John BRUN

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Regel nummer 1&2 for en nar

Udlever Assange til Sverige

...men det kan ikke stride mod nogen menneskerettigheder at udlevere Assange til Sverige, så han kan blive prøvet for retten for anklagerne om sexuelle overgreb og voldtægt. Det er usmageligt, at Assange med henvisning til en eventuel udlevering til USA, hvor han angiveligt (også) har overtrådt ...

Re: Det lugter....

Det fremgår af artiklen på DigiTech, at der er tale om en præciseringen af ordlyden omkring opfyldelsen af et "mindstekrav". Men E-boks er da i sin gode ret til at klage, hvis de er af den opfattelse, at udbyder ikke har holdt sig til spillereglerne.

Re: Vurderingen af tilbuddene var grundig

Det er korrekt, at jeg har konkret viden om udbuddet og tildelingen. Jeg var en del af processen allokeret til projektet af Region Sjælland.

Re: Vurderingen af tilbuddene var grundig

Jeg er ikke inde i Regionernes muligheder for at offentliggøre dokumenterne. Måske man kunne lade Digitaliseringsstyrelsen gennemgå det. Så kunne man sikkert få mange myter begravet.

Vurderingen af tilbuddene var grundig

Der var meget præcise formkrav til leverandørernes besvarelser af udbuddet. Formålet var naturligvis at skabe grundlag for en retfærdig leverandøradskillelse. Alle bud blev gennemgået af faggrupper op imod de detaljerede behovs- og kravspecifikationer med henblik på at indgå i de overordnede til...