Martin Lauritzen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Jurister/dommere er IT-mæssigt analfabeter

Jurister/dommere er ofte IT-mæssigt analfabeter, og der burde være pligt til at have IT fagfolk ansat ved alle domstole, der fagligt og objektivt kunne vurdere og råde dommere og domsmænd i alle sager der involvere IT tekniske elementer. Disses indsigt, skulle lægges som del af kendelsen, så bevi...
Kommentar til Facebook dropper plan om at bygge datacenter ved Esbjerg

Re: Energiforbrug

Med den argumentation burde vi også fælde de sidste rester af vores natur, tillade alskens GMO, antibiotika i rå mængder og flere pesticider, droppe sigtet mod vedvarende energi osv., simpelthen fordi “udlandet” jo ikke vil leve op til samme standarder som os. Nej, vi skal i DK være foregangsland...
Kommentar til Facebook dropper plan om at bygge datacenter ved Esbjerg

Energiforbrug

Fint med mig! Og i fremtiden, bør datacentre kun tillades såfremt de også inkluderer et anlæg til udvinding af samme mængde grøn strøm som det selv forbruger, bør et sådan anlæg have tilladelse til at blive opført - ellers ender det bare med, at skatteborgerne får regningen for at omlægge til 100...
Kommentar til Rusland vil slå internettet fra i planlagt test

Re: Klogt og bekymrende ...

Er ret sikker på at registreringen af bloggere i meget høj grad er implementeret for at kontrollere bloggeres ytringer og dermed kontrollere nyhedsstrømmen, meninger og den folkestemning der er i landet. Regimet benytter sig i høj grad selv af fake-news internt i landet for at styre befolkningen....

Re: Men hvad med data?

Jeg er enig med Gert i at Version2 bør se nærmere på aspektet omkring hvilke data der har været tilgængelig for "hackerne" på de kompromitterede mailkonti - det kan da sagtens tænkes at der nu ligger alskens dejlige personfølsomme borger-oplysninger til rådighed for højstbydende.

Re: That's it!

Jeg har det lige som min navnefælle Martin oven over. Facebook er godt til at arrangere sammenkomster og lign. gennem, fordi næsten alle har en profil og platformen stiller nogle udmærkede funktioner til rådighed - som de fleste kender i forvejen. Generelt synes jeg at FB har masser af gode funkt...
Kommentar til Borgerindsigt er en bombe under dansk videoovervågning

kræve data slettet

Kan man kræve at overvågningsvideoer hvor man selv fremgår bliver slettet, lige som man har ret til at få anden persondata slettet? Eller står formålet med overvågningen over dette?
IT Company Rank
maximize minimize