Johnny Østergaard

Routing-fejl efterlod 16 millioner kunder uden internet og telefon-forbindelse

personligt husker jeg, tilbage i 90'er da stortset al internet trafik døde i Europa pga en konfigurationsfejl i Israel. BGP4 er basseret på Tillid, og vi mennesker bliver aldrig perfekte /johnny

27. oktober 2021 kl. 14:09
Organisationer frygter cloud-kaos: Staten skal finde erstatning for Privacy Shield

Udfordringen er at AWS og andre firmaer let kan tvinges til at udlevere deres Kunders data, uanset hvor Kundens data fysisk befinder sig.

25. november 2020 kl. 21:46
Internet til hjemmearbejdspladsen: Har teleselskaberne forstået vigtigheden af forsyningssikkerhed i en Corona-tid?

Før i tiden havde jeg Døgn-Service på min ADSL, ISDN2’er og min X.21.

Jeg er overbevist om at TDC stadig sælger Døgn-Service på deres ADSL Services.

I dag løser jeg mine behov for Service sikkerhed ved at min have min primære Internet via Yousee (reelt tvangsindlagt), en 4G router fra 3 som backup og en mobiltelefon med TDC.

Et højt Service Mål er let for Teleleverandørerne at leverer hvis efterspørgslen for denne Service efterspørges.

8. maj 2020 kl. 09:59
Software som er offentligt finansieret bør være open source

Jeg mener på ingen måde at det "offentlige" skal sikre sig at den kode der betales for. Men jeg er stærk tilhænger af at det "offentlige" ejer den kode der betales for.

Det kan meget vel ske at der betales for kode der kan anvendes kommercielt i fremtiden.

Og det "offentlige" skal sikre sig at den kommercielle værdi "høstes" når muligheden byder sig.

6. marts 2019 kl. 09:28
Aarhus Universitet: Der er plads til to danske blockchain-centre

Gad vide om vi ikke snart vil se en melding om at der er plads til tre danske blockchain-centre, fx fra DTU

11. februar 2019 kl. 10:54
Office 365 ramt af driftsforstyrrelser i Europa

Når der indgåes Outsourcingaftaler er det yderst vigtigt at have defineret og beskrevet alle de Service Mål i Kontrakten som er relevante for at understøtte Forretningens behov og forventninger

Incidentprocessen skal være klart beskrevet og vore "Operationel". Eskaleringsprocedurer og -processer skal ligeledes være beskrevet, herunder med de relevante kontaktinstanser og -personer inklusiv kontaktinformationer.

Oursourcing kontakten skal også indeholder beskrivelser og processer for hvordan Leverandøren løbende skal Informere Kunden når der opstår Major Incidents (Kundens)

25. januar 2019 kl. 09:23
Lovforslag: Kommuner vil overvåge borgeres el-forbrug til kontrol af bopælspligt

.... Så længe det sker på basis af en Dommerkændelse.

14. december 2018 kl. 14:24
Milliarddyr udskiftning: Skat har forældede it-systemer fra 1960'erne

Lad os håber at SKAT vælger en langstidsholdbar platform at få udviklet til.

Det er "Godt Gået" at holde Applikationerne kørende i 40+ år.

Man skal nok ikke vælge Windows eller Linux hvis man har samme forventninger til de nye Applikationers levetid.

30. oktober 2018 kl. 13:49
Kæmpe it-projekt vil koste Skat milliarder: Tidsplanen er allerede skredet med to år

Det er vigtigt at SKAT står direkte til ansvar for fejl og tab lige som private virksomhedder.

SKAT må stå til ansvar og selv tage den eventuelle økonomiske bet og spare og/eller optimere sig til afholdelsen af udgifterne ved disse fejl og ikke bare “tørre den af” på os skatteydere.

Hidtil har deres fejl alene blevet “tørret af” på os skatteydere uden nogen reel konsekvens for SKAT selv.

26. juni 2018 kl. 20:51
Region H vil outsource hele sin it-infrastruktur: Er i dialog med indisk gigant

Jeg vil anbefale Region H at de dokumenter samtlige de Services og Processer afdelingerne leverer i dag så det sikres at den ingåede kontrakt indeholder samtlige Services og Processor der leveres i dag samt de tilhørende Service mål.

Min erfaring er at meget få organisationer har en dokumentation for samtlige Services og Processor der leveres med tilhørende Service mål.

De Interne ansatte leverer det som organisationen har behov for. De eksterne ansatte leverer det som der står i kontrakten.

Og en kommende Leverandør prissætter de i kontrakten omfattede Services og IKKE de Services som Kunden har behov for.

Uden står på den "gamle" og den "nye" Leverance får man en situation hvor valg træffes på et uoplyst grundlag også kaldet at sammenligne "æbler med pærer og bananer"

Og har man først en gang outsourcet så er det ekstermt krævende af lave en senere insourcing.

Og desværre er det nærmest reglen at Kunden træffer valget ud fra at der er en besparelse i deres Business Case og at "Virkeligheden" senere blotlægger så mange Services der ikke er omfattet af Kontrakte at Business Casen kan blive endog meget Negativ.

19. juni 2018 kl. 14:14
Kæmpe it-projekt vil koste Skat milliarder: Tidsplanen er allerede skredet med to år

Lad os håbe at SKAT, lige som alle andre, selv skal spare og optimere sig til dækningen af de overskridelser og fejl de måtte lave.

Som skatteyder er jeg lidt trist over at det er os andre der konstant skal "lægge ryg" til deres fejl.

Måske det at SKAT selv bliver draget til ansvar vil have en positiv effekt på kvaliteten af det de laver.

12. juni 2018 kl. 15:30
Pas på, når du definerer og bruger KPI’er…

For nogle år siden arbejdede jeg et sted hvor top-ledelsen havde focus på at de via Tidsregistreringen fik så retvisende et billede af hvor mange timer der blev brugt på forskellige services og ydelser.

For at underbygge dette blev der indført en KPI blandt os medarbejdere der gik på "Antal projektførte/fakturerede timer"

Og denne KPI bevirkede at alle os medarbejdere sikrede os at flest mulige af vores timer blev konteret som "ikke interne timer"

Desværre vedtog Ledelsen en KPI der ikke understøttede det de faktisk ønskede at opnå.

Som skrevet i denne artikkel, det er yderst vigtigt at definere de "korrekte" KPI'er

25. september 2017 kl. 11:45