Torben Rune

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Microsoft: Rust kan løse hukommelsesproblemer i C og C++

Re: Manglende aspekt?

Er dette ikke primært et problem i C og C++, hvor der er så kæmpe mængder af implementation-defined, unspecified og undefined behavior at det er forbandet svært at skrive korrekt kode? Jo, det er en af de nærliggende årsager. En anden er, at meget kode i dag genbruges på flere platforme, og k...
Kommentar til Microsoft: Rust kan løse hukommelsesproblemer i C og C++

Manglende aspekt?

Jeg synes et eller andet sted, at der mangler et aspekt i diskussionen. Et er, at forbedre og modernisere programmeringssprog, så risikoen for fejl i koden minimeres. Noget helt andet er at se tingene fra en hackers synspunkt. Vi taler her om complierede sprog, som generere masser af maskinkode,...

Re: Det er ikke nødvendigvis en fejl i IT-systemet

Jeg læste artikler i går og een beskrev at en "systemopdatering" (?) var skyld i fejlen: systemet behandler logfiler en ad gangen, men den "nye" fejl betød at behandlingen blev afbrudt når fejlen opstod og programmet sprang videre til næste logfil. Der kan ligge meget i...

Re: Raven kan være...

Men kan det virkelig passe, at ”man” (her: politiet) ville anvende Raven, som det er – standard – til formålet? Uden ændringer eller tilpasninger? Det lyder jo dybt godnat. Selv for en ikke-it-specialist, som jeg. RavenDB er kun et værktøj, og det kan ikke bruges uden at der udvikles s...

Raven kan være...

Lad mig bidrage med et gæt: Raven er ikke navnet på systemet eller udviklerne, men derimod det værktøj systemet er udviklet i. RavenDB (se: https://ravendb.net/ ) er et database værktøj som er specialiseret i at arbejde på NoSQL objekter på dokumentniveau. I det værktøj benytter man en variant ...

Pas på - læs hvordan undersøgelsen er lavet...

Undersøgelsens målinger er lavet ved at måle på WiFi!!! Det beskrives således: "A speed test conducted over wifi, due to local signal interference and/or the capabilities of the router and/or the capabilities of the device being used to take the measurement, can be significantly slower than...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Det retspolitiske hovedproblem består i at politiet forsøger ”opgrader” disse teledata (på tværs af udbydere) til en GPS-position af en mobiltelefon. Heldigvis er man i retssystemet efterhånden godt klar over at serving cell informationer kan være misvisende i forhold til hvor telefonen reel...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Kan det tænkes, at det drejer sig om de typer af logning, der ikke er omfattet af logningsbekendtgørelsen, f.eks. logning af dataadgang fra en mobiltelefon. Min forståelse er, at det nu er bragt til ophør. Ja, men vi taler jo om sager der er op til 7 år gamle, og hvor logningsbekendtgørelsen...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Data fra teleselskaberne er relativt simple og veldefinerede. Men de kan være afleveret i forskellige formater. Det er vel ikke en vanskelig IT-opgave at modtage disse. Mogens, du har ikke ret. Forskellene i format er kun en ganske ubetydelig del af problemstillingen. Der er derimod dybe fo...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Teleselskaberne er involveret via den løbende bilaterale kontakt med politiet og en særlig fælles kontaktgruppe under TI. Politiet får selvfølgelig alle nødvendige oplysninger til forståelse af data og evt videre bearbejdning. Jeg har været sagkyndig i en række retssaget hvori telelogningsda...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Jeg kan godt se, at det kan føre til en omfattende og langvarig konsulentopgave. Men det er nok både enklere og mere effektivt at reetablere lidt sund fornuft i telecenterets(rigspolitiets) håndtering af data. Sund fornuft skal naturligvis altid være til stede, men det er en systemfejl (på ...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Må føre til ændringer

Jeg skal ikke forholde mig til det juridiske aspekt i sagen, men ud fra en ingeniærmæssig teknisk vurdering må konsekvensen af sagen være, at man er nødt til at lave om på den måde man behandler denne type bevismateriale på. Umiddelbart kan jeg se følgende behov: Anklagemyndigheden skal opbevar...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Fejlen er i det program der sorterer de relevante oplysninger ud, så politiet ikke får adgang til udvedkommendes teleoplysninger. Forsvarsadvokaterne og domstolene har fået det præcis samme, fejlbehæftede, materiale som politiet fik. 1: Teleselskaberne udleverer ikke logdata som vedrører an...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Princippielt enig, men der er iboende ubalance i at forsvaret hverken besidder den samme indsigt eller råder over de samme ressourcer, som efterforskerne Det er klart et problem, men det må aldrig blive en undskyldning for ikke at udlevere besvimateriale. Det svarer til, at man kun har poli...

Rådata skal stilles til rådighed

Uden at jeg har speciel juridisk baggrund, så undrer det mig, at de logningsinformationer som fremlægges i retssager, ikke er de rå logfiler med alle oplysninger, men derimod informationer som er bearbejdet af politiet. Politiet og anklagemyndigheden skal selvfølgelig tilvejebringe bevismateriale...
Kommentar til Ny virus med navnet Silex ødelægger IoT-enheder

Re: Det er bare fino

Det er lidt som at sammenligne med de der 20kr cykellåse som alle deler de samme 10 nøgler. Jeg forstår godt din pointe, og det fritager selvfølgelig ikke brugerne af IoT systemer, for at beskytte sig mod hacking. Desværre er det en meget udbredt misforståelse, at jo mere primitivt et hacki...
Kommentar til Ny virus med navnet Silex ødelægger IoT-enheder

Mystisk historie

Det hack forudsætter at IoT enheden kører et operativsystem som understøtter fdisk (se ZDN artiklen), og at IoT enheden er koblet på Intrenettet, og at der kan etableres adgang til den, og at der er båndbredde nok, at den har en public IP adresse og benytter et "kendt default login". Der...

Re: Split ticketing

Det minder mig om denne gamle reklame: https://www.youtube.com/watch?v=x6VOvK-cKyQ (Takevækkende, at det er 10 år siden den reklame blev produceret)

Re: Der er skal lang vej endnu

Alternativerne mangler kvalitet. F.eks. LibreOffice er jo forfærdelig at arbejde med i forhold til f.eks. Microsoft Office - også det bare så grimt at se på. Jeg er ikke enig. LibreOffice har skins og tilretninger der får grænsefladen til at opføre sig 99% MS Office. Der er en glimrende ops...
Kommentar til Er der langt om længe lys for enden af tunnelen?

Fuldstændig enig

Jeg er fuldstændig enig med John Foley. Ideen om at trække kompetente ressourcer fra andre ministerier og styrelser er god, og som John skriver: "Et Digitaliserings- og it- ministerium kunne med fordel sammensættes af en række styrelser overordnet styret og vejledt af et nationalt råd, der...