Bjarne Thomsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Begrebet bit og maskinlæring er mere kompliceret og interessant

Tekst lagres selvfølgelig som bogstaver, hver med et vist antal bit. Begrebet bit er imidlertid meget bredere, idet antal bit også anvendes til at angive informationen i et signal. Information blev indført af Claude Shannon (1916-2001) som negativ relativ entropi udtrykt ved logaritmen med grundt...
Kommentar til Kan machine learning i medierne starte 3. verdenskrig?

AGI er helt forskellig fra TensorFlow (AI)

"OpenAI's mission is to ensure that Artificial General Intelligence (AGI) benefits all of humanity". Det er en gammel drøm at konstruere en robot, som kan handle helt selvstændigt i den fysiske verden, og som oven i købet kan opstille teorier om den fysiske verdens funktion. Sådanne...
Kommentar til Sundhedsministeriet vil slette lokale datakopier af DNA

Epigenics - It's not just genes that make us

Idéen om, at det menneskelige genom er en bog, som man kan sende gennem Google translate for at lære alt om os og vore sygdomme, stammer fra finansministeriets statistiske modeller for den økonomiske udvikling. Hvis man har data, så ved man alt. Men det er helt forkert! Data fortæller i sig selv ...

Kodeordet er "bøvl"

Programmet TensorFlow (AI) er fremragende til at finde associationer mellem et gen i genomet for en million mennesker og en sygdom. Et gen er koden for et protein, som er et enzym, der forstærker en bestemt biokemisk reaktion med en meget stor faktor. Men stofskiftet i enhver organisme er et stor...
Kommentar til Genomcenter med uklare svar om kobling af CPR-nummer med genomdata

7 store misforståelser om arvelighed

Jeg har lavet en blog taget fra en ny bog af Carl Zimmer om DNA: [https://www.kosmologi.eu/wordpress/?p=4684] Genomet virker ikke, som mange tror.
Kommentar til Privatlivet tabte ad helvede til...

Begyndelsen var kravet om et atomfrit Danmark

Det er jo et utroligt morsomt krav i fysikkredse. Hvorfor omtaler man kerneenergi og kernekraft som "atomkraft" i DK? Hvorfor har få journalister forklaret befolkningen, at kerneenergi kommer fra protoner og neutroners bindingsenergi atomkernen? Atomers binding med hinanden er kemi....

Hvorfor kontroversielt?

En vejr- eller klimamodel er en lokalt realistisk fysisk model. Realistisk betyder, dens matematiske variable er reelle (flydende) tal, som kan måles med et instrument. Lokal betyder, at den fremtidige værdi af disse variable er givet ved variablenes nuværende værdi i omegnen. Det har været den f...

Sustainable Energy-without the hot air

Selvfølgelig har Asimov ret, hvis udgangspunktet er det amerikanske samfunds centrering om plutoniumproduktion og bomber, men det var måske på tide, at man indså, at der er vigtigere ting end bomber. Jeg faldt ved et tilfælde over den fremragende bog af David JC MacKay: Sustainable Energy-without...

Problemet er senderstyrken meget nær målebånd

"The FCC auction set a noise limit on the US 5G network of -20 dedibel Watts (dBW), which is much noisier than the thresholds under consideration by almost every other nation for their systems. The European Commission, for instance, has settled on -42 dBW for 5G base stations, and the World...

Arthur C. Clarke: "The Exploration of Space"

Jeg fik min introduktion til Science Fiction via den danske oversættelse (1953) "På opdagelse i verdensrummet" af Arthur C. Clarkes berømte bog "The Exploration of Space" fra 1951. Clarke viser på pædagogisk vis, hvordan naturvidenskabelige hypoteser kan forklare, hvorfor en...

Kaos som løsning?

Suk. Enhver med et vist kendskab til fysik vil vide, at eksponentiel vækst (Lyapunovs eksponent) er forløberen for kaos, som næppe er en ønskværdig løsning på klimaudfordringerne. Jeg har vanskeligt ved at forestille mig, at statskundskab er så forskellig fra den fysiske verden.
Kommentar til Skilsmisser, Stram kurs og digitale vælgererklæringer

Seven BIG Misconceptions About Heredity

Eftertænksomhed er altid godt, men jeg efterlyser viden, som ikke er lig med data. Jeg har fundet denne bog om "The Powers, Perversions, and Potential of Heredity" af Carl Zimmer. Jeg har yderligere fundet forfatterens uddrag fra bogen med tillen "Seven Big Misconceptions About...

180 app er løsningen for mig

Man har jo ikke pligt til at læse alt i E-boks. Jeg anvender 180 appen til Android. Den fanger alle opkald, som ikke findes i telefonlisten, idet den spørger, om der er tale om marketing. Man afgør selv, om man opfatter opkaldet som marketing. Herefter stoppes alle fremtidige opkald fra samme num...
Kommentar til Bliv klogere med forklarbar kunstig intelligens

Francois Chollet: The limitations of deep learning

The most surprising thing about deep learning is how simple it is. Ten years ago, no one expected that we would achieve such amazing results on machine perception problems by using simple parametric models trained with gradient descent. Now, it turns out that all you need is sufficiently large p...
Kommentar til Dansk center vil skabe værktøjer til fejlfri programmering

Einstein & Gödel

Kurt Gödel forærede i 1949 Einstein en fødselsdagsgave i form af et modelunivers, som Einstein uden tvilv hadede. For Einstein kom et fysisk princip altid over en matematisk teori. Baggrunden for Einsteins idèer var de 2 fysiske teorier omkring år 1900: a) Newtons universelle gravitation, som udb...
Kommentar til Professor får millionbevilling til udvikling af nye algoritmer

Sammenblanding af data og viden

Politikernes mange selvskabte problemer opstår som følge af en sammenblanding af begreberne data og viden. Statistik over data kan kun bestemme en association i data. Man kan finde en association mellem en bestemt sygdom og et bestemt gen i det menneskelige genom for en million mennesker, men ma...
Kommentar til Professor får millionbevilling til udvikling af nye algoritmer

Forudsætninger

Formuleringen af et inverst problem forudsætter eksistensen af en teoretisk model, som man forsøger at bestemme ud fra målinger med støj. Man ønsker f.eks. at finde solens indre struktur ud fra målinger af solsvingninger. Der kræves altså en teoretisk model eller hypotese for det man ønsker af be...
Kommentar til Professor får millionbevilling til udvikling af nye algoritmer

Numerisk opskrift på løsning af inverse problemer

Jeg er ikke begejstret for, at man i tide og utide anvender ordet "algoritme". Det er jo blot et fancy ord for en numerisk opskrift. Nøgleordet i dette her indlæg er "inverse problemer".
Kommentar til Forsker: Vi har en meget liberal adgang til borgernes sundhedsdata

Information i det menneskelige genom.

Jeg fandt dette: "The 2.9 billion base pairs of the haploid human genome correspond to a maximum of about 725 megabytes of data, since every pase pair can be coded by 2 bits. Since individual genomes vary by less than 1% from each other, they can be losslessly compresses to roughly 4 megabytes...
Kommentar til Forsker: Vi har en meget liberal adgang til borgernes sundhedsdata

Anonymisering er for "bøvlet"...

Statistisk forskning vedrører associationer i data for en hel population, hvorfor anonyme data virker lige så godt som synonyme data. Der findes metoder (og en bog om emnet) til anonym deling af data mellem flere parter. Problemet er altså ikke af teknisk art, men anonymisering hævdes at være for...