Henrik R Jørgensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Digital ansvarlighed som dansk varemærke..

https://www.berlingske.dk/virksomheder/digital-ansvarlighed-skal-vaere-e... Det var hurtigt, at den dagsorden røg. Måske skulle Dataetisk Råd bare nedlægge sig selv hurtigst muligt? Det ville give medlemmerne mulighed for at bevare deres værdighed.

Re: Set fra borgerens perspektiv...

Ja, det er faktisk utroligt grove løjer, og jo mere, jeg tænker over det, jo mere bliver jeg overbevist om, at der virkeligt sidder nogle spindoktorer og jurister et eller andet sted i magtlaget, og helt bevidst arbejder på, hvordan de kan snige sig uden om det der væmmelige problem med mennesker...

Meget snæver afgræsning

Jeg hilser sådan set formandens melding om ikke at blande sig i juridiske anliggender velkomment, men... det er godt svært at se rådets berettigelse, hvis det ikke ser sig kompetent til at knytte nogle bemærkninger til et generelt spørgsmål, der i høj grad knytter sig til borgernes tillid til da...

Re: Kunsten at tie

Kære Anne-Marie, Nu er der jo ikke nogen, der forbyder dig noget - slet ikke at gøre lidt research, inden du trykker på 'Gem'-knappen ;) Jeg er ikke sikker på, at du forstår, hvordan rådsmedlemmerne er udpeget og arbejder på. Det er folk, der qua deres kvalifikationer og stillinger med berøring...

Re: Kunsten at tie

Kære TJ, Jeg anerkender, at det kan være svært at finde den rette sammensætning til sådan en institution, og jeg så gerne, at man fik flere borgerrettede organisationer ind, der har berøring til databeskyttelse. Alt det bedste Henrik

Re: Kunsten at tie

Kære Christian, Lad mig sige det sådan - det løfter i hvert fald ikke niveauet at bringe misinformation ud om gældende lov. Det bør vi være enige om. Jeg mener at have kommenteret på begge forhold, men du har ret i, at jeg ikke er gået ind i substansen, da mit ærinde sådan set var at kommentere...

Re: Kunsten at tie

Kære Kenn, tak for kommentaren. Ja hvis du oplever "at blive taget i skole", så er det fordi, det er det, jeg gør. Vi skriver nu 41 år siden den første indsigtsret efter disse regler blev lovfæstet, og det har alle årene været sådan, at indsigt i data kan begrænses. Nuvel, det kræver...

Kunsten at tie

Misinformation, unøjagtigheder og usømmelige insinueringer. Kære Forum, Der florerer virkelig mange oplysninger her på denne tråd. Oplysninger der bærer præg af uvidenhed til helt basale retsforhold og administrativ praksis og noget, der der ligner og smager af anklager om manglende habilitet o...

Det nærmer sig manipulation...

Det er særdeles velkendt, at det er let og godt at bedrive forskning i Danmark pga. vores landsdækkende registre og anvendelse af entydige identifikationsnumre (CPR). Det er der ganske få lande, der kan tilbyde et tilsvarende setup, og det burde Danske Patienter sådan set blot være taknemmelige f...

Gældende lovgivning mv.

Problemet for Michael mv. er jo netop, at en total overvågning af borgere uden diskretion ift. specifikt behov for dataindsamling, netop er ulovligt (disproportionalt). Det er problemet med Gladsaxemodellen, det er problemet med en række ML løsninger, der ligger på bordet. Det er ikke etik eller...

Oprigtigt spørgsmål fra en nysgerrig

De data, vi forsøger at lægge ind i algoritmen lige nu, og som vi ikke har en tilstrækkelig mængde af, er egne data fra Gladsaxe Kommune. Det er eksisterende sager, hvor man laver en vurdering af, hvad der er et udsat barn. Og det er alle de børn, som modtager en foranstaltning efter paragraf 52 ...
Kommentar til Dataetik – det handler om tillid

Om etik

Kære Erik, rart at læse, at du er aktiv også i kommentarsporet. Jeg har kommenteret på dette før, men altså det er i sin essens forkert at anskue etik som en driver for noget som helst andet end en holdning om at ville gøre det rigtige. Hele italesættelsen omkring dataetik har været, at det fr...

Datatilsynets stilling som myndighed

Der har været dækning fra Datatilsynet, hvor det har været tilkendegivet, at man godt kunne have ønsket sig at bevissikringen, der skete via politiet, kunne være gået hurtigere. Det læser jeg som den beklagelse, som Karin her efterlyser, og jeg tænker sådan set ikke hun kommer det nærmere ved at ...

Re: Problemets omfang

Det kunne jo tyde på, at der er lavet en brugeridentifikation i bookingsystemet på grund af det oplyste telefonnummer. Om det alene gælder for 8x0 eller alle numre, man måtte indføre, er lidt uklart. Det er faktisk en smule svævende, hvorfor det skulle gøre en forskel, men måske nogle mere tech s...

Ethics washing

Min oplevelse er desværre den, at "dataetik som konkurrencefordel" er blevet skamredet dels på grund af et noget uklart indhold, dels på grund af sammensætningen af ekspertrådet og dets opdrag og dels på grund af udtalt umodenhed og utilstrækkelig viden på databeskyttelsesområdet. 1) Det...
Kommentar til Minister beroliger: Nyt persondata-overblik bliver ikke en database

Re: Fundamental misforståelse

Altså hvis et dataetisk råd skal forholde sig til fuldstændigt anonymiserede persondata eller andre typer af oplysninger, så by all means. Ellers hedder det Datatilsynet, Datarådet og EDPB. For det etiske råderum, når det kommer til persondata er nemlig meget begrænset, når vi taler privatlivsbes...
Kommentar til Minister beroliger: Nyt persondata-overblik bliver ikke en database

Fundamental misforståelse

Det skriger jo til himlen, at man på den ene side vil have "dataetik" og på den anden vil kommercialisere og Googleficere vores alle sammens oplysninger. MEN det bekræfter mig blot til fulde, at den digitaliseringsstrategi, der er lagt for det offentlige, er skrupforkert baseret på...
Kommentar til Øget regulering stiller nye krav til it-udvikling

Rådgiverinddragelse er afgørende

Der er nogle gode pointer, der centrerer sig om at tænke sikkerhed og privacy ind i systemer/løsninger på så tidligt et tidspunkt som muligt. Selv hvis man har med danske leverandører at gøre, kan man ikke som dataansvarlig forlige sig på at GDPR-krav i en RfP er tilstrækkelig. Du er nødt til a...

Re: Lidt ufint...

Det er en meget fin erkendelse, at når man ikke ved alt, ved man måske kun meget lidt, Hans. Som jeg har redegjort for oven for, er det ret tvivlsomt, om der overhovedet er tale om en misvedligeholdelse (sic). Jeg kan ikke være uenig med dig i, at manglende håndhævelse i form af bøder kan have ...

Lidt ufint...

At hænge "konsulenten" ud med navn, Version2. Det er ikke rigtigt til at se nødvendigheden i det. At starte en egen drift-sag er en ledelsesbeslutning, og ikke én den enkelte medarbejder træffer. Og lige nu kan det virke massivt i denne @anders.dk-kampagne. Men hvis du som...