Bjarne Thomsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Francois Chollet

hos Google forsøger desperat at forklare, hvordan maskinlæring fungerer i bogen "Deep Learning mit Python und Keras" (tysk, hvis man vil undgå told). Bogen er vist en følge af Judea Pearls besøg hos Google. Chollet og Pearl har samme filosofiske baggrund, så de havde ikke vanskeligt ved...

Statskundskab og viden

Karl Pearsons racehygiejne klarede sig udmærket med analoge data. Statskundskab forveksler katastrofalt data med viden. Viden er hypoteser om årsag og virkning. Viden forklarer, hvordan man skal handle for at opnå et mål. Den danske digitalisering er usikker, fordi den er baseret på en hobbymaski...

The Book of Why

[bayes.cs.ucla.edu/WHY/] Judea Pearl forsøger at få genindført årsag og virkning efter Karl Pearsons ekstreme synspunkter. Judea Pearl UCLA Computer Science Department Cognitive Systems Lab 4532 Boelter Hall

Data er ikke viden

Allerede Karl Pearson (ca. 1900) viste, at man KUN kan finde associationer ud fra data. Associationer er IKKE viden. Viden er i bredeste betydning hypoteser om årsag og virkning. Hvad ville der ske, hvis vi handlede sådan eller sådan. Kun viden om årsag og virkning kan forudsige fremtiden, idet e...

Interpolering i datasæt fra fysiske simuleringer

Dette er faktisk en anvendelse, som er helt i overensstemmelse med dybe neurale netværks naturlige anvendelsesområder. Maskinlæring (et udmærket dansk ord) er god til to ting: (1) finde associationer i data og (2) foretage interpolation i komplekse datasæt. Maskinlæring kan kun forudsige fremtide...
Kommentar til AI-filosof: Der går nok lidt tid, før robotterne overtager verden

Computing Machinery and Intelligence

Det hele startede i 1950 med A.M. Turings artikel: [https:/www.turing.org.uk/scrapbook/test.html] Heri opstillede Alan Turing en test for intelligens: [https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test] Intet program med såkaldt "kunstig intelligens" har mig bekendt været i stand til at bestå...

TensorFlow

Den "sorte kasse" er skam velkendt. Det drejer sig om TensorFlow: [https://www.tensorflow.org] TensorFlow er fantastisk til at finde associationer mellem forskellige fakta (målte data). Associationer er IKKE ensbetydende med årsag-virkning relationer. Fakta er ikke ensbetydende med viden...
Kommentar til Peter Naurs datalogitanker er blevet uhyggeligt aktuelle

Re: Googles Deep Learning og Tensor Flow er ikke intelligens

Jeg refererer kun Judea Pearls idèer. Både Peter Naur og Judea Pearl har modtaget the A.M. Turing award. Judea Pearl fik den så sent som 2011 med denne specifikke begrundelse: For fundamental contributions to artificial intelligence through the development of calculus for probabilistic and causal...
Kommentar til Peter Naurs datalogitanker er blevet uhyggeligt aktuelle

Re: Jeg savner et aspekt

Helt enig. Der er to uimodståelige lokkemidler: det for gode tilbud (helst helt gratis) og fake news, som man lige skal læse (kan det nu også passe).
Kommentar til Peter Naurs datalogitanker er blevet uhyggeligt aktuelle

Re: Googles Deep Learning og Tensor Flow er ikke intelligens

Ja. Hypotesen om guder som årsag er en kausal forestilling. Det er absolut nødvendigt, at de kausale forestillinger kan forkastes ved passende udvalgte målinger. Det er samspillet mellem hypoteser og måledata, som gør det muligt at forstå, hvordan verden fungerer. Francis Galton og Karl Pearson ...
Kommentar til Peter Naurs datalogitanker er blevet uhyggeligt aktuelle

Googles Deep Learning og Tensor Flow er ikke intelligens

Naurs idèer falder fint i tråd med Judea Pearls idèer om at data ikke alene kan fortælle os noget om, hvordan verden er indrettet. Data er ikke videnskab. Viden er en forestilling om årsag og virkning. Kausalitet er ikke kun et begreb, som man finder i fysik og kosmologi. Det er en intuitiv fores...
Kommentar til Evidensbaseret IT - JA TAK!

Re: Evidensbaseret IT

Jeg skrev med vilje evidensbaseret IT, ikke evidensbaseret outsourcing. Evidens skal have en rationel betydning for, at man overhovedet kan anvende ordet. Kunsten er, ifølge Pearle, en aktiv indgriben ud over den passive dataindsamling. I tilfældet vaccination sammenligner man grupper med og ud...
Kommentar til Evidensbaseret IT - JA TAK!

Evidensbaseret IT

Det interessante er evidens for en årsag-virkning sammenhæng; evidens for en statistisk relation mellem mange parametre siger intet om kausaliteten. De ortodokse statistikere hævdede hårdnakket, indtil omkring 1990, at evidens for en årsagssammenhæng var umulig. Judea Pearl har skrevet en bog om ...