Stanley Dakin

Internet som kritisk infrastruktur

Hvis vi ikke betragter den øjeblikkelige hjemmearbejdsplads situation som et forbigående fænomen, men som noget vi ønsker permanent, hvordan skal vi så designe vores netværk? Lige nu kører vi alle vel noget Remote Desktop over VPN og noget forskelligt Teams-ware - og det fungerer, sådan set meget godt, og sikkerheden er vel OK. Men hvordan designer vi et Corporate network, hvor antallet af DMZ zoner er lig antallet af medarbejdere? Hvor der ikke er forskel på tilgangen, om du sidder på domicilet, hjemmekontoret, eller i Kuala Lumpur?

13. maj 2020 kl. 05:19
Stem på IT-folk til valget

Kan man fx. stemme på Monika Karpinska Dollerup (komunalt) og Camilla Kampmann (regionalt)

18. november 2017 kl. 16:39
Medicinsk formand: »Embedsmænd og politikere lider af religiøs dataforhekselse«

Rigtig gode pointer i artiklen!

Samtidig går jeg også ind for at patientdata skal kunne deles effektivt i hele sundhedssektoren. Til glæde for dem det handler om. Os, der af og til er patienter.

Indtil nu har det dog slået mig, at hver gang jeg møder en ny specialist i væsenet, kender vedkommende intet til min historik. Vi skal starte forfra på nul, med de samme grundlæggende undersøgelser, inden vi kan komme videre.

Jeg kunne godt tænke mig at råde elektronisk over min journal, så jeg kan forwarde den til en relevant sundheds medarbejder, efter mit valg.

31. august 2016 kl. 20:35
Skal man programmere i folkeskolen?

Programmerings tekniske decipliner herunder sikkerhed, dokumentation og test skal være en del af folkeskolens pensum. Ligesom træsløjd og hjemkundskab altid har været. Her er ikke tale om valgfrie nørd-kurser i specifikke sprog hvor eleverne i øvrigt giver den modvillige lærer baghjul i kompetencer. Der skal tilknyttes lærere med den fornødne uddannelse, som kan formidle at programmering er 30% kodning i editor. Resten er analyse, specififikation, og test.

1. juni 2015 kl. 12:33
Et uklart begreb om kunden giver masser af spild

Relevant diskussion. Og som allerede anført er definitionen ikke simpel. For at kunden skal opleve value for money, skal leverandøren udfordre spec, involvere andre interessenter, sætte sig ind i forretningen, og finde de skjulte isbjerge. En hård nød. Men projekters største akilleshæl er uafstemte forventninger.

8. januar 2015 kl. 12:27
Center for Cybersikkerhed efter sen Shellshock-advarsel: »Ikke vores opgave at informere bredt om nye sårbarheder«

Når det kommer til stykket - og der skæres ind til benet:

Landets samlede IT sikkerhedsniveau afhænger af sub-kontrakter med private, multinationale leverandører der helt legitimt har profit som primære parameter.

Der skal derfor indskydes et nationalt kontrolleret lag af IT-sikkerheds ekspertise.

Gammel traver - evig evergreen: du kan outtsource en opgave - men ikke ansvaret...

3. oktober 2014 kl. 12:52
Center for Cybersikkerhed efter sen Shellshock-advarsel: »Ikke vores opgave at informere bredt om nye sårbarheder«

Efter mere end en uge, skorter det ikke på (dum)smarte bemærkninger om det offentliges fejl i denne sag. Jeg vil gerne efterlyse konstruktive forslag fra de mange højrøstede eksperter.

Der er (mindst) tre spørgsmål efter dette:

  1. Har folketinget tilstrækkelig fokus på IT-sikkerhed, og har de uddelegeret tilstrækkelige beføjelser? Her synes den almene holdning at være NEJ. OK - så er det os eksperter der skal på banen med anbefalinger til de IT-ukyndige - kom i gang hurtigt for den næste incident truer.

  2. På trods af at det konkluderes at GovCert og konkrete medarbejdere ikke har beføjelserne, kritiseres de for ikke at have truffet drastiske og vidtgående beslutninger - hvor er visdommen i den konklusion?

  3. Ved enhver trussel skal konsekvens også vurderes - Det lader til at flertallet synes at det var helt rimeligt at sætte Danmark i IT mæssig undtagelsestilstand under denne forgangne trussel. Kan vi måske (hjælpe folketinget med at) udarbejde en risikovurdering der rummer flere muligheder end nedlukning af alle strømførende endheder, når der konstateres en ny trussel?

Kom så - hvis ikke vi kan tænke rationelt, hvem kan så?

3. oktober 2014 kl. 11:55