Jakob Rosenkrantz de Lasson

Cpr-numre flyder (stadig) på nettet - og hvad så?

Jeg undrede mig selv for et par år siden over, hvorfor en persons CPR-nummer giver adgang til så meget:

"Kan man virkelig på den måde få adgang til alle identitets- og økonomirelaterede aspekter af en persons tilværelse blot ved at kende personens CPR-nummer? Hvis ja, hvorfor er CPR-numre så ikke bedre beskyttet?

De står på forsiden af vores sygesikringsbevis - hvilket en ondsindet person nemt kan opsnappe, når kortet er fremme - og man bliver ofte bedt om det i telefonen, f.eks. hos lægen, og på apoteket og lignende steder. CPR-numre er ikke som eksempelvis pinkoder omgærdet af en naturlig fortrolighed, og det er derfor mærkværdigt, at man med denne relativt nemt tilgængelige information kan få adgang til så meget af en anden persons identitet."

12. september 2017 kl. 10:02
Lektor: It-studerende lærer ikke nok om debugging

Jeg er ikke software ingeniør, men har i flere år arbejdet med at kode og programmere for at lave simuleringer inden for fysikken - og jeg har brugt helt afsindigt meget tid på at debugge! I nogle situationer har jeg brugt mere tid på at lokalisere og rette banale og subtile fejl i koden, før den kom til at virke, som det var hensigten. Jeg tænker hver gang over, hvad jeg gjorde i min debugging, og hvordan jeg kan bruge det næste gang, jeg skal debugge et stykke kode.

Mine erfaringer skrev jeg tidligere i år om på ing.dk: http://ing.dk/blog/den-noble-kunst-debugge-157225

(hvilket i øvrigt også kom med i den printede udgave af Ingeniøren: http://www.jakobrdl.dk/misc/IngBlog_Mar2013.pdf)

11. oktober 2013 kl. 10:36