Erik Anderson

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Skrot algoritmen.

Lad ejeren selv angive ejendomsværdien. Det er så samtidigt et tilbud om salg, så enhver kan købe ejendommen til den angivne værdi med et passende varsel. Hermed haves den faktiske værdi (+ sikkert lidt ekstra sikkerhedsmargen) for ejeren og et fuldstændigt korrekt beskatnings grundlag.