Torben Rune

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Gammel teknik er problemet

Men SIP var måske lettere at lægge nogle protokoller på, al.a. dem der findes til e-mail. Ja, det ville kunne lade sig gøre med SIP/SIPS plus authentication. Men som du også er inden på, så løser det jo ikke noget før alle kører SIP. Problemet er, at så snart opkaldet skal igennem det gamle ...

Re: Gammel teknik er problemet

@Klavs Jeg antager at det er et problem i mange lag, for et opkald kan jo gå igennem mange udbydere før det rent faktisk når frem til modtager. Så det er en hel masse udbydere du skal have til at lave den slags kontrol, og blive enige om processerne omkring det. På det tidspunkt du får dem med ...

Re: Gammel teknik er problemet

I så fald - kunne de så ikke checke "source" i det modtagne opkald. i det mindste i mod de numre de har på EGET net - og bekræfte at "source" ikke er noget som ikke kan komme "udenfor eget net" ? Jeg tænker de har noget mulighed for at lave kald processering, før de...

Gammel teknik er problemet

Det er, som det fremgår af flere af de øvrige artikler om emnet her på V2, et problem som opstår fordi SS7 protokollen ikke er tilstrækkelig teknisk sikret til at imødegå spoofing. Det er selvfølgelig ikke en undskyldning for ikke at gøre noget, men da SS7 anvendes globalt, og er forudsætningen ...

Re: Skift IMEI nr.

IMEI overvåges af mobilselskaberne, og der er et internationalt register over stjålne telefoners IMEI, så de ikke kan bruges. Jeg ved ikke, om det virker overalt. Korrekt, men det bruges ikke af danske mobilselskaber. Så det er nok ikke klogt at kopiere en IMEI eller bruge et nummer, der væ...

Re: Skift IMEI nr.

Jeg havde fået det indtryk, at politiet ville have denne lovændring for at kunne spore hvem der lavede kald. Nej, den mulighed har politiet allerede via de andre data du kan begære udleveret fra teleselskaberne. Indlæg #4 giver en udmærket forklaring på problemstillingen.

Re: Skift IMEI nr.

Så det anonyme taletidskort, kommer til at se ud som om det er justitsministerens ;-) Nej, IMEI nummeret er telefonens serienummer - Det er IMSI nummeret som kobler telefonen til en person. Så i eksemplet her vil man blot konstatere, at der pludselig dukker en telefon med samme serienummer ...

Re: Skift IMEI nr.

Kan man opsnappe en telefons IMEI nummer, så man kan skifte til en politikers IMEI nummer og lave lidt kriminalitet med det? Teoretisk set ja. SS7 indeholder funktioner som kan bruges til at hente en given telefons IMEI nummer, når blot man kender dens IMSI eller E.164 telefonnummer. De firma...

Skift IMEI nr.

For at koblingen til IMEI nummeret skal virke så det kan bruges sporingsmæssigt, fordusætter det, at telefonen har det nummer den er produceret med. Man må så blot håbe, at kriminelle ikke ændre IMEI nummeret. Det er muligt at ændre IMEI nr på de fleste snartphones. Opskriften er her: https://er...
Kommentar til Slut med 'slave' og 'master:' Linux gør op med racistisk terminologi

Re: Godt!

A-abonnent og B-abonnent er som bekendt kaldende og kaldte, og det udtrykker ikke en fundamental forskel. Der er den fundamentale forskel, at det er A som betaler, ham med pengene. B er "den fattige". Alt kan gøres til et spørgsmål som for en eller anden kan bruges til at krænke eller...

Begrænsninger i Folketinget...

Det er såmænd ikke kun corona appen som begrænses. Når Udenrigspolitisk Nævn mødes i Folketinget, sker det f.eks. uden brug af mobiltelefon: https://www.dr.dk/nyheder/politik/politikere-skal-aflevere-telefoner-fry... Af DR artiklen fremgår: "Det er i dag teknisk muligt for udenforstående at...
Kommentar til Slut med 'slave' og 'master:' Linux gør op med racistisk terminologi

Re: Godt!

Personligt har jeg intet imod at skulle skille mig af med whitelist/blacklist og master/slave. Jeg har da heller intet imod at sætte nye ord på gamle begreber. Ord får betydning i den sammenhæng de optræder. Og i visse situationer har man selvfølgelig netop brug for at beskrive, at en proces...

Re: Hvofor blackout på 2G og 4G?

Jeg skal på ingen måde udtale mig som expert i 5G, men som jeg forstår det er opdelingen fin i teorien, men når det kommer til praksis så ender man nemt med at det er mere mudret. Det kan du have ret i - sikkerhed er en kompliceret affære. 5G RAN kan sættes op så man opnår den pågældende isol...

Re: Hvofor blackout på 2G og 4G?

Så hvis jeg får Huawei til at producere udstyr for mit firma som jeg videresælger fra et dansk registreret firma så vil det være ok? Tænker nok det er mere kompliceret end som så. Meget enig - det er rigtig kompliceret. Og der er mange kombinationer af: Hvem har udviklet hardwaren, hvor komm...

Re: Det kineserne kan kan den anden part også!!!

Det som kineserne beskyldes for at "kunne" gøre, det kan/gør den anden part også. Det er præcis sagen i en nøddeskal. Man skal ikke stole på nogen.

Re: Hvofor blackout på 2G og 4G?

Hvordan skulle ændrede krav til nyproduceret udstyr medføre blackout på eksistende installerede netværk Kravet gælder udfasning i hele nettet, ikke kun nyanlagte net. Derfor får det betydning for eksisterende net. Hvad er i øvrigt "kinesisk udstyr"? Mange vestlige leverandører får...
Kommentar til Decompiling Smittestop

Re: Interessant decompilering - nye spørgsmål

Er det bare mig, der er underlig og synes det lyder som nogle fornuftige ideer? Der er millioner af mennesker som er underlagt noget lignende, og de får hele tiden at vide fra deres regeringer, at det er fornuftigt. De har så heller ingen mulighed for at sige fra, eller i det hele taget at si...
Kommentar til Bill Shannon er død

Re: Undervisningssprog vs. produktionssprog

Jeg gik på DtH i sidste halvdel af 70'erne. I datalogifagene var sproget AlgolW, selvom at alle vidste ingen ville skrive produktionskode i det sprog. Det gjorde jeg også, og er helt enig i betragtningerne i forhold til programmeringssprog. MEN! jeg synes man skal passe på med at dømme for k...

Re: Hvad er fejlene så helt præcist?

Så hvis f.x. masteoplysningerne senere viser sig at have været forkerte, så er det svært at sige, hvad den samlede vurdering af sagen ville have været, hvis de havde været rigtige. De forkerte oplysninger kan have fået domsmændene til at vurdere, at den tiltalte løj. Måske ville de have ment de...
Kommentar til Ny standard skal rette op på pivringe sikkerhed i IoT-produkter

Re: ETSI er en europæisk org.

ETSI er ikke en international, men en europæisk organisation. Dette afspejles også i det faktum at de udvikler en Europæisk Norm (EN). Det internationale arbejde sker i ITU, præcis som CEN afspejler ISO og CENELEC gør det med IEC på europæisk plan. ETSI er rigtig nok europæisk, men har udstr...