Bjarne Thomsen

Hvordan får vi Teknologiforståelse ind som fag i folkeskolen?

Undervisning i teknologiforståelse forudsætter en forståelse af begrebet teknologi: Teknologi er teknik baseret på grundlæggende naturvidenskabelige principper, hvorimod håndværk er baseret på tradition og erfaring. Undervisning i teknologiforståelse er derfor ganske simpel: man skal undervise i naturvidenskabens grundlæggende principper. Disse ændrer sig ikke fra år til år. Jurister og økonomer har uheldigvis fået den opfattelse, at der ikke findes filosofiske argumenter for atomets eksistens. Dette var korrekt før år 1900, men alt ændrede sig med opdagelsen af elektronen og energi-kvantet omkring år 1900. Den elektriske elementarladning medfører, at tiden har en retning fra fortid mod fremtid, aldrig omvendt. Der findes en første sag: på tysk ur-sag på dansk årsag. Tiden forløber aldrig i ring som i visse sci-fi film. En accelereret elektron mister energi ved udsendelse af elektro-magnetisk stråling. To sorte huller i kredsløb om hinanden udsender gravitationsstråling, så de smelter sammen. Dette er igen et udtryk for, at tiden altid bevæger sig fra fortid mod fremtid. Verden er ikke cyklisk og reversibel. Fodnote: gælder for den klassiske virkelighed.

10. september kl. 14:05