Nis Christian Raun

Nordea lancerer MitID-alternativ: »Vi har kunder, som har behov for en anden login-metode«

Tønder Kommune har været ude i offentligheden med de mage arter af tekniske udfordringer som de har i forbindelsen, med at hjælpe den enkelte borger og virksomhed i at begå sig i "MitID". Det er noget der findes kan sågar på podcast ved både vj.dk samt tvsyd.dk og tv2.dk og DR.dk samt en række andre steder på internettet. Ved en simpel diplomatisk søgning, man vil finde samme videns deling fra flere andre kommuner ikke kun i det jyske men også på Sjælland og i Stor Københavns kommune område. Faktisk bliver der gjord en smule grin af "MitID" af de tyske medier, at det er af en kvalitet der er ringere som det de der nede syd for grænsen har.

5. juni kl. 11:17
Dansk Blindesamfund med hård kritik af MitID: »Løsningen er ikke god nok«

Når vi nu kan føre retssag mod Inger Støjberg på brud af Internationale konventioner der høre hjemme ved den Internationale domstol frem for ved den Danske Grundlovs Domstol.

Så kan vi godt begynde at kigge nærmere efter hvad der står skrevet i FN - Konvention. Med følgende artikler: Handicappet, Svagtsenede og Offentligt Rum. Da må vi desværre konstaterer at MitID lide voldsomt på ekstreme mange fejl der kan give internationale bøde og strafsanktioner til den danske stat og samfund. Denne konvention der henvises til, er blevet indgået af en Socialdemokratisk Statsminister i 1990'erne. Der findes nyere på disse 3 artikler, men de er ren formel skærpelser med instruks.

17. oktober 2021 kl. 22:36
Venstre vil have fornyet fokus på it: »Digitalisering er blevet nedprioriteret«

Et sådanne oplæg er altid positivt for udviklingen af IT og de mange arter af muligheder der findes.

Når det er sagt, er der også sagt mellem linjerne "sikkerheden" kort og enkelt.

Sikkerheden må ej glemmes, snare tværtimod det er sikkerheden der skal have magten til at bestemme tempoet i udviklingen. På et fordrag under info security Denmark 2. - 3. maj 2018. Med titlen: De "nye" sårbarheder Meltdown og Spectre set fra en computer arkitektur - vinkel.

På dette fordrag bliver der redegjordt for arkitekturen i sikkerheds databehandlingens arbejdes metode, som kerne supstans. Der bliver her redegjordt for denne lookdown firmaer som Mærsk kort for inden har været igennem. Kort og enkelt sagt, hvis jernbanen er snoet og krum og gammel så kan der ikke køres 300km/t. Det er sikkerheden der bestemmer udviklingen af digitalisering og ej omvendt. Der skal investeres i sikkerheden og i tilgangen, for at udviklingen kan følge efterspøgelse og forventninger og ej omvendt. Det var noget der blev sagt af flere fordrags holdere der, samt af de enkelte firmaer der var som udstiller.

Jeg ved ikke om videooptagelserne af de enkelte fordrag om de findes offentligt tilgængeligt eller ej. Såfremt de er tilgængeligt, vil jeg anbefale dem at gense samt fra året efter. Her man finde kan et hav af guldkorn af fagfolk der ved noget.

19. februar 2021 kl. 11:23
Telefejl er værre end antaget: Mastedata kan være fejlmålt med op mod 100 kilometer

LER - Lednings Ejer Rigister! Med materiale af LER opdager enkelte bruger, at ledningsnettet de har fået angivet ikke altid passer med virkeligheden. Problemet er beskevet i klar tekst i bogen "Ansvar for graveskader" der blev henvist til af Bo von Eyben, udgivet af FULS i 1990 samt artiklen ”Erstatnings- og forsikringsretlige problemstillinger ved graveskader”, af advokat Christian Werenberg, som har været bragt i Ugeskrift for retsvæsen, Årg. 144, nr. 38, 2010. Artiklen gennemgår nyere retspraksis op til 2010 omkring graveskader og konkluderer, at retspraksis omkring 2010 svarer til den retspraksis, der beskrives i von Eybens bog fra 1990. Artiklen har følgende sammenfatning under punkt 2.8:

Kort sagt, nok det er meget tungt læsning, men det giver svar på dele af de 2,4 - 3,2 milliader kr. i graveskade årligt. Det er her forklaringen findes i både klar tekst og beviseligt på et forståeligt jordnært plan.: Hvad er gået galt! Hvad kunne ha været undgået! Hvad betyder det i kroner og øre samfunds mæssigt set! Hvordan ser det enkelte firmas egen kontrol / KS ud! Hvor kritiske er den enkelte tele udbydes egen kontrol / KS!

Såfremt deres egen kontrol vitterligt overholder samtlige krav der findes det gamle AB-92, ABT-93 og ABR-89 samt VD´s AAB og LER regler ville denne her skandale ej være sket på op i mod 100 km mellem fakta placering og fejl adressen for enkelte antenner. Jf. reglerne i LER må der maximalt være en fejl på +/-15cm = +/- 0,00015km i X og Y koordinat. 100 km i fejl = 99,99985 km i fejl er helt ude af hampen. Lednings ejer / mastejeren kan ej kræve nogen erstatning, tvært imod de kan jf. straffeloven i LER blive straffet for at ha en så stor misvisende fejl angivelse.

27. september 2019 kl. 14:14
Ekspertformand om nye teledata-fejl: »Jo flere typer af fejl, desto mere alvorlig er sagen potentielt«

Vender vi det hele på hovedet, da vil vi kun finde en masser af svar, til dagligs problemer. 4G net stiller større krav til netværks dækning kontra 2G. Ved brug af 2G net der er tele og radio forbindelse over alt hvor som helst i dag i Danmark. Går vi over på 4G og 5G da dukker en pæn lang række af tekniske problemer op, der beviser afstand mellem masterne er fejl dimensioneret det samme gælder også med styrken / impulsive lige som på din bilradio, frikvensen er den samme, styrken ved 20db og ved 51 db er noget helt andet.

Styrken på P4 Fyn er sådan at den kan fanges ved Vojens. Alt i mens P4 Syd forsvinder når du kommer til Middelfart.

20. august 2019 kl. 15:49