Michael Hansen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Historiens vingesus i boomerang-stil

@Anne-Marie Krogsbøll Det er altid en afvejning fra leverandørens side om hvorvidt det kan betale sig at deltage i sådanne arrangementer. Nogle er spil af tid og penge, men hvor man bare er nødsaget til at deltage - vise flaget. E-sundhedsobs. har bestemt sin berettigelse. Der er mange gode og f...

Re: Historiens vingesus i boomerang-stil

Lidt uddybning til tidligere indlæg. Har deltaget fra starten af e-sundhedsobservatoriet. Udgangspunktet for denne deltagelse som leverandør, er selvfølgelig at kunne markedsføre sig overfor mulige kunder. I de "gode" gamle dage (amter) skulle man blot have møde med en given overlæge,...

Re: Historiens vingesus i boomerang-stil

Godt skrevet.. Også jeg som gl. healthcare-konsulent kan tilslutte mig at vi gennem alt for mange år prøver at opfinde den nye epoke gørende tallerken. Hvorfor ikke bruge det som er gennemprøvet, testet og virker.. Hvert år mødes alle "dem som er noget ved musikken" - det vi som...

SP

En mulig forklaring på hvorfor man ikke lukker SP ned: https://www.regionh.dk/politik/spoergsmaal-fra-regionsraadet-til-adminis...

No cure - No pay

Hvorfor er det "altid" sådan at det offentlige bare er skal betale indtil kontrakten er udløbet. Har man overvejet - kender ikke kontrakten med SP. - at sige, når I har leveret så betaler vi ....... Nu har SP ikke leveret varen, hvorfor så betale.. dagbøder plejer at hjælpe...

Leverandørene??

"Epic NNIT er det første selskab, der har arbejdet som underleverandør for Epic ved en Epic-implementering, nærmere betegnet gennemførelsen af den danske Sundhedsplatform; med dybdegående kendskab til det danske sundhedsvæsen kombineret med +25 Epic-certificerede konsulenter, der arbejder som...

Re: undefined

Nu har EPIC jo samarbejdet med NNIT og de mener tilsyneladende det er gået fremragende: "Hos NNIT mener vi, at patienterne skal have den bedst mulige behandling, og hvis de stramme budgetter ikke skal medføre, at kvaliteten af patientplejen falder, kræver det implementering af effektive it-...