Peter Sjøntoft

Den tid af året igen...

Jeg kan ikke dy mig...

Autoritativ kan nedstående link til wikipedia måske ikke kaldes, men oplysende er det da.</p>
<p>Om gulerod</p>
<p>Så har vi, hvad gulerødder angår - et oplyst grundlag - der findes sikkert andre og bedre.

Autoritative kan nedstående links til wikipedia måske ikke kaldes, men oplysende er de da.

Om PHK og Varnish

Så har vi, hvad PHK og Varnish angår - et oplyst grundlag - der findes sikkert andre og bedre.

17. december 2021 kl. 10:10
17-årige Cathrine afvist til teoriprøve: Politisystem mener, hun er 4 år

Jeg troede først man måtte tage teoriprøve 1 måned før man fylder 18. Det er i hendes tilfælde ved udgangen af januar. Se evt følgende:

https://www.bedrebilist.dk/bilist-haandbogen/koerekort/#ARTICLE_1_1_1

http://koerekort-guiden.dk/koereproeve#Hvornr_kan_man_aflgge_teoriprve

Er I helt sikre på at det har noget med hendes fødeslsdag 29 februar at gøre?

Mvh

Peter

7. december 2017 kl. 16:22
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Fordi "værditilvæksten" er et totalt fiktivt tal som der svindles, snydes og manipuleres med, således at de eneste der faktisk betaler er de små virksomheder der ikke har råd til at betale for at få "rådgivning".</p>
<p>

Det kan du mene. Du har selvfølgelig ret i at der eksisterer skattesnyd og "skatteplanlægning".

Jeg tror det er naivt at det skulle holde op hvis vi beskatter omsætning.

</p>
<p>Fordi økonomisk aktivitet er den måde vi traditionelt har beskattet i samfundet (via indkomster) og det virkede rigtig godt.</p>
<p>

Indkomst er netop ikke økonomisk aktivitet. Det er din gevinst ved at gå på arbejde. Du har ret til - under ret rigide regler - at fratrække dine omkostninger til transport, telefonudgifger, uniform etc så det netop er det du tjener ved at gå på arbejde der søges beskattet. Det er faktisk ret konsistent i skattesystemet at det er økonomisk gevinst der søges beskattet i dag.

</p>
<p>Fordi vi rent praktisk kan automatisere betalingen af skatten i betalingsfunktionen således, hvilket fjerner behovet for en masse regler, kontrol, mistænkeliggørelse osv.

Det er da også en fin ide. Men er det ikke rimeligt at bede fortalerne for denne ide om at forholde sige til de problemer der bliver rejst?

Det forekommer naivt at tro at politikere holder op med at detalje-regulere og at individer/virksomheder ikke holder op med at forsøge at minimere deres betaling.

Det ville også være muligt at forsimple det nuværende system og betalingen til det markant hvis man ønsker.

24. februar 2017 kl. 10:00
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Du har helt ret i at det er svært at estimere hvad en OMS i givet fald lander på, jeg har selv været overrasket over hvor svært det er at finde tallene.</p>
<p>En af de vigtige komponenter i mit forslag er at udenlandske virksomheders omsætning i Danmark også skal beskattes, for at stoppe "Irland fiduser" mv.

Men det er jo ikke multipler af bruttonationalproduktet.

For det første har vi overskud på udlandshandlen og ved hvor meget danske virksomheder sælger i udlandet.

For det andet er der rigtig meget salg der ryger gennem et dansk salgsselskab (inklusive en del af dine eksempler). Hvis du indfører OMS er det nok trods alt sandsynligt at de virksomheder prøver at fjerne antallet af interne led hvor der er omsætning.

Mvh

Peter

22. februar 2017 kl. 23:19
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Vi tager den i omvendt rækkefølge

</p>
<p>Hvis kæden er så lang at det ikke er nok, er kæden nok for lang under alle omstændigheder...

Det har du selvfølgelig ret til at mene, men det er ikke desto mindre sådan vi efterhånden har indrettet vores samfund. Der er rigtig mange led fra råstofferne til forbrugerene.

Noget af det mest simple man som forbruger køber er fødevarer.

Selv hvis du kigger på en pakke smør er der ofte mindst:

 • Landmand
 • Mejeri
 • Distributør
 • Forretning

Derudover har du så alle de ting som landmanden bruger. Foder, dyrlæge, maskiner, ejendom... De har hver deres lange kæde.

Vi kan lide det eller lade være, men sådan ser vores økonomi altså ud. Der er rigtig mange mennesker der har deres levebrød i alle de led.

Jeg synes du overser at vi fjerner momsen.</p>
<p>Der er 25% af slutbrugerprisen til fordeling op igennem kæden af mellemmænd før retailprisen stiger.</p>
<p>

Det mener jeg ikke at jeg gør.

Mit udgangspunkt er at hvert led gør hvad der for dem er optimalt. Uanset hvad der er optimalt for os som samfund.

Med moms bliver de 25% netop "fordelt" i forhold til hvor der bliver tilført mest værdi.

Med OMS bliver de ikke fordelt i forhold til værdien.

Derfor er giver du incitament til at produktionen foregår mindre effektivt end den kan og derfor er der meget sandsynligt led i kæden der bliver skåret væk (grossisterne var mit oprindelige eksempel). De bliver skåret væk af deres kunder hvis den værdi de tilfører er mindre end OMS. Det sker ikke med MOMS fordi en kunde kan trække den MOMS der betales fra i sin egen afregning med staten.

Hvis du får led der bliver skåret væk får du så ikke alene en mindre effektiv produktion, den totale omsætning der kan pålægges OMS falder.

Resultatet er så at hvis du vil finansiere samfundet med OMS og har mindre omsætning, må du hæve procentsatsen.

Resultatet af en ny højere moms er at der er endnu flere specialiserede led som gør vores produktion effektiv der nu ikke kan betale sig.

Problemet er derfor netop at du ikke kan "fordele" den moms du skærer væk, men giver incitamenter til at producere tjenester og varer ineffektivt.

Mvh

Peter

22. februar 2017 kl. 23:15
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Det er ikke indlysende at disse grossister tilfører 5% værdi til de produkter der kører i gennem dem. Langt hen af vejen er den eneste værdi de tilfører at de giver kredit i 30 dage. Jeg er sikker på at andre virksomheder kan gøre det billigere.

Jeg er enig i at de ikke tilfører 5% værdi. Det er bestemt derfor de ikke tjener flere penge end de gør.

Jeg er ret sikker på at den enkelte landmand der sælger korn er godt tilfreds med at have en mellemmand der for en lav betaling køber hans produkt så han ikke selv skal finde slutbrugere til det.

Jeg er også ret sikker på at den selvstændige købmand mener det er vigtigt at have en grossist som for en lav betaling klarer kontakten med et par hundrede leverandører.

Det er ikke virksomheder som ville kunne fungere i med en OMS på 5% som jeg forstår jeres forslag selvom de faciliterer økonomisk aktivitet hos deres kunder og leverandører og som faktisk skaber værdi (de tjener jo penge).

Hvis de lukker falder den base du vil beskatte dem af bare. Tilsvarende (og du har mindre effektive spillere et andet sted i økonomien).

</p>
<p>Du kan ikke stole på interne tal i nogen stor virksomheds regnskab, de kan stort set alle "masseres" efter ledelsen strategi

Er vi dog enige så langt at det er svært for en virksomhed med en overskudsgrad før skat som er mindre end din OMS% i udgangspunktet at fungere i et system med OMS?

Mvh

Peter

22. februar 2017 kl. 19:45
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Korrekt.</p>
<p>Men det samlede skatteprovenu er det samme.</p>
<p>

Tak. Det er forstået efter følgende forudsætning: OMS=MOMS+Personskatter+Selskabsskatter

(uden at vi i øvrigt behøver at diskutere præcis hvad der forstås ved Personskatter og Selskabsskatter)

Mvh

Peter

22. februar 2017 kl. 19:35
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Hvorfor skulle alle lave end-to-end løsninger.</p>
<p>

Naturligvis er det ikke alle der kommer til at lave end to end løsninger. Hver virksomhed kommer ikke til at eje deres egne kraftværker, lastbiler, skibe og miner.

Men hvis du kigger på hvordan værdikæder ser ud så har der siden industrialiseringens start været en næsten konstant trend mod specialisering.

Som eksempel kan du tage en bilproducent. De laver meget få komponenter selv. De er produceret af Tier 1 suppliers som er specialiserede i forskellige komponenter og generelt rigtige dygtige til at lave dem. De laver deres komponenter med et netvært af Tier 2 suppliers, som så bruger Tier 3 suppliers.

Det gør de fordi rigtig mange virksomheder har indset at det de er gode til er ret specifikke ting (fordi man er god til at designe og samle en gearkasse er man ikke nødvendigvis den bedste til at lave de enkelte tandhjul, endsige til at producere det metal som disse er skåret af).

Logistikken med de komponenter der går til at lave gearkassen er typisk outsourcet til en specialist som er fantastisk til logistik. Transporten er outsourcet til transportvirksomheder. Fabrikken bliver rengjort af et outsourcet firma. Vedligeholdelsen af maskinerne er på servicekontrakt hos nogle der er rigtig gode til det. Kantinen er drevet af et cateringfirma som er gode til at lave mad. Marketing er håndteret eksternt. Sikkerhedsvagten er fra et firma. Alarmen sikkert et andet. Der er hundredevis af leverandører.

Det var bare for gearkassen.

Så har du samme show for bremser, elektronik, lygter, sæder, rat, etc. etc. Værdikæderne er i dag er ekstremt opbrudte. Det er sket fordi virksomheder ikke tror de er gode til det hele og fordi specialister netop ofte er de bedste til at løse en opgave.

Hvis adgangskravet i dag er at leverandøren skal være X% bedre end at lave noget inhouse for at man outsourcer det, skal denne i fremtiden være X+OMS% bedre. Alt andet lige må kravet for at man specialiserer sig stige.

Mvh

Peter

22. februar 2017 kl. 19:31
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Hvis du som privatperson lægger 1000$ hos Amazon må være dit problem.</p>
<p>Hvis du bruger pengene som firma, så er det jo nok fordi du har tænkt dig at sælge ydelsen videre.</p>
<p>Lad os sige du lægger 50% på - så skal du i dag betale skat af de 50%.</p>
<p>Med en OMS skal du betale af de samfulde 1500$ - er det så svært at forstå?</p>
<p>

Sådan forstår jeg det ikke.

I dag skal du indkræve MOMS af 1500. Så kan du modregne hvis der var moms afregning da du købte servicen.

Hvis du genererer et overskud skal du betale selskabsskat af det.

Hvis jeg forstår PHKs forslag rigtigt (PHK fortæl endelig hvis jeg tager fejl) skal der i det led hvor betalingen foregår ske indkrævning af OMS når du køber din service hos din leverandør. Det er af 1000.

Når du så videresælger din service for 1500 skal der også betales OMS af det. Altså sammenlagt OMS af 2500, men ikke nogen virksomhedsskat.

Peter

22. februar 2017 kl. 19:10
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Det nytter ikke noget at du kun fokuserer på enkeltelementer i en ikke engang nødvendigvis rigtig kontekst - du må prøve at anlægge en mere holistisk betragtning på sagen.</p>
<p>

Det er jeg enig i.

Jeg forsøgte netop at opstille et meget bred betragtning.

Jeg anskueliggjorde hvilken skatteindtægt der skulle erstattes var. Det var i størrelsesorden 665mia kr.

Jeg forsøgte at anskueliggøre hvad det bedste mål for omsætning jeg kunne finde var. Det var et sted mellem 2500 mia kr og 3900 mia kr afhængig af hvorvidt danske virksomheders salg i udlandet medregnes (PHK ville ikke medregne det, men ville have udenlandske virksomheders salg i Danmark indregnet).

Så er det fair nok at udlejning skal lægges oveni. De finansielle virksomheders omsætning kan også lægges oveni (se note). Det er også muligt at ejendomshandler skal oveni.

Jeg har ikke kunnet finde nemt tilgængelige tal for disse ting, men jeg tvivler på at den samlede størrelse er multipler af bruttonationalproduktet (ca 2.000 mia kr).

Med udgangspunkt i 2.500 mia kr og 3.900 mia kr og med udgangspunkt i det tabte provenu blev det til 17-27%. Jeg tillod mig at antage at vi som et rimeligt lavt estimat kunne bruge 15%. Hvis 5% er et godt "back of the envelope" estimat vil jeg bare rigtig gerne forstå hvorfor I tror det.

Da der foreslås en total ændring af hvordan samfundet finansierer sig selv, synes jeg det er rimeligt at forstå hvad forslaget rent faktisk indebærer.

Derfor nytter det heller ikke ret meget at vi sidder og slår hinanden i hovedet med delmængdetal - der skal laves en meget større beregning, også ud fra kapitalbehovet samfundet har ved indførelse af en borgerløn, samt de besparelser der vil ligge i at overføre højtlønnede statsansatte til borgerløn, når nu simplificeringer har overflødiggjort dem.</p>
<p>

Jeg beklager meget hvis du mener jeg slår dig i hovedet med tal. Det er ikke meningen. Jeg forsøger bare at forstå hvor stor OMSen vil være og danne mig et overblik over hvorvidt det virker nogenlunde fornuftigt.

Jeg er med på at der sikkert vil være besparelser. Pengene i det offentlige bruges som angivet her http://www.dst.dk/da/statistik/nyt/NytHtml?cid=20049Under det som man kalder "Generelle offentlige tjenester" finder man en meget stor del af de "højtlønnede statsansatte" under det som man på finansloven kalder "Udøvende og lovgivende organer, skatte- og finansvæsen, udenrigstjenesten" (jeg går ud fra at vi ikke her taler om lægerne, politiet, de universitetsansatte, forsvaret etc). Det tegner sig for sammenlagt ca 4% af det offentlige budget. Eller i runde tal ca 40 mia kr. Det er selvfølgelig mange penge. Men så er det heller ikke mere end som så. Selv hvis du kan fjerne det helt, så skal vi finansiere mere end 600 mia i tabte indtægter. Hvis vi (i mine øjne helt urealistisk) anslår den finansielle sektor til 1000 mia i omsætning, det samme for ejendommene, og det samme for det udenlandske salg i Danmark, når vi stadig en OMS på mere end 10%.

Igen, jeg prøver ikke at slå dig i hovedet med tal. Men jeg savner at få tallene til bare at hænge nogenlunde sammen.

Du er så velkommen til at være uenig med mig...

Det ved jeg ikke om jeg er. For jeg forstår ikke hvordan forslaget hænger sammen.

Jeg forstår heller ikke om og hvordan I vil håndtere følgende tre problemer:

 • At virksomheder får et incitament til at udføre opgaver mindre effektivt selv frem for at få mere effektive leverandører til at udføre dem
 • At det eroderer visse brancher som tilfører stor værdi til deres kunder, men hvor værdien de tilfører er mindre en OMSens procentsats (grossist eksemplet var blot et eksempel)
 • At det giver et enormt incitament til at "planlægge" omsætning så den bliver mindst muligt og dermed eroderer den base I vil beskatte (eksemplet med at tage varer i kommision var netop blot et eksempel)

Igen, jeg forsøger ikke at slå nogen i hovedet. Jeg forsøger at forstå hvordan den model der foreslås rent faktisk kan fungere. De lande der har prøvet noget lignende er mig bekendt alle gået bort fra ideen.

... men det fjerner ikke det problem, at på en eller anden måde, så skal vores samfund transformeres over til at beskatning foregår ud fra værdiskabelse, ikke ud fra det lønarbejde som er ved at forsvinde, og beskatning skal være simpel så der ikke kan snydes.

At beskatte omsætning er altså ikke at beskatte værdiskabelse. Det er at beskatte økonomisk aktivitet uanset om det skaber værdi eller ej. I dag forsøger vi at beskatte værdiskabelse udtrykt ved meromsætning og overskud.

At systemet er alt andet end simpelt tillader jeg mig at tro hænger sammen med at sådan fungerer politik. Det er ikke svært at lave et simpelt system der beskatter overskud, meromsætning og lønindkomst. Men sådan fungerer politik ikke i den virkelige verden.

Mvh Peter

note: De finansielle virksomheder betaler i dag det der hedder lønsumsafgift på 14.1%, for ansatte der ikke udelukkende beskæftiger sig med arbejde der er momsbelagt. Det er indført netop for delvist at kompensere for at de er momsfritagede. Almindelige virksomheder betaler 4.12%.

22. februar 2017 kl. 18:22
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Dagrofa og DLGs struktur med et væld af selskaber gør det meget uigennemskueligt at finde et reelt tal for overskud.

Begge selskaber udgiver koncernregnskaber. Det skal man.

Har du grund til at betvivle at de er retvisende?

Du er velkommen til at finde andre store grossistvirksomheder og kigge på dem hvis du foretrækker.

Pointen var at det er en forretningsmodel der er efterspurgt, men som har lav overskudsgrad og som derfor får svært ved at eksistere med OMS. Er du virkelig uenig i det?

Mvh Peter

22. februar 2017 kl. 16:30
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

A O Johansen havde i 2015 en omsætning på 2631 millioner, og et bruttoresultat på 712 millioner, dvs. 27%</p>
<p>

Tak.

Du bliver naturligvis nødt til at se på det efter de har afholdt deres driftsomkostninger. Det gjorde jeg meget klart da jeg skrev "indtjening før skat af deres omsætning".

De bliver trods alt nødt til at betale for husleje, medarbejdere etc. Det bliver også nødt til at betale finansieringsomkostninger.

Resultatet før skat er 135,4 millioner kroner. Det svarer til 4,7%.

Jeg håber at udredningen af mit forarbejde er tydelig.

Det ville være skønt som virksomhed hvis man ikke havde omkostninger til at drive virksomheden, men det har man.

Mvh

Peter

22. februar 2017 kl. 16:25
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Umiddelbart bud, så sælges og udlejes der for omkring 1.000 - 1500 milliarder om per år, samlet set for både boliger og erhverv.</p>
<p>Finans og forsikringsbranchens omsætning vil jeg gætte på ligger på samme niveau.</p>
<p>

Jeg ved ikke hvad du mener med "sælges og udlejes", men den lave ende du opgiver svarer til halvdelen af danmarks BNP. Det ville virkelig overraske mig hvis det skulle være tilfældet. Den lave ende af dit range svarer til næsten 200.000 kr pr år per dansker. Det tror du ikke selv på vel?

Kan vi ikke godt få nogle bare nogenlunde realistiske tal frem med en kildehenvisning?

Mvh

Peter

22. februar 2017 kl. 16:10
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Det kan jo sagtens være at der kan realiseres rationaliseringsgevinster højere end de 5% eksempelvis ved opbygning af et grossistnetværk, som så sælger til individuelle forhandlere - husk på at grossisterne kan også være interesseret i at undgå for høj en kapitalbinding.</p>
<p>Og jeg tror ikke PHK's 5% er helt i skoven, hvis vi også inkluderer dem der kører på frihjul som f.eks. den finansielle sektor (som i dag ikke er momspligtig!), forsikring mv., samt ejendomme.</p>
<p>

5% er helt i skoven hvis det ikke blot er MOMS og selskabsskat vi taler om. Hvis I mener noget andet må I komme med nogle tal der viser noget andet. Ikke bare tro.

Hvis du kigger på nogle af de store grossister i danmark (Dagrofa, AO Johansen, DLG etc.) finder du ikke ret mange der har over 5% indtjening før skat af deres omsætning. Det indikerer for mig at de tilfører værdi men ikke i udgangspunktet ville kunne eksistere hvis kravet er at man skal tilføre en vare mindst 5% værdi ud over sine egne omkostninger for at have en forretning.

Mvh

Peter

22. februar 2017 kl. 16:00
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

På den baggrund kan man erstatte moms og selskabsskat med en OMS på 6,3% og så er vi tæt på PHK's overslag.</p>
<p>

Men det PHK ville var jo en helt ny beskatning af vores samfund. Hvis det bare handler om Moms og selskabsskat, hvorfor er det så bedre at beskatte økonomisk aktivitet (med 5%) end beskatning af tilført værditilvækst (i dag med 25% moms plus selskabsskat)?

Det giver de samme issues med at specialisering i udgangspunktet står overfor en ekstra beskatning, omend i mindre målestok.

Det der var artiklens mål var at finansiere samfundet i en situation hvor økonomisk aktivitet i stor stil er automatiseret.

Mvh

Peter

22. februar 2017 kl. 15:47
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Hvis de mindre handlende og disse mellemled tilfører værdi, så er kunderne per definition også villige til at betale for det - Det er nemlig selve definitionen af "tilføre værdi".

Nemlig. Derfor eksisterer de i dag. Derfor betaler en mindre handlende mere til en grossist en denne betaler hos sin leverandør.

Problemet er bare at du ikke beskatter den tilførte værdi (altså det som den mindre handlende betaler mere til grossisten end hvad denne betaler leverandøren). Du beskatter værdien en gang mere.

I dit OMS system er der ingen handel med varer der kan udføres hvis ikke den ud over de omkostninger som den handlende har ved at levere ydelsen tilfører værdi der modsvarer OMSens størrelse (i mit eksempel mindst kan intet specialiseret mellemled svare sig hvis det ikke ud over sine egne omkostninger tilfører 15% værdi til den handlede service eller vare).

Hvis du bare vil beskatte den værdi som tilføres er vi tilbage til MOMS.

Mvh

Peter

22. februar 2017 kl. 15:21
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Jeg vil også beskatte udenlandske selskabers salg i Danmark, til gengæld vil jeg ikke beskatte danske virksomheders salg i udlandet.</p>
<p>Mit "back of the envelope" tal er ca. 5%, men usikkerheden er meget stor, for der er tilsyneladende ingen præcise opgørelser af hvor meget omsætning udenlandske firmaer har i Danmark.

Kan du ikke være god at begrunde (back of the envelope) hvordan du når frem til noget der er i nærheden af 5%? Det virker useriøst (og det erindrer jeg ikke tidligere at have ment om noget du har skrevet!)

Momspligtige virksomheder sælger i danmark for ca 2500 mia kr. Det inkluderer rigtig mange danske datterselskaber af udenlandske virksomheder.

Hvis du vil erstatte ca 665 mia kr i skatter og afgifter, skulle det samlede salg du har OMS på være 13300 mia kr. Altså den manglende omsætning i danmark fra udlandet (vel at mærke den som ikke i dag er momsbelagt) er ca 10800 mia kr. Eller godt 5 gange det danske bruttonationalprodukt. Kan vi godt blive enige om at det nok ikke passer?

Hvis vi holder holder fast i mine 15% er der plads til at udenlandske selskaber sælger for 1933 mia kr i Danmark. (Det er temmelig usandsynligt at tallet skulle være så højt al den stund Danmark har overskud på samhandel med udlandet).

Jeg har svært ved at se at det skulle blive mere ineffektivt hvis netto skattetrykket forbliver det samme og papirarbejdet bliver meget simplere.

Det har bare ikke det store med skattetryk at gøre. Det bliver mere ineffektivt fordi hvis en virksomhed skal outsource en funktion, skal leverandøren ikke bare være billigere/bedre end at gøre det in house. De skal være mindst 15% (5% i dit eksempel) billigere/bedre før der overhovedet er nogen der gider kigge på det. Det giver et incitament for virksomheder til at gøre tingene mindre effektivt.

Derfor, selvom det ikke giver de bedste produkter, bedste service eller mest effektive produktion giver det mening for et supermarket der gerne vil sælge mel at overveje at have sin egen bondegård og melproducent.

Så er der kun en omsætning. I dag er der

 • Bondemandens salg
 • Grovvareselskabets salg (efter kornet er købt hos bonden)
 • Melproducentens salg (efter at det rigtige korn er leveret at grovvareselskabet
 • Muligvis en grossist
 • Supermarkedets salg

Selvom supermarkedet sikkert ikke er de bedste til at drive landbrug, opbevare korn, male mel eller distribuere samme, giver det mening at have sin egen ineffektive produktion fordi man sparer OMS i 3-4 led.

Begge transationer rammes af OMS, så hvis de synes det er sjovt er det da fint nok...

Tag bilforhandleren som eksempel (andre afgifter er udeladt her for eksemplets skyld)

I dag sælger en bilproducent en bil til en forhandler for f.eks. 200.000 kr. Forhandleren sælger så den bil til en kunde med 10% fortjenste for 220.000 kr.

Der er to salg. Samlet dansk omsætning er 420.000 kr som du kan pålægge OMS. Fair nok.

Hvis du tillader kommisionsmodellen får du i stedet Du køber en bil hos en forhandler. Du betaler 20.000 kr til forhandleren for hans salgsservice og på en separat regning betaler du 200.000 kr til producenten direkte.

Du har nu reduceret den samlede omsætning du lan pålægge OMS til 220.000 kr Dit skattegrundlag er næsten halveret.

Hvordan vil du håndtere det?

Peter

22. februar 2017 kl. 15:12
Bill Gates: Robotterne skal også betale skat

Men hvor mange af disse led tilfører faktisk værdi for slutkunden og hvor mange af dem er bare "rent-seeking" ?

Jeg tror der er temmelig mange mellemled der er essentielle for at mindre handlende overhovedet har mulighed for at eksistere.

Man kan overveje hvor en mindre håndværker får sine produkter fra (næppe direkte fra producenter over hele verden) eller hvordan en købmand der konkurrerer med supermarkedskæder og 7Eleven har mulighed for at have et fornuftigt sortiment (han handler nok ikke med producenterne direkte i de fleste tilfælde).

Peter

22. februar 2017 kl. 14:40