Jan Nielsen

Hvad mener I med der er regler der skal overholdes ?!

Jeg har ALDRIG set noget, der tilnærmelsesvis minder om evidens for, at anvendelsen af IT har haft nogen som helst positiv betydning for elevers læring af noget i noget fag (og i øvrigt heller ikke ift IT!).

Jeg er selv relativt kritisk overfor den måde man anvender IT i undervisningen i Folkeskolen. Som forsvar for den massive anvendelse af IT i Folkeskolen kunne man stille modspørgsmålet: Giver det mening at man ikke lærer at bruge IT til at løse (nogle) af sine opgaver? Eller bare at lære at bruge IT generelt? Erstat evt. IT med matematik ;-)

På erhvervskoleniveau har jeg brugt IT til at simulere forskellige situationer: rækkefølge og kadence på konstruktionsaktiviteter, komplicerede konstruktioners opbygning - hvor det var svært/umuligt at gennemføre uden IT pga. begrænset tid og ressourcer.

22. august kl. 10:04
Datatilsynet fastholder: Chromebooks er stadig forbudt i Helsingør

som ikke bunder i den virkelige verden

Du mener vist Google´s version

eller som bygger på urealistiske idealer

Det er overhovedet ikke urealistisk - For det første står der ikke noget i folkeskoleloven om at "eleverne skal lave digital samskabelse vha. cloudbaserede tjenester" Dette er nemlig det eneste sted hvor Google er virkeligt gode. Ift. at anvende digitale læringsmidler i undervisningen - så kan man sagtens bruge en ganske almindelig anonym PC/Linux/Mac. Hvis man absolut vil arbejde med digital samskabelse er der masser af andre muligheder end Google (man kunne måske ovenikøbet forestille sig at produktet ikke blev tekstbaseret - musik, video osv)

At basere undervisningen på Google som primær platform, er det samme som at bruge DDT som ukrudtsmiddel - Effekten er høj, men eftervirkningerne er katastrofale og irreversible

22. august kl. 09:08
Datatilsynet strammer nettet om Chromebooks: »Jeg tror ikke, det her ender lykkeligt for Helsingør Kommune«

Den løsning er nem at finde - dont use them! Det er totalt amatøragtigt at man er nået så langt. Hvis de havde udført en ordentlig konsekvensanalyse i indkøbsfasen ville man have indset at det var no go. Tænk at man vælger at udsætte børn helt ned i 0. klasse for googles totalovervågning og dataopsamling Man har ovenikøbet valgt at undlade at informere forældrene om konskevenserne heri, ej heller undervise eleverne i digitalt selvforsvar. Det er endnu et godt eksempel på det omsorgssvigt vi udsætter vores børn for, når det handler om at tage stilling til børn og unges brug af IT

20. august kl. 13:53
Bommert i valgsystem: Vælgers stemme var allerede registreret

Hov den forstår jeg ikke. Bliver der registereret om man har afgivet stemme? Og i så fald, hvad sker der efterfølgende med den registrering?

2. juni kl. 09:34
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Der er bare noget som ikke rimer.

Det er jo det der gør det så spændende. Både PET og de forskellige ministre kunne have håndteret det på en mere stilfærdig måde. Så hvorfor alt det bulder og brag?

Både rygterne om at Findsen skulle have iværksat en undersøgelse om, hvor meget NSA overvåger danskerne, og indbruddet i hans villa efter hans anholdelse giver stof til eftertanke.

Desuden er det usandsynligt at samarbejdspartnerne (ni-øjne broderskabet) ikke skulle være informeret om både årsag og mål for anholdelsen.

12. januar kl. 20:44
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Jeg er på ingen måde uenig. Det er nu alligevel ubehageligt at vi bare er nød til at bukke fremover på den måde.

Men til gengæld vidunderligt fornøjeligt at følge med i deres krumspring for at undgå at der afdækkes flere detaljer. Jeg overvejer ovenikøbet at genoplive mit Politiken-abonnement

12. januar kl. 16:19
Software og vejledninger til NemID-mail-feature har fået lov at forfalde

Det mest kreperlige er, at før NemID havde vi faktisk en ægte digital signatur i form af TDC's løsning - det var bare ikke jordens mest elegante eller brugervenlige, men tænk hvis millionerne var brugt på at råde bod på det, så stod vi ikke her på kanten til 2022 og stadig var håbløst bagefter.</p>
<p>Det er en skandale at der ikke findes en officiel løsning til brug for signering private imellem.

Enig - jeg var meget begejstret for den første offentlige digitale signatur. Den blev pushet til familie og venner.

Og så kan man jo overveje, hvorfor det offentlige Danmark ikke har lyst til at alle danskere har let mulighed for at kryptere deres mails... Selv har jeg anskaffet et certifikat fra SwissSign, og elsker når det lille krypteringsikon vises i min mail.

Der er bare ikke så mange man kan sende til. De fleste medarbejdersignaturer er ikke engang installeret på modtagernes mail-system. - Jeg går ud fra at de bruger det til nogle andre systemer :-(

2. december 2021 kl. 17:36
Organisationer i desperat opråb om ulovlig logning: »Stop overvågningen af os alle sammen«

Det er jo forfærdeligt, at en socialdemokratisk regering er kommet så langt ud og så fjernt fra befolkningens ønsker.

Jeg synes nu at socialdemokratiet altid har haft et nærmest Macchiavellisk forhold til magten. Det eneste der kan få dem til at ændre retning er en meget konkret trussel om at miste magten

20. november 2021 kl. 21:13
Justitsministeriet afviser GDPR-lempelser for frivillige foreninger

Først syntes jeg at parallellen til bygningsreglementet var mærkelig - men den kan faktisk godt bruges. I mange år har man kunnet finde byggerier, som er ureglementeret bygget. Og i mange år er persondata håndteret ulovligt.

Nu er der blevet strammet op på det (heldigvis). Så nu synes de glade amatører at alting er blevet frygteligt besværligt - med rette. Fordi at det i begge tilfælde kræver en vis faglighed og overblik for at kunne overskue eventuelle konsekvenser for fejl i mangler i ens (amatør)praksis

I tilfælde med hønsehuset vil det maksimalt kræve 1 times arbejde at udarbejde og uploade den ønskede dokumentation, - hvis man ved hvordan!

Og her er der også lighed mellem de 2 systemer. Vi mangler vejledninger, så man bedre kan finde vej i systemerne. Man kunne skele lidt til Sikkerhedsstyrelsens vejledninger for private “Gør det sikkert”

"Make everything as simple as possible - but not simpler" - Einstein vistnok

26. september 2021 kl. 12:10
Justitsministeriet afviser GDPR-lempelser for frivillige foreninger

@Christian

Man kan komme til at bygge en række bygninger "skure", af let brandbare materialer, som tilfældigvis kommer til at ligge op af naboens tilsvarende samling af skure. Dette vil skabe en direkte brandbar forbindelse mellem de 2 ellers adskilte brandsektioner, hvilket de formodentlig ikke er konstrueret til. De kan endvidere være placeret således at de blokerer for eventuel brandindsats, eller flugtveje.

Situationen i artiklen er speciel, og skal håndteres specielt. Hvis man ikke selv kan finde ud af det, må man få hjælp fra en kompetent person. Der er masser af frihed i bygningsreglementet til at udfolde sin kreativitet i anvendelse af byggemetoder og materialer, bare det ikke går ud over andres sikkerhed.

Det ærgrer mig at man ikke anerkender at det at bygge menneskeboliger også kræver en vis professionalitet - på samme måde som det også kræves at skulle håndtere persondata.

26. september 2021 kl. 08:54
Justitsministeriet afviser GDPR-lempelser for frivillige foreninger

Det kommer helt an på størrelse og konstruktion på carporten, og hvordan den ønskes placeret i forhold til skel. Den skal godtnok være meget speciel, hvis den kræver det samme som en samling af beboelsesbygninger se evt her

En almindelig carport på 49 kvm, kræver blot en anmeldelse, når man bar bygget den

25. september 2021 kl. 21:38
Rettighedsgrupper retter kritik mod Apples screening af nøgenfotos på iCloud

Jeg tror ikke at Apple har haft noget valg - De er blevet "lænet" på af den amerikanske regering. Og det er nu engang sådan at virksomheder skal overholde lovene i de lande, hvor de bedriver virksomhed.

Det betyder selvfølgelig at vi også er i farezonen i Danmark - her tænker jeg på vores nuværende justitsminister, som flere gange har udtalt at "Overvågning er lig med sikkerhed" (han må jo mene det)

Det bliver nok ikke sexchikanister han går efter i første omgang (man er vel en god kammerat), men måske asocial(..........) adfærd.

Det jeg er mener er at vi selv kan skrive de love, og retningslinier

  • vi skal nok bare stemme på de rigtige politikere. Det er ihvertfald lidt naivt at tro at et amerikansk computerfirma gør det for os
2. september 2021 kl. 15:32
Nu rammer sygeplejerskestrejke afgørende it-projekter i Region Nordjylland

Den løn opfatter jeg ikke som underbetalt for en 4-årlig uddannelse

At tale om rimelighed i løn er fuldstændigt irelevant i denne situation. Sygeplejeskerne følger bare de spilleregler som blev aftalt ved Septemberforliget, og Hovedaftalen. Det specielle (og lidt skæve) er at når offentligt ansatte strejker, så bliver arbejdsgiveren oftest ikke ramt økonomisk. I dette tilfælde har de dog fundet en måde at gøre det alligevel. Set ud fra et taktisk perspektiv burde de have gjort det noget før.

14. juli 2021 kl. 13:06
Nu skal rejsekortet moderniseres: »Det er for stort, komplekst og sårbart til at tage nye og uprøvede teknologier ind«

Kunne man ikke bare lave en lille bitte app, hvor man kan: 1. Billettere ved at vælge destination og afrejse, inkl dato og tidspunkt. 2. Betale med ens fortrukne betalingskort, eller trække fra ens "NemRejse-konto" som samtidig udregner ens rabat.

Jeg mener - De fleste ved vel, hvor de vil hen!

Gad vide om ikke der nogen, som har lavet noget lignende - se evt. DSB App

28. juni 2021 kl. 16:07
Ransomware-hackere stjæler rapporter fra amerikansk politi

Gad vide hvor resistent Polinfo (Palantir) er for den slags angreb

2. maj 2021 kl. 19:53
Kommuner: Danmarks skolesystem er blevet afhængigt af Google og Microsoft

Jeg har set lærer der uden omtanke ser div. tjenester de mener er smarte, men som bringe skole og kommune i større problemer med GDPR.

Det har jeg også set jurister og IT-professionelle gøre ;-)

  • Nu tænker jeg på lærerne i et samlet team, i forbindelse med deres løbende planlægning og koordinering, beslutter hvilke IT-mæssige virkemidler de vil anvende.
  • Jeg forudsætter selvfølgelig at alle valg screenes af DPO
26. marts 2021 kl. 08:26
Kommuner: Danmarks skolesystem er blevet afhængigt af Google og Microsoft

Debatten her bære voldsomt præg af at folk ikke har det mindste begreb om at undervise i grundskolen og tror at fordi de engang gik i skole så ved de lige hvordan tingene skal gøres..

@Jesper. Jeg har, i de sidste 12 år, arbejdet i undervisningsbranchen som hhv. underviser og uddannelseskonsulent på erhvervskole og erhvervsakademi. Jeg er ved at færdiggøre en diplomuddannelse i erhvervspædagogik ( bla. med et valgfag vedr. digitale teknologier). Jeg har stået for et 3-årigt projekt med udvikling af digitale undervisningsmidler til de byggefaglige erhversuddannelser. Hvad med dig Jesper?

26. marts 2021 kl. 07:48
Kommuner: Danmarks skolesystem er blevet afhængigt af Google og Microsoft

Kan disse værktøjer bruges af en elev i 1. klasse? er ordbøger m.m. i samme kvalitet som det der bruges pt?

Vi må nok skelne mellem de læremidler som læreren bruger til sin undervisning, og de værktøjer som eleverne bruger til at skabe produkter med (tekster, løse matematikopgave, video-produktion etc.)

Den første del er der allerede en masse danske gode løsninger til, og som er produceret af fagprofesionelle. Den sidste del, altså værktøjerne til elevernes egenproduktion, er her problemet opstår.

25. marts 2021 kl. 13:47
Kommuner: Danmarks skolesystem er blevet afhængigt af Google og Microsoft

Hvis de ikke er mindst lige så gode som Google og MS, så vil der være mange undskyldninger for at blive ved det nuværende.

Hvorvidt de er gode eller ej kommer vel først og fremmest an på, hvad de skal bruges til.

Og hvad er det så man har behov for?

  • Tekstproduktion kan sagtens klares på en simpel wiki. Samskabelse af tekster ligeså.
  • Større individulle opgaver kan produceres i LibreOffice
  • Matematik: LibreOffice. WordMat (Hvis man virkelig synes at det er så godt) skal så udvikles - Men er kun nødvendigt i udskolingen
  • Videoproduktion og lydproduktion har de allerede styr på inden de starter i skolen - her skal de lære at beskytte sig.
  • Etcetera etcetera

Altsammen noget som vores ret store kommuner sagtens kan håndtere internt - og uden nogen behov for samkøring af data på nationalt og internationalt plan.

25. marts 2021 kl. 13:11