Martin Boel

Gentænk funktionsadskillelser, når DevOps-rollen skal gives til agile teams

En læge skal have mod til at gå i aktion. Man skal have mod til at tænde raketten. Man skal forberede sig omhyggeligt og afveje risiko. Sundhedsplatform opgradering gik godt selvom der var en risiko, men det er også en risiko, at lade stå til. Hvis man ikke får opgraderet, står hackere i kø. Jeg foreslår blot at dem med ekspertise i afvejningen skal mødes i et rum, i stedet for at sidde hvert sit sted, med hvert sit mål.

18. februar 2019 kl. 07:52
Gentænk funktionsadskillelser, når DevOps-rollen skal gives til agile teams

Ja, balancen er typisk hvor problemet er. Og især hvis man ikke har samme mål. Jeg tror ikke der er nogen i organisationen der betegner sig selv som kontrolfreaks, men de styrer måske efter nogle andre mål. Dit facebook eksempel er godt til at fortælle at noget der engang var målet (hurtig udvikling) er udskiftet med et andet mål (stabil drift). Hvis alle forstår hinanden, er der en bedre chance for at man ikke modarbejder hinanden. Derfor er det vigtigt at få alle aspekterne fra drift, udvikling og forretning ind i samme rum, så de kan afveje fordel og uleme i forhold til en løsning. Hvis man har mange teams skal de så hver især have lov til at gå i luften (produktion) med deres eget produkt, og se konsekvenserne af deres afvejning. Og måske hurtigt ændre på noget.

17. februar 2019 kl. 23:03
Gentænk funktionsadskillelser, når DevOps-rollen skal gives til agile teams

Ja, det er et super spændende emne, som virkelig kan få tingene til at fungere godt, hvis det lykkes at få de rigtige folk i tale. Jeg har sendt dig en email, så vi kan få gang i tænketanken igen.

14. februar 2019 kl. 18:33