Torben Worm

Amatørernes dag

Såfremt selskaber eller borgere i EU ikke får betaling fra Rusland, så kan man tage penge fra de banker, firmaer og enkeltpersoner som nu har fået indefrosset deres midler. Efterfølgende må disse så afklare det internt i Rusland.

Og er det rigtigt at Putin er godt for x antal mia. så er det oplagt at tage pengene her først.

26. februar kl. 18:11
Storbritannien vil få svært ved at gennemføre egen datalovgivning

Lad UK lave nok så mange love. Men vil de handle med EU kommer de til.at følge de regler som besluttes af EU.

19. februar 2020 kl. 13:22
NemID-afløser og fremtidens digitale post bliver væsentligt dyrere end antaget

Her er der vel tale om et IT-system som skal kunne det samme som det hidtige? Så kravspsecifikationer må vel være kendte og der kan vel ikke være så mange ukendte faktorer.

Set i det lys virker det utroligt at der allerede er fordyrelser! Måske man skulle se på udbuddet påny og vurdere om det er gået rigtig til??

26. november 2019 kl. 13:28
Amerikansk ambassadør: Uvenligt af Færøerne at købe kinesisk telenet fra Huawei

Hvordan ved vi om der ikke er en bagdør ved valg af et amerikansk firma?

22. november 2019 kl. 20:24
Kronik: Fem fejlslutninger og nøgne kendsgerninger om Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen som vlrktøj har hr. Kold næppe selv anvendt!

Hvis hr Kold havde gjort det ville han ikke skrive det vrøvl han disker op med.

Systemet kræver min. en 23" skærm for at man kan benytte det. Det skifter udseende hvis man benytter en mindre skærm, det skal betjenes på nogle ofte meget små knapper / felter og der er indlagt utrolig mange hardstop undervejs hvor man ofte ikke kan trykke fortryd.

Som kliniker har jeg brug for nem adgang til røntgenbeskrivelser, prøvesvar fra patologi og mikrobiologi.

Funktioner som burde være oplagte at prioritere. Men nej de er gemt under et felt helt ude i højre side og trykker man her kommer man til parakliniske systemer. Her kan man så vælge patologi etc.

I en opdatering fra august kan man selv få disse flyttet ud i venstre side af skærmen. Kræver ludt tid at gøre. Og så virker det. Men er patienten så uforskammet at lade sig udskrive - ja så forsvinder disse knapper i venstre side og man skal hele omvejen over parakliniske systemer m.m. for at kunne give svar til patienten eller se disse ved et ambulant besøg.

Blot eksempel på hvor tåbeligt Sundhedsplatformen er opbygget.

Men det forstår en hr Kold givetvis ikke!

10. november 2019 kl. 08:35
Trods Løkkes sundhedsudspil: Politikerne kan ikke smide Sundhedsplatformen på porten

Man samler jo de 5 regioners sygehusvæsen i Sundhedsvæsenet Danmark. Her kan man vel bestemme at benytte det EPEJ som allerede findes i det jyske. Det kræver næppe et nyt udbud.

19. januar 2019 kl. 20:26
Sundhedsplatformens nye ekspertråd har sat kritikerne uden for døren

Så vi fik opklaret at dette "ekspertråd" har en bunden opgave - bundet forstået på den måde at muligheden for at konkludere at Sundhedsplatformen bør skrottes ikke må være deres anbefaling.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/eksternt-ekspertraad-maa-ikke-fraraade-sundhedsplatformen?fbclid=IwAR33tiYVtiAp22rGpc8mm73QFRXBva6JKLUjqagE0VdfLWz9wk4EL-FSYNI

28. november 2018 kl. 13:29
Sundhedsplatformens nye ekspertråd har sat kritikerne uden for døren

Der er tale om fine titler og om pesoner som på forskellig vis har formået at skaffe sig nogle høje stillinger indenfor forskellige erhverv. Men problemet nu er at Sundhedsplatformen af de fleste brugere opfattes som ikke inutiativt, langsomt, uoverskueligt og behæftet med fejl især indenfor medicinmoduledelen.

Det er lidt svært at se hvad disse "eksperter" reelt kan bidrage med? De kan tage en snak med dem som arbejder ude i marken. De kan tale med dem som sidder bag systemet og forsøger at omprogrammere systemet.

Men jeg har svært ved at se at de kan gøre en forskel medmindre de også i deres kommissorium har lov til at vende tommelfingeren nedad og sige at systemet næppe kommer til at fungere som tiltænkt.

Fra en del politikere og administrationen hører man gang på gang om Sundhedsplatformens mange fortræffeligheder, især hvad det kan i forhold il det som man specielt i region Hovedstaden havde forud.

Ingen tvivl om at det på mange områder er bedre end det man havde. Men alle de forhold som fremhæves er blot de basale ting man på forvente anno 2016-2018 af et EPJ-system. Der er absolut intet for den menige medarbejder som gør at Sundhedsplatformen er bedre end f.eks. det Midtjyske EPJ.

23. november 2018 kl. 10:45
Efter skarp Rigsrevisionskritik: Ekspertråd skal forbedre Sundhedsplatformen

Interessent at se at disse ”eksperter” på nær en er absolut uden sundhedsfaglig indsigt eller baggrund.

"Formand for ekspertrådet er Lilian Mogensen, som er tidligere Koncerndirektør i ATP og direktør i Udbetaling Danmark. De øvrige medlemmer af rådet er Kim Østrup, tidligere vicedirektør i IBM, Lars Mathiesen, tidligere IT-direktør i Nykredit, Erik Andreassen, tidligere IT-underdirektør i Danske Bank, Thomas Rysgaard, direktør i kommunernes IT-fællesskab Kombit og Erik Jylling, læge og sundhedsdirektør Danske Regioner."

Jeg tvivler ikke på at det sikkert alle ved en del / meget om IT og om at styre sådanne store systemer.

Men kan ikke lade være med at tænke på – hvad om dette ekspertråd når frem til at det eneste rigtige er at skrotte SP!

22. november 2018 kl. 15:05
De nye kampfly og en regnefejl af de store!

Når man ønsker en businesscase så handler det som regel om at få en begrundelse for den beslutning man allerede har taget. Det gælder F35 - Her er der alene tale om at betale beskyttelsespenge til USA. For Sundhedsplatformen var begrundelsen at når Riget ikke kunne få sin partikelkanon - ja så skulle region Hovedstaden ikke have et EPJ som det man havde i det Midtjyske. Så man tilpasser / for udarbejdet sin businesscase så den passer til det valg man allerede har gjort sig.

16. november 2018 kl. 16:24
Ekspert om mangel på business case for nyt EPJ i Region Syd: »Det giver ingen mening«

Er det ikke lidt af et blålys med en business case? Selvfølgelig skal man have en ide om hvad men får ud af sin investering. Men som det er set i Østdanmark tilpasser man jo blot sin businesscase til hvad man administrativt ønsker. Ikke hvad der er funktionelt eller brugervenligt. Business casen bør i højere grad gå på samspillet med de øvrige IT-systemer i resten af landet og funktionaliteten for brugerne end for hvad man rent "registreringsmæssigt" kan opnå. Sidstnævnte har ALDRIG betydet det store indenfor sundhedsområdet. Havde det været tilfældet - ja så havde man brugt mere tid og kræfter på at oplære især læger på hvordan og hvad man ønskede at registrere!

8. maj 2018 kl. 10:23
40 procent af de ansatte utilfredse med Sundhedsplatformen

Det er vel mere interessant 1: at der kun er 27% som er tilfredse og synes at SP fungerer. 2: at 43% er uenig i at "Sundhedsplatformen giver mig et godt overblik over patientens forløb" 3: at der blandt lægerne er to tredjedele som er utilfredse med det Epic-baserede system.

10. april 2018 kl. 13:09
Efter to år og 4.000 mandetimer: Rigspolitiet opgiver forsinket web-portal til millioner

Jeg tager gerne ansvar for den rådgivning som jeg giver min ledelse, men jeg vil safsusemig ikke tage ansvar for de beslutninger der træffes, medmindre de er i tråd med den rådgivning jeg har givet.

Det kan du have ret i og så alligevel ikke! Tag Sundhedsplatformen. Sad du som projektleder for SP og fortalte din leder at det var et fantastisk stykke IT-værktøj med en masse fordele, men undlod at oplyse at 500 forespurgte læger og sygeplejersker havde fravalgt SP - ja vil du så ikke sige at din rådgivning var mangelfuld?

Så i den sidste ende er det selvfølge lederen der har ansvaret - men dem som sidder under pågældende må også tage ansvar for det de oplyser og specielt hvad de måtte undlade at fortælle. Især hvis det efterfølgende kan vises at man har "fortiet" oplysninger.

Set i det lys vil din "rådgivning" nok blive mere nuanceret og i den sidste ende mere brugbar.

2. januar 2018 kl. 14:54
Efter to år og 4.000 mandetimer: Rigspolitiet opgiver forsinket web-portal til millioner

Er man minister i dette land så har vi en lov om ministeransvar. Er man politibetjent har vi såvel en politilov som en uafhængig politinævn som tager stilling til om pågældende betjent har handlet fejlagtigt. Er man autoriseret sundhedsperson (læge / tandlæge / sygplejerske) har man sundhedsloven og et disciplinærnævn som kan vurdere om man har handlet under normen for faglig korrekt standard. Er man lokomotivfører - ja så har man også en lov og et foretagende som kan vurdere om man har opført sig korrekt. Tilsvarende gælder for piloter. Som bilist har vi færdselsloven. Advokater har i mindre omfang advokatrådet.

Men hvad gælder for økonomer og jurister?

Ingenting medmindre de direkte overtræder straffeloven!

Måske vi skulle have en lov omkring embedsførelse for ansatte i staten / regioner og kommuner. Er man skyld i at samfundet påføres en udgift grundet mangelfulde eller forkerte præmisser i en beslutning man har været med til at udfærdige - ja så skal det kunne påtales og fremgå af ens CV og i grovere tilfælde også være strafbart.

Det ville givet lægge en dæmper på mange af disse lidt for optimistiske planer som især DJØF'er i ministerier og regioner står bag.

2. januar 2018 kl. 14:00
Forskning: Epic-platform giver ulæselige copy-paste-notater

Sundhedsplatformen indeholder f.eks. intet omkring skrivning af et operationsnotat. Men kender man nogen eller gider man lede selv - ja så kan man finde diverse smart phrases lavet af andre som man kan kopierer og benytte selv. Her ender man med at slette / rette og tilpasse teksten til den aktuelle situation. Ihukommende hvordan man som læge ofte bliver forstyrret af enten et spørgsmål, et opkald på telefon eller tilkaldt til noget akut - ja så ender man med på et tidspunkt at afslutte notatet som kan være begyndt lang tid i forvejen. Man opdager / orker ikke at rette / gennemlæse teksten og notatet kommer til at indgå i patientens journal med diverse fejl og mangler. Formålet med EPJ systemer burde være en lettelse for sundhedspersonalet. Altså at man var gået fra en papirjournal til en elektronisk journal, hvor alt var samlet og som kunne tilgås overalt af dem som havde behov. En journal som ikke blev væk og som man kunne trække relevante data ud fra. Samtidigt et system som var så enkelt at bruge at man ikke havde behov for 25-30 timers undervisning og gav et enkelt og godt overblik. For sundhedsplatformen er det mål ikke nået.

13. december 2017 kl. 08:39
Professor om Sundhedsplatformen: Region bør seriøst overveje at trække stikket

I region Sjælland kan man sikkert gå tilbage til det tidl. fungerende Opus-system og Grønt system indenfor få dage. I region Hovedstaden har man nok et problem. Men in mente at region Nord hælder mod at udskifte deres EPJ til det midtjyske med henvisning til det samarbejde man har med region Midt og region Syd allerede har fravalgt Sundhedsplatformen - ja så er det ikke utænkeligt at Vestdanmark alene benytter det Midtjyske EPJ system. Så valget for region Hovedstaden burde være let . Indkøb det jyske og få det på skinner indenfor få måneder.

8. december 2017 kl. 13:23
Regeringen vil øge udgifterne til Forsvarets cybermuskler med knap en milliard

Amen - eller måske bedre "Gud hjælpe os"

Danmark er jo "heldig" stillet. Vi får snart (4-7 år) 27 F35 fly. Ganske vist bliver nogle af dem i USA, de skal kun flyve 280 timer årligt (hvilket de næppe kommer til). Ingen har overblik over hvor mange timer de i en krigssituation reelt kan flyve før de skal til service. Når de skal til større service / reparation er det i Italien. Men det er reelt ligegyldigt.

Ønsker Putin / russerne at "overtage" os er det blot at lukke ned for vores infrastruktur. I dag er stort set alt indenfor såvel den offentlige sektor (ministerier/regioner/kommuner/sygehuse) lette ofre for en målrettet hackerangreb. Det samme gælder sikkert store dele af vores telefonsystemer / varedistribution / bankforretninger.

Så bliver disse systemer systematisk nedlagt ophører vores samfund med at fungere så vi ikke længere kan "forsyne" vores militær og sikre befolkningen mad og vand samt penge.

Det kræver ikke meget fantasi til at forestille sig hvad der så sker.

Men nogle F35 fly, 500 flere værnepligtige og nogle få mio. til cyberforsvar - ja så er især den borgerlige side af folketinget jublende glade og tror vi kan forsvare os. Så derfor "Gud hjælpe os"!

8. november 2017 kl. 13:08
Læger: Nationale sundheds-it projekter gavner ikke patienterne

De 45 minutter er givet et udtryk for den tid man som læge daglig bruger på at systemet reagerer. Det skal erindres at man ofte går fra sted til sted og hver gang skal logge ind og afvente at systemet siger god for en. I det tidl. IT-system før SundhedsPlatformen i region Hovedstaden var der ganske mange systemer man skulle logge sig på. I region Sjælland er der aktuelt kun et par stykker. Men nedbrud, lange svartider og langsomme PC'ere som er 5-8 år gamle med ofte ældre styresystemer og for lidt kapacitet på forbindelserne til servere - ja det giver altså ventetid. IT'folk "glememr" at man som læge og sygeplejerske ofte bruger adskillige PC'ere dagligt. Man sidder ikke bare bag sin egen skærm 8 timer som IT-folk vel normalt gør.

12. oktober 2017 kl. 14:16
Lægesekretær om journaler efter Sundhedsplatformen: »Det ser ud ad helvede til«

@Jette Hartmann: "Måske alle patienter skal til at gennemgå egne journaler for at se om der lige er klistret et par ekstra DRG-koder på dem!"

DU skal erindre at den samlede sum som alle landets sygehuse / afdelinger har til rådighed over IKKE ændres ved at føje nogle flere diagnoser på. Beløbet er nøjagtig det samme. Men den indbyrdes fordeling afhænger af hvem som er dygtige til at lære DRG systemets måde at udregne takster. Og her - som alle andre steder i samfundet - er det muligt at være kreativ - ja så får man mere end dem som er knapt så kreative. Så når region Hovedstaden nu mangler DRG indtægter så skyldes det dels at man ikke længere har få personer på en afdeling til at sikre kodningen og dels at den kreativitet man så stadig har i de andre regioner / afdelinger fortsat er til stede. Og den enkelte patient og pågældendes behandling er uafhængig af denne kreativitet!

6. oktober 2017 kl. 11:49
Sundhedsplatformen giver længere ventetid for patienter i 1½-2 år - mod forventet 8 uger

Til forskel for region Hovedstaden har man i region Sjælland trods alt en IT-løsning i dag som med single-sign on giver adgang til mere end man får fra starten af med Sundhedsplatformen.

Læger og sygeplejersker kender systemet og havde man ofret nogle bedre / større servere og skiftet PC - som det nu sker p.gr.a. Sundhedsplatformen - ja så havde systemet kunne leve nogle år endnu.

Det har man så ikke valgt.

Spændende bliver det om man så i region Sjælland kommer til at oplever samme produktionsnedgang som i Hovedstaden. Næppe - men i så fald skyldes så ene og alene at personalet på de sjællandske sygehuse alt andet lige har flere års erfaring i det nuværende system.

28. september 2017 kl. 20:31