Steen Christensen

Navneændringer er svært i IT systemer år 2020

Selv kirkebogen og kordegnekontoret kan give problemer. Jeg kunne da kun kalde min datter Bo som mellemnavn, fordi min søster også hedder det. Og min søster fik kun navnet, fordi præstens kone overrulede sin mand. Og går vi lidt mere end hundrede år tilbage, så var der en kordegn, der ikke var helt god til at skrive. Det medførte, at nogle af familiemedlemmerne blev døbt Salmonsen og andre Salmansen.

At de så i forskellige institutioner heller ikke kan finde ud af, viser vel bare, at den menneskelige faktor stadig har en stor indvirkning.

27. februar 2020 kl. 19:49
Ombudsmanden: Kritisabelt at digital selvbetjeningsløsning i Haderslev Kommune fremstår som obligatorisk

Der er intet nyt under solen. Uanset om det hedder funktionstab, handicappet eller udviklingshæmmet (som min datter), så er det en evig kamp med kommunerne om at få bevilliget kompensation, hjælpemidler m.m. Dette viser bare endnu en gang, at kommunerne ikke har til hensigt at hjælpe den del af befolkningen, der ikke kan gebærde sig tilstrækkeligt digitalt. Og det bliver da ikke bedre med løsningen: "Både Haderslev Kommune samt Børne- og Socialministeriet har svaret ombudsmanden, at de vil tage initiativer til at sikre tydeligere vejledning om den digitale selvbetjeningsløsning." Det lyder ikke særlig betryggende. Man kan læse det som, at de vil vejlede om den digitale selvbetjening, men ikke om den 'analoge' papirudgave. At give mere vejledning til en udviklingshæmmet eller en person med hjerneskade giver da ikke en bedre betjening. Så kampen fortsætter...

17. april 2019 kl. 16:46
Region Sjælland tilkalder amerikanske eksperter til at fikse Sundhedsplatformen

Jeg undrer mig lidt over, atMichael Halder tror, at han skal notere hele samtalen på Sundhedsplatformen (SP) under samtalen. Det mener jeg ikke har været meningen. Man kan selvfølgelig have brug for at huske visse ting og kan derfor skrive det ned - enten på computeren eller på et stykke papir. Det er op til en selv og meget individuelt. Jeg selv bruger ingen af delene, når jeg taler med patienterne. Så føler jeg mig mest nærværende. Jeg skriver først et notat, når jeg er færdig med samtalen i ambulatoriet eller ved stuegang. Jeg bruger kun SP under samtalen, hvis jeg skal vise et røntgenbillede frem eller læse et svar (røntgen, mikrobiologi o.a.) eller fortælle et specifik blodprøvesvar, som patienten eller den pårørende spørger til. SP blev som det sidste udrullet i Region Sjælland i november-december 2017. Meningen var så, der skulle komme opdateringer/nyere version i slutningen af 2018. At Epic allerede nu kaldes ind til rettelser skyldes lægernes bekymring om patientsikkerheden. Som det har været nævnt i pressen, så har vi ikke et ordentlig overblik over medicinen (hvad vi havde i det gamle system OPUS), og vi er bange for at lave fejl hos vores patienter pga dette. Vi håber på, at vi får et bedre overblik med nogle rimelige hurtige rettelser/ændringer i SP. Egentlig burde man sætte nogle læger, sygeplejersker, sekretærer og it-folk ind i et lukket rum, og så måtte de først komme ud, når en løsning var lavet, og de lige som ved pavevalget kunne sende hvid røg op gennem skorstenen.

25. januar 2018 kl. 19:52