Jarnis Bertelsen

»Helvedesplatformen:« Norske læger raser over pendant til Sundhedsplatformen

@ Martin Kjær Sorry, men din beregning giver ingen mening. Du forestiller dig, at hvert klik er et valg mellem 2 muligheder, hvor alle valg kan kombineres vilkårligt med alle andre valg. Noget lignende en side, med 36 sæt radio-buttons, og når den sidste er udfyldt udskrives automatisk en recept på en hovedpinepille. Det er så langt fra et realistisk scenarie, at det kun medvirker til at gøre forvirringen større.

Mit gæt er et flow, med nogle enkelt valg fra lister (fx for at vælge medicinen) og så en lang række bekræftelses klik. Det er sandsynligvis statig absurd med 36 klik for at gennemføre en simpel opgave, men dit eksempel er endnu mere absurd.

6. juli kl. 15:16
Et af historiens største databrud: Mere end én milliard kinesiske borgeres personlige oplysninger lækket

Det er grunden til, at det er dybt uansvarligt at have et nationale genom register. Det offentlige har hverken herhjemme eller i udlandet bevist, at de kan leve op til ansvaret, med at opbevare og sikre borgernes data forsvarligt.

Når dna og andre biometriske informationer lækkes, kan de ikke tilbagekaldes eller invalideres. Man kan ikke få et nyt fingeraftryk eller et nyt dna, fordi det gamle er faldet i hænderne på kriminelle. At samle store mængder persondata giver det automatisk værdi, også for hackere.

5. juli kl. 13:38
Nu kommer de: EU's tech-lovpakker forventes at træde i kraft i foråret 2023

Det er halvt tomt.

DMAen skal tvinge Google m.fl. til at behandle produkter fra konkurrenter på lige fod med sine egne produkter. Intentionen er god, men jeg tvivler på at man i praksis kan gennemtvinge dette ved lov.

I bedste fald bliver de straffet når de bryder loven igen, men den slags sager kan trække ud i årevis, gerne indtil markedet har ændret sig, og en dom ikke længere får anledning til firmaets nye forretningspraksis. Det kan betyde en kompensation til de mishandlede konkurrenter, men næppe give dem mulighed for faktisk at konkurrere med de dominerende.

Jeg tænker at straffen ved at blive dømt for en sådan konkurrenceforvridende praksis skal være ret drakonisk for at virke afskrækkende. Hvis en dom betød at Google skulle frasælge enhver tjeneste, der fik for gunstige placeringer i deres resultater, kunne det måske nytte noget. Eller hvis direktøren faktisk risikerede fængsel. Såfremt det kun er en økonomisk straf, skal den kunne true firmaets overlevelse.

I modsat fald, kommer efterlevelse af loven til at afhænge af at selskaberne overholder reglen om "Don't be evil" - og vi ved vist alle, at google har skrottet det motto, da det blev for dyrt for dem.

4. juli kl. 13:27
»Overordentligt kritisabel« sagsbehandlingstid hos PET om it-landskab: Tilsynet tjener ikke længere sit formål

Spørgsmålet er, om det er bedre med et pseudo-tilsyn, der reelt ikke har de nødvendige beføjelser til at føre tilsyn, eller om det er bedre at de siger fra, og det bliver åbenlyst at tilsynet mangler.

30. juni kl. 17:16
TDC-selskab investerer en milliard kroner i ny it-platform

Tid til en lille gættekonkurrence: Giv dit bud på følgende: Endelig pris: Endelig leveringsdato/dato for projektafbrydelse: Hvor længe er systemet i drift, før det må skrottes (hvis det kommer i drift):

Mit eget bud: Endelig pris: 2.5 mia Dato for projektafbrydelse: 2029-01-01 Hvor længe er systemet i drift, før det må skrottes (hvis det kommer i drift): 0 (kommer aldrig i drift)

30. juni kl. 16:59
Nye logningsregler er taget i brug: Data skal opbevares i et år

EU-dommen af 5. april 2022 har desværre haft betydning for politiets og anklagemyndighedens mulighed for at efterforske og strafforfølge grov kriminalitet. Men med de tiltag, vi har taget nu, har vi forsøgt at afbøde konsekvenserne mest muligt

Kunne med rette omformuleres til "Som forventet af alle eksperter, har EU-retten vurderet at Danmark overtræder danskernes menneskerettigheder. Vi har nu fundet et smuthul, så vi kan omgå dommen på en ny måde, og fortsat kan overtræde ånden i menneskeretskonventionen, uden at blive kritiseret for det."

29. juni kl. 12:33
Nu forklarer Nets sig: Rod-certifikat står bag stort database-nedbrud

Hvem laver dog sådanne samfundskritiske systemer uden et redundant system at falde tilbage på ?

Samme firma, der venter med at lave DDOS beskyttelse indtil en teenager 2 gange på en måned har lagt deres samfundskritiske service ned, med et angreb bestilt for ca. 150 kr. Samme firma, der mener det er en god ide, at prøve at skjule programkode på folks computere som en .gif fil. Samme firma som jeg er tvangsindlagt til at have et kundeforhold til.

24. juni kl. 15:41
Nets: Tredjedel af NemID-brugere stadig ramt af nedbrud efter mere end 24 timer

Det er ikke sikkert, at det ville tage kortere tid at genopbygge systemerne fra en backup, hvis flaskehalsen er store datamængder, der skal flyttes. Umiddelbart ville jeg gætte på, at det er hurtigere at kopiere data fra en server til en anden, end at læse samme data ind fra et backup medie.

Og så glemte du siste halvdel af ordsproget: "Rigtige mænd tager ikke backup... de græder!"

23. juni kl. 15:22
Styrelse frikendes for algoritmisk racediskrimination

Så hvis bare man diskriminerer alle "ikke vestlige invandrere", er det ikke længere diskrimination? Please, lad være med at fortælle det til regeringen.... de går amok i stramninger....

10. juni kl. 15:26
Europæiske forbrugerråd kræver transparens om algoritmer og datasæt i computerspil

Lyder som om vi skal lade os inspirere af Belgien og Holland. Jeg tænker at Blizzard kan tillade sig at ignorere et enkelt par lande, men hvis deres praksis bliver ulovlig i hele EU, må det være noget, der kan mærkes på bundlinjen.

3. juni kl. 15:50
Justitsministeren overrasket over kortlivet telelogningslov: »Det er ikke et ønskescenarie«

Det er skammeligt når den danske regering igen prøver at omgå intentionen i de europæiske menneskerettigheder.

Det er fuldstændig samme opskrift der bruges for at gøre automatisk nummerpladegenkendelse til totalovervågning af dansk bilisme. De må kun gemme no-hits i 30 dage, hvis ikke der er en målrettet aktion i et begrænset geografisk område. Siden indførelsen har vi konstant haft (forskellige) målrettede aktioner i alle dele af landet, hvilket i praksis betyder, at al færdsel i ikke-efterlyste biler også bliver gemt i op til 30 år.

Hvis regeringen ikke vil respektere vores menneskerettigheder, så må den arbejde på at vi træder ud af konventionerne. Vi kan ikke være med, og så bare skide på dem.

3. juni kl. 13:21
Stemmemaskiner i USA er sårbare over for cyberangreb 

Alene af den grund at valg ifølge grundloven skal være hemmelige, udelukker nok elektroniske valg.

Det er en sandhed med modifikationer. Hvis du med elektroniske valg mener afstemning over internettet hjemme fra stuen, så har du fuldstændig ret. Det kan godt gøres hemmeligt, men i så fald er der ingen måde at sikre sig, at stemmen er afgivet og medtalt korrekt.

Det er noget lidt andet med en stemmemaskine, der erstatter papir og blyant på et valgsted. Den kunne teoretisk både lave papirspor og sikres mod aflytning. Så længe den software, den kører er verificeret, kunne man også sikre sig at den ikke bryder anonymiteten ved ekstraregistreringer. Det er dog langt fra trivielt at lave tilstrækkelige foranstaltninger, og det vil blive hulens dyrt. Bare et lille eksempel: Hvor/hvordan opbevarer du valgmaskinerne mellem valgene, og hvordan sikrer du dig, at den faktisk kører den software, som du tror den kører?

E-valg er en utrolig dårlig idé, men (afhængigt af definitionen) ikke noget, der nødvendigvis kræver en grundlovsændring.

1. juni kl. 16:38
Manglen på kvindelige it-folk starter i folkeskolen

Så hvorfor lader et naturvidenskabeligt fagtidsskrift som om der ikke er det, og gør det til et problem at folk vælger uddannelse og fag efter interesse?

Det er et problem, at vi ikke får uddannet nok it-folk, til at kunne dække erhvervslivets behov. Det øger problemet, hvis 50% af de mulige kandidater fravælger uddannelserne på forhånd. Hvis der er nogle sociale strukturer, der får kvinder, der ellers kunne være interesserede i en it-karriere, til at vælge det fra, kunne der være ekstremt god fornuft i at ændre disse strukturer.

27. maj kl. 14:08
Interpol: gigantiske mørketal på cybersikkerhedsområdet

En skør tanke: Hvis nu virksomhederne (såvel som private) oplevede at få hjælp af politiet, når de anmeldte den slags hændelser, så ville de nok begynde at anmelde dem helt af sig selv.

Hvis de modsat (som nu) mødes af manglende interesse, lange svar- og sagsbehandlingstider og manglende resultat, så bliver det nok lidt svært at overbevise dem om, at det kan betale sig at anmelde det.

25. maj kl. 13:13
Clearview AI idømmes bøde på 65 millioner kroner

For mig er der også en væsensforskel, mellem FBs brug af oplysninger, som jeg bevidst har overdraget til FB, og så ClearView, hvor jeg ikke har et kundeforhold, ikke har givet samtykke, og reelt er totalt uvidende, om hvorvidt de har registreret data om mig.

Et firma, hvis grundlæggende forretningsmodel er kriminel, skulle ikke have en bøde; de skulle lukkes og de ansvarlige bag tremmer.

24. maj kl. 12:50
Videregav fortrolig whistleblower-data: Finanstilsynet får alvorlig GDPR-kritik

Datatilsynet oplyser i afgørelsen, at den lange sagsbehandlingstid har gjort Finanstilsynets sanktioner mildere.

Øhhh, hvad??!? Mildere straf fordi det tog Datatilsynet 2 år at afgøre, hvad der lyder som en utroligt simpel sag?

Jeg ved ikke om den lange sagsbehandlingstid eller den manglende konsekvens er den største skandale her, men noget (ikke bare én ting) er helt galt...

18. maj kl. 11:15
Forsker har kortlagt det danske internet: »Der skal lægges en reel strategi«

Det virker som om enten forskeren eller journalisten er snotforvirret. Artiklen er i hvert fald vrøvl, nærmest fra ende til anden.

26. april kl. 14:31
Forsker har kortlagt det danske internet: »Der skal lægges en reel strategi«

Jeg synes artiklen blander tingene sammen, ved at bruge ordet internet om både selve nettet og de tjenester, der ydes på det. Det er muligt at Twitter og Facebook skal reguleres fordi deres algoritmer gør folk syge, men det har meget lidt at gøre med, hvem der ejer de undersøiske søkabler til USA.

de undersøiske datakabler til og fra Danmark er alle privatejede, ofte af globale techgiganter som Google og Facebook. Og det gør det utrolig svært at regulere internettet for den danske stat

Hvad er det for en regulering, hun forestiller sig at den danske stat skulle lave, hvis den ejede kablerne?

Vi skal ikke først reagere, når unge kvinder har fået det dårligt af at bruge Instagram, men være lidt mere proaktive med lovgivning, der kan beskytte os, inden det går gal

Hvad er det for en lovgivning, der skal regulere instagram, og hvad har den med infrastruktur at gøre?

Hun fortæller, at der tilbage i 1990’erne – inden decentraliseringen af det danske internet

Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det danske centraliserede internet vi havde i halvfemserne. Og så selve overskriften; hvad er det, der skal lægges en reel en strategi for?

26. april kl. 14:27
Tesla-stifter Elon Musk køber Twitter for 300 milliarder kroner

Og han lyver næsten aldrig.....

26. april kl. 14:12
Spilmotorernes kamp: Dansk kæmpesucces leverer overbevisende realisme, men Unreal er stadig i front

Jeg er ikke sikker på hvor meget det siger om selve Unity/Unreal engine, men næsten hver gang jeg ser en stackTrace fra et crashet spil, så står der unity over det hele. Jeg har også erfaringen at de fleste Unity spil kører ekstremt langsomt på en top-end MacBook, der har et par år på bagen. Samme erfaring har jeg med en Win10 laptop af ca. samme årgang. Ofte er performance forfærdelig, selvom opgaven skulle være overkommelig. Jeg mistænker at det er Unity udviklerne, der generelt mangler erfaring og resourcer til optimering. Jeg tænker også, at Unity har nogle faldgruber; funktioner, der er simple at bruge forkert og svære at bruge rigtigt.

Måske er der bare en stejlere indlæringskurve på Unreal, som sorterer de værste amatører fra. Måske er det en analogi til Javascript (hvor der også vrimler med klamphuggere, der copy/paster kode de ikke har forstået) i forhold til Java/.Net, hvor indlæringskurven er lidt stejlere, men hvor programmørerne generelt har lidt mere forstand på det de laver. Det er ikke et angreb på javascriptudviklere over en kam. Mit indtryk er at de dygtige Javascript programmører er ekstremt dygtige, hvilket også kræves for at strukturere kode ordentligt i JS. Min pointe er at JS (og måske Unity) tiltrækker folk med begrænsede evner, fordi det er nemt tilgængeligt, men at resultaterne ofte er dårlige.

21. april kl. 15:27