Torben Rune

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Brandbeskatning...

"Derfor understreger hun da også på det kraftigste, at hun skam ser det som en forudsætning for, at digitaliseringen kan lykkes, at borgere over hele landet har adgang til gode bredbåndsforbindelser." Så skulle man da lade være med at opkræve milliarder i licens at mobilselskaberne....
Kommentar til Microsoft, Oracle og Epic arbejder på digitalt vaccinepas

Re: En glidebane

Men, selvfølgelig hvis det skulle vise sig om nogle år at vaccinen gør folk sterile, er det måske meget godt at man har styr på hvem der kan føre menneskeheden videre Så længe nogen forbeholder sig ret til at slå andre medmennesker ihjel ved at undlade at lade sig vacinere, bliver det svært ...
Kommentar til Microsoft, Oracle og Epic arbejder på digitalt vaccinepas

Re: Hvem ved noget om international anvendelse ?

Hvordan er det internationalt med: digitalt kørekort Et rent dansk misfoster, anerkendes ikke i udlandet Korrekt, og et lignende misfoster er Thales ved at rulle ud i USA: https://www.autoevolution.com/news/its-happening-digital-drivers-license...
Kommentar til Ude og hjemme: Her er 2020’s mest eksplosive hacks

Re: Brud på Genevekonventionen

Genevekonventionen dækker kun væbnede konflikter mellem nationer ... Hvis man ser på tillægsprotokol II fra 1977 står der: De Høje Kontraherende Parter der erindrer om at de humanitære principper, der er nedfældet i den fælles artikel 3 i Genevekonventionerne af 12. august 1949, udgør grund...
Kommentar til Ude og hjemme: Her er 2020’s mest eksplosive hacks

Brud på Genevekonventionen

Ethvert angreb på et hospital - i både krigs- og fredstid er et brud på Genevekonventionen. Da den blev udformet i 1949 kendte man ikke til cyber angreb, men det betyder ikke, at cyberangreb ikke er omfattet. Derfor bør disse angreb tages ekstremt alvorligt, og bør efterforskes og straffes inte...

God pointe...

Jeg må forbløffes over, at det i debatten bliver kritiseret, at forfatterne af rapporten beskriver, at politi og domstole skal lære, at fordi oplysninger kommer med tre decimalers præcision, at så passer data ikke nødvendigvis, og at man skal tolke og være kritisk over for data. Efter at hav...

Manglende indblik...

»Så snart der er et menneske inde over, er der grundlag for fejl. Og teledata er for eksempel enormt præcise ned til enkelte sekunder. Derfor kan man foranlediges til at tro, de også er troværdige og objektive - men det er ikke altid rigtigt,« siger Nina Sunde. Der mangler desværre, som også Ren...
Kommentar til Ny tech-ambassadør: »USA og Kina kappes om at dominere vores fremtid«

Re: naiviteten længe leve

Ja, hvis man ikke kan finde på andet .... Det her handler om begrebet "tech ambassadør". Hvem der beklæder stillingen, kvalifikationer, køn osv. er fuldstændig ligegyldig i forhold til jobbets indhold og i forhold til hvordan Danmark kan gøre sig gældende på tech scenen i USA. Den...
Kommentar til Ny tech-ambassadør: »USA og Kina kappes om at dominere vores fremtid«

Re: Artiklens hovedspørgsmål

Men blåøjede, det er vi gode til at være, og selvfølgelig siger hun ja, hvem ville ikke det, hvis belønningen er et fedt job hos MS. Fuldstændig enig. Og skulle den nye ambassadøren være så "heldig" også at få en goodiebag med en kasket, kan hun jo udveksle den med en innovativ dansk...
Kommentar til Ny tech-ambassadør: »USA og Kina kappes om at dominere vores fremtid«

Artiklens hovedspørgsmål

Men hvis EU betragtes som værende i klemme mellem de teknologiske stormagter som Kina og USA, ville det så ikke være stærkere at gå sammen i EU om en decideret tech-kommissær med base i Silicon Valley? En glimrende artikel med et centralt spørgsmål - og nogle lidt tågede svar. Analysen, at EU e...

Re: Jailbreak-detection

Personligt glæder jeg mig til at få min puri.sm Librem 5 telefon - bygget på en ordentlig segmentering af apps.. og spændt på om man får løst Android support på den, uden at app'en tror den er jailbroken Den eneste måde man kan køre Android apps på en Librem 5 telefon er vha. anbox. Den er p...

Re: Hvorfor ikke jailbreak?

Mener du bivirkning? Nej, jeg mener sideeffekt. Bivirkninger bruges (næsten) udelukkende i forbindelse med medicinsk behandling, og det er der ikke tale om her. Sideeffekt benyttes til at beskrive funktioner i software som afviger fra den tilsigtede funktion. Forskellen er, at sideeffekter k...

Tidsafhængighed

NemID appen er kritisk i forhold til telefonens tidsindstilling. Går uret i telefonen ikke rigtigt, får man en ikke nærmere defineret netværksfejl, og authentikeringen afvises. Denne egenskab er pr. design, og har at gøre med selve sikringsmekanismen i NemID.

Re: E-boks

Og hvordan med e-boks app'en? E-Boks drives af Nets og PostNord i det fælles selskab e-boks. NemID appen er udviklet og drevet af e-Nettet, som ikke har noget med e-Boks at gøre. Jeg har samme erfaring fra både egen e-Boks og fra at hjælpe andre med at få det til at virke på tablet/telefon: ...

Re: Hvorfor ikke jailbreak?

Lad os nu bevare perspektivet. Den nøgle-app er en ekstra service - et tilbud - ikke en ret. Papkortet er stadig et brugbart alternativ. Helt enig. Og leverandøren af papkortet stiller i øvrigt også en række krav til hvordan du skal håndtere det, f.eks. at du ikke må vise det til andre, ikke...

Re: Hvorfor ikke jailbreak?

hvis alt validering foregår på server siden ... men det gør det jo netop ikke. Din app validerer, at du ejer (og underfårstået betjener) telefonen - det er det som giver sikkerheden. Hvis en anden kan betjene telefonen, er valideringen ikke nogen sikkerhed. Med en afsikret telefon kan du ikk...

Re: Hvorfor ikke jailbreak?

Men hvorfor skal det ske i et "sikkert operativsystem" ? Fordi banken hæfter for dit tab, hvis du ikke selv er skyld i det.

Re: Problemet er også i Andorid

Ingen af mine Android tlf har nogensinde kunnet installere nøgleappen Nem-ID kører på Android 6 og opefter. Det overrasker mig, at e-Nettet skulle afvise konkrete fejlmeldinger på en Android installation - specielt når der er tale om flere forskellige enheder hos den samme bruger.

Re: Hvorfor ikke jailbreak?

Er det ikke uvedkommende hvad brugerne gør med deres telefon Det er bestemt ikke uvedkommende. Hele forudsætningen for brug af nøgleappen er, at det sker i et sikkert operativsystem. I en jailbroken iPhone eller en roorted Android kan der være installeret apps hvis sideeffekter brugeren ikke ...

Re: S-banen kører ikke ERTMS, men...

Nej. ERTMS har ikke noget bloksystemet at gøre. Fint input, som kaster mere lys over hvad der sker på S-banen (og som bekræfter at jeg - som sagt - ikke kender til forholdene i CBTC).