Alex Burmester

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Jeg undres ... Har Kommunenen ikke hjemmel

Kommunen har nemlig hjemmel til at viderebehandle de pågældende oplysninger til de nævnte formål. Hjemlen til dette skal dog nok nærmere findes i litra e - myndighedsudøvelse og offentlig virksomhed. At kommunen alligevel beder om samtykke, vidner desværre om at de ikke har forholdt sig til regl...

Re: Er det uundgåeligt?

Jeg mener til gengäld at der ville blive strammet gevaldigt op hvis der var garanteret fri adgang til faktuel information Det er der som udgangspunkt også efter offentlighedslovens regler. Som udenforstående er det lidt svært at se, hvilke omstændigheder ved udviklingen af et personalesyste...

Re: Bøder

Datatilsynet vil sende dig et bødeforelæg. Det er en slags 'frivilligt' tilbud om at betale en bøde. Så kan du selv vælge, om du vil betale eller ej. Det står i databeskyttelseslovens § 42. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319#idff4d3436-c74... Hvis du ikke betaler, vil Data...
Kommentar til SquidHub vil samle alle dine kommunikationsveje på én platform

Standarder

https://xkcd.com/927/
Kommentar til »Ingen har behov for at vide hvem du er«

Hvidvask

Hvordan forhindrer man hvidvask af penge, hvis ikke banken kan knytte en konto til en given fysisk person?