Marek Treiman

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Camouflagespin

Hvor kan man finde mere information om, og evidens for, at SDS "sælger data med ret små batch-størrelser"?

Re: Er jeg den eneste, der får mareridt?

Fuldstændigt enig! Jeg vil gerne anbefale alle at læse en fremragende bog "Danmark disruptet" af journalist Markus Bernsen. Bogen går i dybden med baggrunden for den hovedløse udvikling, som denne KLs "analyse" er en del af, og som gennemsyrer den offentlige sektor i Danmark....

Re: Marek Treiman

Martin, Der er flere interessegrupper, som altid vil søges tilgodeset ved valget af et epj-system: brugerne, sundhedsadministratorer og - økonomer, it-implementerings- og driftsfolk, m.fl. "Funktionalitet" er derfor langt fra et entydigt begreb. Dels vil det afspejle de forskellige...

Marek Treiman

Bloggeren mangler desværre forståelse for den centrale problematik ved Sundhedsplatformen, set fra brugernes side. Det centrale er ikke de problemer, der måtte skyldes en "oversættelse" til de danske forhold, ej heller de mange tekniske fejl. Alt dette kan rettes, og med tiden bliver det...

Marek Treiman

Der er noget juristerne, som offentligt påpeger udbudspligten, ikke kan sige: det er ganske muligt at opsætte udbudsparametrene sådan, at man i praksis eliminerer et uønsket system. For eksempel deltog Epic, mig bekendt, i udbuddet i Syddanmark og tabte. Ved et nyt nationalt udbud vil der forelig...

Lektor emeritus, dr.med.

5 år!! Kan vi ikke få en redaktionel bekræftelse fra Version2, at denne oplysning er rigtig?? Det vil sige: er det forstået korrekt, at når det anføres, at "Det er de tiltag, sundhedsministeren »naturligvis forventer« vil give mærkbare resultater for tilliden til patientsikkerheden",...

Re: Simpel løsning ?

Michael Cederberg, Jeg tror bestemt du har ret i, at der ikke er nogen simple løsninger. Kompleksiteten er enorm, MEN: netop derfor må man kræve af de ansvarlige (her: regionsledelserne), at de forstår udfordringen. Og laver en plan, således at de nye funktionaliteter indføres gradvist, brugertil...

Nye udbudskrav må inddrage dårlige erfaringer med Epic

Det er påfaldende, at debatten her ikke tager hensyn til de faktiske, dårlige erfaringer med Epic de sidste næsten 2.5 år. Region Syd har f.eks. i deres udbudsproces fornylig skrevet, at man ønsker en afprøvet løsning. Funktionalitet indgår altid med en høj vægtning. Efter de smertefulde erfaring...
Kommentar til Professor om ny redningsplan for Sundhedsplatformen: Jeg tror ikke på den

Marek Treiman

Tilpasningens nødvendighed har været forudsat fra starten af systemets implementering, hvis systemets funktionalitet skulle udnyttes. Ved en "tilpasning" har det oprindelig været forstået, at IT-uddannede læger ("kliniske byggere") sammen med IT-folk "skræddersyr"...

Lektor emeritus, dr.med.

Hvor meget er 1 times tilpasningsbistand værd? I denne video https://youtu.be/8emeCA0h94U fortæller overlæge Peter Schmidt om den optimale tilpasning af Sundhedsplatformen, som han har gennemført til sit eget brug. Det har han gjort løbende over ca 2 års tid. Han har i den tid været frikøbt en ...