John Michael Foley

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Politiet bruger ulovligt indsamlede teledata mere end 20 gange om dagen

Re: Når ussel mammon taler - har teleoperatørerne ingen kvaler.

Hej Yoel, Da jeg i sin tid arbejdede i den nu nedlagte It-og Telestyrelse blev logningsbekendtgørelsen vedtaget (dengang indledningsvist under stor protest fra teleoperatørene selv) og her blev kompensation for teleoperatørernes arbejde også drøftet. Det jeg husker fra dengang og sidenhen er blev...

Når ussel mammon taler - har teleoperatørerne ingen kvaler.

I Sverige har teleoperatørerne selv valgt at lukke for myndighedernes brug af den ulovlige telelogning. Et prisværdigt initiativ. Det burde de danske teleoperatører også gøre, men derved går de glip af en særdeles lukrativ indtægt, som de nødigt vil undvære. Når ussel mammon taler - har teleoper...
Kommentar til Regeringen fortsætter ulovlig masseovervågning af danskerne

Re: Jeg drømmer om en telebranche

Problemet og grunden til at telebranchen ikke hiver stikket, ligesom i Sverige, skyldes sølle mamon. Telebranchen og operatørene skovler bunkevis af penge ind på en for dem meget lukrativ ordning, når de hjælper med at fortsætte ulovlighederne.

Sanktioner?

Hvad mon bødens størrelse bliver?
Kommentar til På høje tid at lovgive mod fake news og hybride trusler

Re: Ondets rod

Tak for dit konstruktive forslag, Peer Hansen, som jeg langt hen ad vejen er enig med dig i. Men bemærk venligst, at EU's initiativ især retter sig mod desinformation og hybride trusler, der forekommer i den igangværende gråzonekonflikt på kanten af de folkeretslige afgrænsninger mellem krig og f...
Kommentar til På høje tid at lovgive mod fake news og hybride trusler

Re: Kvalificerede eksempler på Fake News???

Tak for indrømmelsen. Godt tilfreds med at du i det mindste er bekendt med at russerne har gennemført påvirkingskampagner Danmark. Publicer gerne dine eksempler i din kommende blog. Jeg har endvidere anvist, hvor du kan finde de ønskede oplysninger og har ikke tænkt med at gå videre med at re...
Kommentar til På høje tid at lovgive mod fake news og hybride trusler

Re: Kvalificerede eksempler på Fake News???

Du erindrer sikkert Tom Paamand, de mange hybdride angreb, som Ukraine og Georgien blev udsat for i forbindelse med Ruslands intervenering og angreb på de respektive lande. Hvis ikke så kan jeg anbefale, at du kontakter den georgiske og ukrainske ambassadør her i Danmark, der på fremragende vis f...
Kommentar til På høje tid at lovgive mod fake news og hybride trusler

Re: Redskab til indskrænkning af ytringsfrihed

Din kommentar afslører, Albert Jensen, at du ikke har forstået, hvad der egentlig står i bloggen. Prøv at læse den igen. Forhold dig også gerne til det bloggen også og især handler om, dvs. behovet for bekyttelse og sikring af Danmark og dets borgere mod hybdride trusler og angreb. Angreb, som fx...
Kommentar til På høje tid at lovgive mod fake news og hybride trusler

Re: Rapporten "Når Hydra angriber" kan anbefales læst.

Jeg kan læse af dine kommentarer, Tom Paamand, at du ikke har til hensigt at skrive et blogindlæg, og det står dig naturligvis frit for. Men vil man have indflydelse og forbedre situationen er det min erfaring ikke tilstrækkeligt kun at kritisere i en tråd, men komme med konstruktive forslag til ...
Kommentar til På høje tid at lovgive mod fake news og hybride trusler

Re: Rapporten "Når Hydra angriber" kan anbefales læst.

Har du Tom Paamand en holdning til de initiativer og forslag, der nævnes i rapporten og i vores gæsteblog, må du meget gerne komme frem med det, herunder fortælle hvorvidt Danmark og andre lande og organisationer skal gøre noget yderligere, som skitseret, eller blot lade stå til? Udover dine ko...
Kommentar til På høje tid at lovgive mod fake news og hybride trusler

Rapporten "Når Hydra angriber" kan anbefales læst.

Her er lidt relevant forskning, der også kan kaster lys på hele problematikken, En rapport udarbejdet af André Ken Jakobsen, Ph.d og postdoc. Det er bl.a. på baggrund af forskningen og en international konference afholdt den 18. november 2020, i IDA's Kongressal, at vi nu sætter turbo på at få fo...
Kommentar til På høje tid at lovgive mod fake news og hybride trusler

Re: Forklar mig lige forskellen...

God pointe PHK. Neden for er nogle pluk, der forsøger at indkredse betydningen af fake news, men bemærk gerne at artiklen også, og i særdeleshed, forholder sig til hybride trusler og angreb mere bredt en blot fake news. Og det forhold at Danmark ikke i tilstrækkelig grad kender sin besøgelsestid ...

Fodslæbende Danmark - igen.

Uforståeligt, at Datatilsynet ikke har hjemmel til at udstede bøder på egen hånd, ligesom man gør i de fleste andre EU lande. Det hele skal omkring politiet og domstolene, hvilket naturligvis forsinker bødeudstedelse og anvendelse af andre sanktionsmuligheder, såfremt de fomastelige ikke selv f...

Re: Hvor er DK-CERT henne i denne sag?

Det du fortæller burde fremgå ikke af DK CERT's hjemmeside. I stedet for står der (fejlagtigt), at DK CERT overvåger og advarer om hændelser på univeristeternes forskningsnet. Det er sagen kerne.

Re: Hvor er DK-CERT henne i denne sag?

Ja, informationen var godt gemt nede i arkivet og burde have stået allerøverst på hjemmesiden så længe sagen kører, til skræk og advarsel. Mon ikke bla. Datatilsynet har bemærkninger til sagen? I stedet for er der næsten intetsigende informationer på hjemmesiden, der permanent fremhæver DK CERT ...

Hvor er DK-CERT henne i denne sag?

Tankevækkende og lidt overraskende, at AAU har set sig nødsaget til at hyre eksterne eksperter alt den stund at universiteterne har deres eget sikkerhedsorgan, DK-CERT, der er offentligt finansieret og til dagligt skal varetage forskningsnettets It- og cybersikkerhed. På DK-CERT's hjemmeside kan...
Kommentar til Kinesiske kameraer overvåger våbensystemer på danske krigsskibe

Har Forsvarets interne sikkerhedsorganisation svigtet?

Man må gå ud fra at Forsvarets egen sikkerhedsmyndighed (CfcS) har godkendt dispositionen og indkøbet. I så fald rejser det yderligere mange spørgsmål om hvorfor og på hvilken baggrund. Det burde der granskes i.
Kommentar til EU-dom slukker for dataaftale mellem USA og EU

Tak til Max Schrems og Noyb.eu

Tankevækkende og interessant, at det var en utilfreds privatperson, der havde mod og mandshjerte nok til at protestere og fik ret. Det var ingen af de officielle og offentlige myndigheder, der har ufatteligt mange ressourcer og viden på området, der stillede op.
Kommentar til Organisationer: GDPR-høring har ensidigt fokus på lempelser

Re: JM ønsker kun høringssvar fra dem der ønsker GDPR lempelser!

Tak for dine kommentarer som jeg er ganske enig med dig i, René Nielsen. Der må ikke slækkes på GDPR kravene og de sanktioner der kan gives såfremt de ikke overholdes. Der er desværre alt for mange der fortsat ikke overholder reglerne, og de formastelige skal naturligvis have bøder og andre sank...
Kommentar til Organisationer: GDPR-høring har ensidigt fokus på lempelser

JM ønsker kun høringssvar fra dem der ønsker GDPR lempelser!

Stort tak og ros til Henning Mortensen og Rådet for Digital Sikkerhed samt DPO foreningen for at gøre JM opmærksom på at Forbrugerrådet Tænk, It-politisk Forening, Prosa, IDA og Institut for menneskerettigheder m.fl. også bør høres. JM ønsker tilsyneladende fortrinsvist kun udtalelser fra de inst...