalt omfang. Så både det praktiske og det luftige moralske "problem" ligger hos uduelige politikere der i denne sag som i så mange andre, render efter en tilfædlig folkestemning, eller måske bare efter De Radikale

20. september 2021 kl. 18:16
SKAT har på to år brugt 215 millioner på Deloitte-konsulenter til ejendomsvurderinger

Mediet ALTINGET havde for nogen tid siden en ejerboligstatistik mange år tilbage, med alle priser reguleret op til dagens pristal. Sammenholdt med dagens lønindkomsti normalfamilien (politibetjent + sygeplejerske = 72.000,-) dokumenterede det at ejerboliger IKKE er steget i landsgennemsnittet, og at ejerboligerne i snit hele tiden har kostet 2½ til 3 gange famiielønindkomsten. Så der tjenes IKKE noget ved salg. Derimod kan man opnå at få sin opsparring tilbage hvis boligen er vedligeholdt, en opsparring der i hele forløbet har været brandskattet af ejendomsskatten. Og dette har intet med enjejebolig at gøre. Her er sagen helt anderledes. Dels er ejendomsskatten kunstig lav der, og dels er Den Almene Sektor statsstøttet.

27. juni 2021 kl. 23:07
SKAT har på to år brugt 215 millioner på Deloitte-konsulenter til ejendomsvurderinger

Set på landsplan i det store billede, kan vi hurtigt regne ud, at ejendomsskatten allerede har høstet langt det meste af denne såkaldte "værdistigning" i kroner på ejerboliger. Faktisk så meget, at der ikke er nok tilbage til den vedligeholdelse der er nødvendig for ikke at ende "I Hus Til Halsen."

Men regnestykket kræver, at man har lært matematik, og mestre rente- og procentregning, og véd hvad pristal betyder.

Sagen er, at en gennemsnitlig ejerbolig i Danmark siden engang sidst i 1950-erne har kostet 2½ til 3 gange en gennemsnitlig normalfamilies årlige lønindkomst.

Forskellene er betinget af lånemuligheder, beliggenhed og en smule af moden.

Og det betyder, at man ved salg kun får tilbage hvad man selv har betalt i afdrag, selv har sparet op, og som Staten allerede har brandskattet via ejendomsskatten.

Offentligt tilgængelige data viser ovenstående.

27. juni 2021 kl. 13:56
SKAT har på to år brugt 215 millioner på Deloitte-konsulenter til ejendomsvurderinger

Ejendomsskat er skat på noget imaginært. Ren og skær kopskat, skat på bare det at være her og have et sted at sove og dyrke sine kartofler.

Retfærdig skat skal kobles til faktisk tjente penge eller til faktisk betalt forbrug. Kopskat er og blive hamrende asocial, og kan kun etfærdiggøres på egentligt aktiv produktionsjord, og selv der er det uhensigtsmæsigt.

Borgernskal kunne se en egeninteresse i at købe og betale en bolig i de år hvor der tjenes penge, for så at kunne sidde husfrit i alderdommen og klare sig for pensionen.

Afdrag på ejerboliglån er den hårest beskatte opsparring overhovedet, og for mange er regnestykket, at ejendomsskatten over årene langt overstiger værdistigningen i kroner.

Og denne værdistigning følger blot pristal og inflation, for ejerboligen koster i landsgennemsnittet stadig 2½ til 3 gange husstandsindkomsten i en normalfamilie. Som det har været siden engang i 1960-erne.

25. juni 2021 kl. 20:48
Fire ud af fem regioner registrerer stigning i læk af persondata
  • og hermed har vi endnu engang set, at Folketingets IT-strategi er forfejlet og står med begge ben plantet i den blå luft.
  • Hvorfor i alverden SKAL Danmark være ""en førende IT-nation ?

Gør dog som Tyskerne: lad de andre gøre fejlene. Der er jo nok der er parat til at satse hele samfundets fundament bare for at kunne kalde sig "first-mover."

16. november 2020 kl. 14:35
Nyt ejendomsvurderingssystem på vej: Næsten hver tredje vurdering er upræcis

Ejendomsværdiskatten gælder kun for boliger hvor ejeren selv bor. Og selve ejendomsskatten er fradragsberettiget for ejendomme der er udlejet som selvstændig virksomhed eller egentligt erhverv.

Til gengæld er fortjenesten ved salg så skattepligtig, efter nogle indviklede regler.

Men skatten på sådanne salg er dermed også lavere end for ejere der bor i eget hus, og som løbende betaler ejendomsværdiskat + ejendomsskat, uanset at ejendommen måske senere sælges med tab, og uanset udgifterne til vedligehold o.s.v.

Så: Ret beset kunne vi alle spare masser af personlig skat, hvis vi ejede hinandens boliger, og alle havde en lille selvstændig virksomhed i at eje "naboens" hus.

Så bortfaldt ejendomsværdiskatten, ejendomsskatten blev fradragsberettiget, renovationsudgiften blev fradragsberettiget, vedligehold blev fradragsberettiget, udgifter til grundejerforening blev fradragsberettiget og tab ved salg blev også fradragsberettiget i ejerens øvrige indkomst.

Til gengæld blev fortjeneste ved salg skattepligtigt, men den skat vil for langt de fleste sammenlignelige tilfælde være LANGT mindre end den løbende skat på egen opsparring i egen bolig.

Vi lever i et samfund der har besluttet, at den glæde borgerne har ved at råde over EGEN bolig, er så stor, at den kan beskattes af en grådig stat langt ud over al rimelighed. På samme måde som bilens enorme effektivitet og brugerglæde også kan beskattes langt ud over al måde.

Skulle nogle være i tvivl om ovenstående, kan de jo prøve at spørge en der ejer egen bolig og samtidig har en forældrekøbt bolig der er udlejet til et barn eller anden slægtning. Så ses vanviddet i hele boligbeskatningen tydeligt.

30. oktober 2020 kl. 10:14
Nyt ejendomsvurderingssystem på vej: Næsten hver tredje vurdering er upræcis

Produktionsjord er fra gammel tid beskattet efter hardkorn, efter muligt produktionsudbytte. Det sikrede at jorden blev dyrket, og var dermed også lidt indirekte en indkomstskat, skat på reelt tjente penge.

Den skat har så overlevet aggra-samfundt, og er er taget med ind i byerne, og blevet til en skat på boliger.

Skat på BOLIGER ? Skat på bare det at have et sted at bo, et sted man selv har betalt med i forvejen beskattede penge ! Og selv holder værdien på med vedligehold, for egne tjente og beskattede penge !

Det er så moralsk anløbet, at man vel skal være "Retsforbunds-forstyrret" for at se retfærdigheden i dette makværk i en civilasitation.

28. oktober 2020 kl. 20:03
Nyt ejendomsvurderingssystem på vej: Næsten hver tredje vurdering er upræcis

Ejendomsskat er blot og bart en misundelsesskat, sat i værk af de der ikke evner at passe og vedligeholde og spare op i en ejerbolig.

Hvis ejendomsskat skulle kunne forsvares bare en lille bitte smule, skulle alle vedligeholdsudgifter jo være fradragsberettigede, da vedligehold er forudsætningen for den eventuelle værdistigning nogle boliger får, og som altid bringes i marken - samtidig med at man "glemmer" alle de der må sælge til lavere pris end de købte til.

Se "I Hus Til Halsen" på DR TV - hvis nogle skulle tvivle.

Et regnestykke incl. vedligehold og justeret for dyrtid og pristal, viser jo, at på langt de fleste boliger er ejendomsskatten blot og bart en voldsom opskruet formueskat på egen opsparring.

Samme opsparring i kontanter, siddende i en lejebolig, er jo skattefri !

28. oktober 2020 kl. 18:41
Angreb på Aalborg Universitet breder sig: Hackere havde adgang til sundhedsdata
  • der er opfundet en del teknik gennem tiden der undervejs er blevet oversolgt og brugt forkert. Datateknikken f.eks. de elektriske løbehjul, den elektriske dybfrostkniv, dampautomobilen, sporvognen o.s.v.

En smule kritisk sans på al ny teknologi er altid påkrævet.

24. september 2020 kl. 14:58
Angreb på Aalborg Universitet breder sig: Hackere havde adgang til sundhedsdata

Skandale efter skandale på dataindbrud og fejlramte systemer, og ingen går fri. Nu må tiden snart være til lidt realitetssans, og genskabelsen af de gode og sikre papir-arkivskabe og en levende vagtreception ved indgangsdøren til alle vigtige funktioner.

Hvor længe skal dataindustrien have lov til at trække os alle og vores fælles samfund rundt ved næsen ? - tage vores penge for falske løfter og slesk tale ?

Internettet er kun egnet til handel og small-talk og vrøvl og pjat og "måske rigtige" informationer.

24. september 2020 kl. 13:34
Lappeløsninger i Det Digitale Motorregister

Igen går det felt galt når skatteinddrivelsen går efter alt andet end menneskers indkomster. Ejendomsvurderingerne og dermed ejendomsskatten er i kaos, og nu det samme med de løbende bilafgifter. Vi beskatter i forvejen biler der kører kort på literen via brændstofafgifterne, og den skat er let at inddrive hos olieselskaberne.

Hvad skal vi så med WLTP-brændstofnormer i motorregisteret ? Og så meget mere grotesk bliver det jo, når vi måler på eget brændstofforbrug og objektivt kan konstatere, at vi kører længere på literen end disse teoretiske normtal !

22. september 2020 kl. 15:00
Statens It står i opgaver til halsen trods pludselig mega-nedskæring

Sammenligning af velfærd, og dermed prisen på det, er ikke så lige til, for befolkningerne efterspørger jo ikke det samme overalt. Men GLOBAL har nogle udmærkede målinger der ret præcist opgør velfærdsniveauet (der i altovervejende grad financieres af de offentlige kasser) i Danmark og Sverige til noget nær det samme.

Og den offentligt financierede velfærd er i endog meget høj grad karakteriseret ved personaleforbrug, normeringer og bemandinger.

I Danmark er der tradition for, at enhver leder og chef forventer at få mere i løn hvis antallet af undergivne på organisationsdiagrammet stiger.

Og det er een af de væsentligst forklaringer på, at Danmark er så håbløst overadministreret mål på antal årsværk. Ingen i Den Danske Administration, og ej heller i de udførendes rækker, belønnes efter indsats og effektivitet.

Og da "ethvert arbejde optager den tilrådighed værende arbejdsstyrke" er der altid hyl og skrig om utålelige nedskæringer hver gang politikerne endeligt beslutter en smule reduktion af mandskabsstyrken.

Men det behøver ALDRIG gå ud over arbejdsresultaterne, for igen: Rundt hver fjerde i den offentlige administration kan undværes uden videre - blot ledelsen tager sit arbejde alvorligt.

Så i Danmark betaler vi hver især, baby som olding, DKR 23.000 for meget i skat om året.

13. september 2020 kl. 14:00
Statens It står i opgaver til halsen trods pludselig mega-nedskæring

Når kun hver tiende fyres, bør der ikke være noget problem. Efter 43 år i Statens tjeneste som leder og chef, kan jeg stå inde for, at normalen er at en fjerdedel af alle i de i administrative offentlige stillinger kan undværes uden at arbejdet behøver at lide skade derved.

Det ses også af lidt benchmarking på velfærdsstaten. I Danmark er skattetrykket det højeste eller næsthøjeste i verden, afhængigt af kilde, og Sverige er nede på en 5-6 plads.

Den svenske velfærdsstat er i alle undersøgelser den samme i mængde og kvalitet som i Danmark, men i Danmark betaler hver person, baby som olding, 23.000 kr. mere for det samme end svenskerne gør.

Der er et enormt overforbrug af personale i den danske administration, og en del af de stillinger burde flyttes over i det praktiske liv med "hands on" i institutionerne, eller flyttes over i privat foretagsomhed, og statens samlede indtægter fra borgerne sænkes til svensk niveau.

12. september 2020 kl. 18:14
Statens It står i opgaver til halsen trods pludselig mega-nedskæring
  • som gammel vurderingsmand kan jeg forsikre, at vurderingskorpset til hver en tid ville have været mere på omgangshøjde med vurderingsudviklingen jvf. loven herom, end noget automatisk system nogensinde vil blive.
  • Markedet er jo dynamisk, pluralistisk og meget lokalt og egenmæssigt og modemæssigt styret. Alt det som intet automatisk system kan håndtere.
  • Men politikerne ØNSKEDE et system hvor DE automatisk kunne skrue på een knap og få flere skattepenge i statskassen, og så gav de fanden i lovgivningen og de reelle forhold.
  • Og så fik politikerne jo også den tillægsgevinst, at hele dette skatteinddrivningssystem med computerne blev helt uigennemsigtigt for borgerne, noget de vel også har ønsket uden at sige det højt.
10. september 2020 kl. 15:55
Statens It står i opgaver til halsen trods pludselig mega-nedskæring

Opgaverne tilpasser sig altid den til rådighed værende arbejdsstyrke. Men det kunne sikkert hjælpes på vej hvis Staten hodlt op med at digitalisere bare for digitaliseringens egen skyld. Vurderingssystemets kaos viser jo, at der er emner der ikke er egnet til at digitalisere. Da skandalen begyndte kunne man jo have ringet til de gamle vurderingsmænd, hvorefter sagen ville have været på skinner i løbet af 12 måneder og for et meget lille beløb i forhold til hvad alle forsøgene på at rette op har kostet. Uden at det stadig har hjulpet !

10. september 2020 kl. 12:01
Positiv bivirkning? Masker forpurrer ansigtsgenkendelse

Intet nyt her: Også COV-19 er aerosolbåren igennem luften, men kun over korte afstande og i kort tid.

Og det er jo derfor vi holder lidt personlig afstand, nyser i ærmet og er holdt op med krammeriet og har et forbud imod større tætte forsamlinger og erhvervslivet og handelen har opsat skærme o.s.v.

Men igen: Det er hygiegnen og den personlige afstand der skal overholdes, for pilleri i ansigtet omkring masker er i sig selv en smittespreder.

Hvis brugen af ansigtsmasker udenfor hospitalerne o.l havde effekt, var smitten vel ikke så udbredt i de lande hvor maskerne faktisk er meget brugt.

30. juli 2020 kl. 21:46
Positiv bivirkning? Masker forpurrer ansigtsgenkendelse
  • modstanden imod masker har næppe noget med ansigtsidetifikation at gøre, men snarer et ønske om at opretholde normale tilstande i en situation hvor der absolut IKKE er nogen faktuel baggrund for ansigtsmasker i Danmark udenfor hospitalssektoren og plejehjem o.l.

Danmark er ikke en ghetto i Stockholms omegn og heller ikke en malfungerende italiensk by, men et velfærdssamfund hvor langt de fleste menensker bor sundhedsmæssigt forsvarligt og magter at opføre sig fornuftigt.

Ansigtsmasker i det offentlige rum skal kun bruges af de der ER smittet eller syge på anden måde, ikke af almenvellet til ære for nogle få hysterikere og hypokondere.

Må vi lige være her . . . .

30. juli 2020 kl. 18:22
Positiv bivirkning? Masker forpurrer ansigtsgenkendelse

Mortaliteten var i Sverige i december 1993 var 11.057 døde som peaken på den influenza-epidemi vi havde dengang. Det ser ud som om april 2020 er peaken dennegang med 10.458 døde. Det er vel en + 30% over normalen, og meget alvorligt, men i 1993 var der INGEN europæiske lande der "lukkede ned" eller lukkede grænser eller foretog andre dramatiske samfundsforanstaltninger. Så noget tyder på at svenskerne har en poiente i at holde samfundet nogenlunde normalt i gang. I øvrigt: Jeg mener som andre, at vi skal gøre noget. Men alt tyder på at det er den personlige hygiegne og en smule afstand der virker, og det kan jo så udmærket ske selv om man går på arbejde. Noget andet er så, at der mange steder, som f.eks. i Sverige og New York, er særlige områder med kulturelle og socioøkonomiske og familiære forhold der modvirker både personlig hygiegne og afstand. Her bonner den store indvandring til Sverige nok ud negativt lige nu. Men det skal vel ikke få os andre til at tabe hovedet.

30. juli 2020 kl. 16:09
Positiv bivirkning? Masker forpurrer ansigtsgenkendelse
  • humlen er, at i korrekt udførte testforsøg hvor maskeringen slutter tæt overalt omkring både næse og mund, og hvor personen OGSÅ husker at spritte hænder af før maskeringen rettes eller tages af og på, der har masken naturligvis en god virkning. Sådan som profferne på hospitaler og lignende steder gør.

Men sådan opfører den daglige bruger sig jo ikke. Så: Uanset hvad der kom først: Stigende COV-19 eller maskeringspåbud, så er disse masker en falsk tryghed der befordrer mere smitte end den forhindrer. For man skal IKKE går og rode sig i ansigtet under risiko for COV-19 på fingrene.

Derudover: Mortaliteten på grund af COV-19 er jo IKKE specielt høj, faktisk lavere end ved så mange andre influenza-lignende epedimier, så allene af den grund er det komplet vanvid at belemre hele samfundet med disse papirsmasker. Og et argument om at "nu kan leverandørerne levere" er jo tåbeligt som argument for at indføre det.

Der er allerede i forvejen nok der har beriget sig på dette hysteri.

30. juli 2020 kl. 11:05
Positiv bivirkning? Masker forpurrer ansigtsgenkendelse

Det kan vel ikke overraske at genkendelse vanskeliggøres når dele af ansigtet er skjult. Det er gammel viden blandt bankrøvere og politi.

Disse papirsmasker er falsk tryghed. De er utætte rundt omkring, og med dem glemmer mange den personlige hygiegne: Håndvask eller sprit og lidt afstand. De tror sig jo sikre. Og når de så roder rundt i ansigtet for at tage masken af, med virus på fingrene, får de smitten.

Der er vel en grund til at COV-19 er mere udbredt i lande der anvender disse papirsmasker, end i lande der IKKE bruger dem. Uden denne pseudo-tryghed husker vi jo bedre den personlige hygiegne hele tiden.

30. juli 2020 kl. 09:41