Per Ploug

Cookiemurens fald

Da samtykke ikke har vaerret givet frivilligt, og derved ikke er gyldigt, skal kristeligt dagblad indhente dette igen for alle brugere, de skal derfor gennemgaa en process hvor de kan nulstille data delt med 3. part, og dette kan vaere et argument for at give dem laengere tid til at omstille.

11. maj 2020 kl. 13:23
Ny browserkrig? Dansk Microsoft-ansat: Mozilla, kom ned fra elfensbenstårnet

Finn, du aner tydeligevis ikke hvem Kenneth er eller hans historik med browsere og w3c.

Jeg er ikke som saadan enig i hans holdninger, men det er sku for nemt og for plat at forsoege at faa ham til at fremstaa inkompetent som du goer her - lad os ikke komme ned paa nationens niveau...

31. januar 2019 kl. 12:37