John Michael Foley

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Bliver NIS2, ligesom NIS 1 en papirtiger og varm luft?

Emil Bisgaard nævner desværre ikke hvem der skal håndhæve og føre tilsyn samt udstede sanktioner og udstede bøder. Det ville være fint om han kunne uddybe denne del af direktivet. Gerne her i Version2. Endvidere bør det erindres at NIS2 er et direktiv og ikke en forordning. Et direktiv er en hen...

Også efterretningstjenesterne skal overholde landets love

Det springende punkt er her om vores efterretningstjenester overholder gældende love og regler. Det er der noget der tyder på at de ikke har gjort, jf. TET's udmeldinger. Til trods for deres meget begrænsede muligheder for at kontrollere og føre tilsyn, har TET afsløret uregelmæssigheder, som ...
Kommentar til USA ruster sig mod flere angreb som Solarwinds-megahacket

CFCS skamroser sig selv

I artiklen står der at "CFCS har tidligere udtalt til Version2, at de er tilfredse med deres indsats mod Solarwinds." Den udtalelse er mildt sagt varm luft og en udtalelse, der ikke er belæg for. CFCS blev nærmest taget med bukserne nede da Solarwinds megahacket ramte Danmark. Som de...
Kommentar til Leder: Smæk skoleporten i for tech-giganterne

Techgiganterne og skolerne fortsætter som hidtil, hvis ikke.....

Rigtig god og fornuftig leder, der lægger op til en tiltrængt debat om det hensigtsmæssige i at fortsætte ad den vej Danmark hidtil har fulgt. Men så længe politikerne på Borgen ikke har et udvalg eller instans, hvor de kan drøfte og forstå problematikken og finde løsninger til de gode forslag,...

Peter Kruse fra CSIS advarer.

Sikkerheds-ekspert Peter Kruse venter alvorlige efterdønninger af Exchange-angreb på danske virksomheder: "Der patches, men der ryddes ikke ordentligt op". En kinesisk hackergruppe har hærget igennem Microsoft Exchange-landskabet. Men det er ikke det værste ved Hafnium-hacket. Det er alt...

CFCS alt for karrig med at servicere samfundet og befolkningen.

Jeg er overbevist om at vi endnu ikke har set det sidste til kompromitteringerne og konsekvenserne af Solarwinds-hacket eller Hafnium/Exchange. Thomas Lund Sørensen skøjter for let hen over problemerne , og tror at Danmark allerede er sluppet godt fra angrebene. Samtidig fortælles kun i genere...

Det Store Råd og Digitaliseringsstrategien

Jeg har nu læst kommissoriet og formålet med arbejdet, herunder sammensætningen af det store partnerråd bestående af 21 medlemmer, der inden udgangen af i år skal komme med et udspil, der skal hjælpe regeringen med at udforme deres længe ventet digitaliseringsstrategi. Ser man på kommissoriet fo...

Mona Juul er ikke værdig til at kalde sig It-ordfører.

Mon ikke et flertal uden om de konservative snart finder en bedre løsning end hidtil? Ikke engang et stående IT-udvalg i regi af Folketinget har Mona Juul kunne tage sig sammen til at få oprettet. Der er Ikke noget at sige til at hun hverken har indsigt eller forstand på det hun udtaler sig om. ...

Teleselskaberne vil ikke slagte hønen der giver guldæg

Justitias forslag til en løsning er spot on, og det kan kun undre at Justitsministeren og embedsværket ikke vil tage imod det gode forslag og får det effektueret som en midlertid løsning med det samme, og dernæst fremlægge det endelige lovforslag i næste folketingssamling. Teleselskaberne har i ...

Det danske cyberforsvar trænger akut til en reorganisering

I artikel står der bl.a, at: "Herhjemme er der absolut intet, der tyder på, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) som den primære danske it-sikkerhedsmyndighed havde øjnene på Solarwinds-hacket. CFCS er ikke vendt tilbage på Version2’s henvendelser, men den første advarsel fra CFCS til de...

Re: Pandoras æske kun så småt ved at åbnes!

Tak, Christian Nobel, for de pæne ord og gode råd, som jeg vil følge.

Pandoras æske kun så småt ved at åbnes!

Omfanget og alvoren af angrebet og kompromitteringen er desværre endnu langt fra erkendt eller opdaget. Pandoras æske er kun lige så småt blevet åbnet og kommet på klem. Det er tankevækkende, at det for meste kun er de private/semi private organisationer og virksomhder, der indtil nu er kommet f...

Re: re: Varm luft ...

Tak for din uforbeholdende vurdering og skuffelse, hvor du betegner mig som "resten af de snotforkældede superdigitale danskere". Jeg anser mig nu ikke for at være det du beskylder mig for, og de der kender mig og har fulgt min kamp og indsats for at råbe politikerne og mange andre op,...

Varm luft fra Kasper Roug

Det er varm luft og floskler der sendes ud. Selv ikke et stående It-udvalg har regeringen og socialemokratiet formået at få etableret, Et udvalg der kunne hjælpe de mange politikere, der som Kasper Roug, er mindre velbevaret udi forståelsen for digitalisering og ikke rigtigt kan komme frem til no...

Re: En med rette marginaliseret holdning

Vi er rigtigt mange der ikke bare sidder og brokker os, men i den grad forsøger at påvirke debatten, herunder både politikere og medborgere. Så påstanden om det futile er et falsum. Et sidste og meget aktuelt initiativ, blandt rigtigt mange andre, er, oprettelsen af et tværpolitsk It forum, der ...

Justitsministerens motto: Jo mere overvågning- des mere frihed.

Vi var mange der i sin tid advarede imod og forudså denne udvikling, der langtsomt men sikkert, sammen med de mange øvrige tiltag, trin for trin, fører til et uhensigtsmæssigt og uacceptabelt overvågningssamfund. Skredet og de udvidede beføjelser begrundes med new speak af en Justitsminister, h...

Konsekvenserne af SolarWinds hændelserne er langt fra opdaget.

Konsekvenserne af SolarWinds hændelserne er langt fra afklaret eller erkendt. De mange milliarder som er ofret og forsat ofres på detektion og opsporing via f.eks. FE/CFCS´ systemer er spildt. Det bør erindres, at det var et privat cybersikkerhedsfirma, og ikke en statslig myndighed, der råbte v...

Re: Hvad vil Venstre så?

Hvordan får vi danske politikere til at engagere sig, for alvor? I en række år har jeg forsøgt at råbe politikerne op og bl.a foreslået, at der blev oprettet et stående Digitaliserings- og Databeskyttelsesudvalg i regi af Folketinget. Ikke mindst fordi de ikke har noget forum at drøfte vigt...

For énsidigt fokus på digitaliseringens glæder og muligheder.

Ingen tvivl om at teknologien og digitaliseringen på mange områder gør livet lettere og mere effektiv for de fleste - dog ikke altid for de ældre. Men......som sædvanlig nævnes datasikkerhed og behovet for en bedre sikring af samfundet og befolkningen ikke med et eneste ord af It- ordføreren fra ...

Pinligt og ufatteligt at myndighederne sløser med IT-sikkerheden

Selv efter 4 år har de nævnte myndigheder ikke fundet det betimeligt at rette sig efter kravene til It-sikkerheden. Det er både pinligt og ufatteligt. Tak til Rigsrevisonen for at bringe disse oplysninger frem i lyset.