Martin J. Ernst

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Cyberangreb – hvad koster det din forretning, hvis det sker for dig?

Re: Omkostninger ved tab

Kan man deraf konkludere at god krisehåndtering er omvendt proportional med imagetab?? Der er noget kan tyde på det, hvis man tager Maersk som eksempel. Men som Claus Juul skriver, så afhænger det af om det sker igen. Det og en 1000 andre ting kan være med til at gøre det svært at isolere b...
Kommentar til Cyberangreb – hvad koster det din forretning, hvis det sker for dig?

Re: Businesscase

Du gør selvfølgelig fint rede for omkostningerne, selv om jeg savner den sædvanlige GDPR bøde, som man jo også kan ifalde hvis man taber persondata. Tak for de pæne ord. Men du skriver den sædvanlige GDPR bøde. Det eneste som kommer tæt på men alligevel ikke er blevet til en bøde? Jf. https...
Kommentar til Cyberangreb – hvad koster det din forretning, hvis det sker for dig?

Re: Omkostninger ved tab

Eller sagt på en anden måde, har du en meget værdifuld dims for din virksomhed, som er 100 kr værd, kan du bruge op til 99 kr på at sikre den. Tine, jeg er helt enig. Her kender mig også prisen på grisen. Men det er specielt de to sidste bidrag "Repressalier/krav i relation til at...

Regions H’s sminkede sundhed(splatform)

Jeg troede, jeg skulle på juleferie mht. at skrive på blogs, men denne artikel skriger på en kommentar. Region H har fået tallene til at stemme og - surprise - Sundhedsplatformen er gået under budget. Så kan man ikke skyde dem dét i foden. Det flugter meget godt med Michael S.'s (tidligere progr...
Kommentar til Stig Lundbech – du har ret, men der er også et paradoks

Re: Leverandøren forsøger at levere det som kunden beder om

Så hvis kunden ønsker at leverandøren skal tænke business Casen ind i leverancen - så skal det være en af de parametre som leverancen måles på. Det er naturligvis en forudsætning, at leverandøren bliver målt på dette. Det sker desværre ikke, da der alene er fokus på funktionalitet og bare få...
Kommentar til Ekspertråd må ikke anbefale at skrotte Sundhedsplatformen

Re: En maskeret arbejdskonflikt

Disse problemer har ikke noget med IT at gøre, men Region Hovedstaden burde havde forudset at der var en meget stor Change Management opgave som fulgte med systemet. Denne kæmpe change management opgave var forudset i den første business case, som blev forkastet af Region H. Denne fejl fra r...
Kommentar til Er man safe med SAFe, eller kommer man kun halvt i mål?

Re: SAFe at any speed

I et tidligere blog-indlæg har jeg efterlyst praktiske erfaringer med brug af SAFe, men der er ikke kommet meget endnu. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre mere om hvad folks erfaringer med det er (dvs. erfaringer fra folk, som selv har prøvet det - ikke fra folk som forsøger at sælge det...
Kommentar til De nye kampfly og en regnefejl af de store!

Re: En god leder

Når man lige eliminerer det utilsigtede ekstra "ikke", er det en god observation. Jeg har elimineret et ikke, så det nu er den gode observation ...

Re: En Business Case er ikke altid nødvendig

Det går ikke at sige: "Vi har 17 rådne it-løsninger, som er skabt som knopskydninger og lokale regneark; vi SKAL have noget andet - koste hvad det vil ! Vi kan ikke forsvare at borgere dør fordi systemet ikke virker, eller er nede, eller ........". Det skal være OK at skrive en...

Re: Hvor længe skal vi...

Hvis fokus forbliver på kr & øre (besparelse og gevinstrealisering) kommer man ingen vegne. Jeg er enig, at man ikke altid i den offentlige sektor skal fokusere på business cases, som bliver finansiseret alenen udfra procesbesparelser. Denne problemstilling er helt parallet med denne blog...

Re: Statistik og risikovurdering

At businesscasen ikke understøtter strategien er en helt anden problemstilling. Korrekt det er to separat problemstillinger - men lægger man effekten sammen, så bliver der godt nok pisse mange penge ud på investeringer, som ikke skulle være gået den vej. Dvs. vi skal gøre mere af det rigtig...

Re: SP bør aqfskaffes

SP bør afskaffes. Det er sikkert dyrt, smerteligt for dem, der indførte det og lidt besværligt, men nødvendigt af hensyn til både patienter, behandlere og skatteborgere. Se udførlig begrundelse her: https://www.weekendavisen.dk/2018-35/samfund/den-draebende-platform Det er en meget fin og vel...

Re: Jeg synes Martin har fat i noget af det rigtige.

Problemet er bare er det strategien, der er ude af trit med virkeligheden.. og at business casen bare er udarbejdet fordi det er noget man skal ? Eller er det business casen (og dermed projektet), der er på vej ud af en tangent ? Det du nævner er faktisk også en af hovedårsagerne til, at d...

Re: Når businesscase giver bagslag

Jeg tror ofte, at disse fejl opstår, fordi man vil opnå et eller andet, men så opdager, at teknologien giver mange flere muligheder, men disse muligheder ender så med at undergrave gevinsten fordi de misbruges. Jeg tror det offentlige skal blive bedre til at sige, hvad de IKKE vil gøre noget ve...

Re: Why?

Som Simon Sinek siger: "Start with WHY" (i stedet for WHAT og HOW). Jeg er helt enig. Business casen skal netop beskrive det behov, som skal løses. Det er præcis også det Jenner siger med "Start with the end in mind".

Re: Mål for bloggen

Martin, hvad er det strategiske mål for din blog, og hvordan synes du at det går med gevinstrealiseringen? Kort sagt, hvad er bloggens businesscase? Hvis målet var at demonstrere, at der ingenting sker, så har du åbenbart ramt plet. Men hvor er gevinsten? Hej Bjarne Det er præcis som Claus ...
Kommentar til Stephen Alstrup - dine kommentarer falder åbenbart på et tørt sted

Re: Pris, kvalitet og tid

Fuldstændig enig. Jeg ser også gerne at man samtidig slækker på formkravene i udbuddene, så det bliver muligt for mindre virksomheder at byde ind i stedet for at de skal betale 5-30% af deres omsætning for at være underleverandør til de store i branchen. Enig - det har jeg også en vinkel på i...
Kommentar til Stephen Alstrup - dine kommentarer falder åbenbart på et tørt sted

Re: Pris, kvalitet og tid

Jeg har deltaget i mange offentlige projekter på leverandørsiden. Hele udbudssystemet og kundens angst for juridiske repressalier sætter fra start projektet under maksimalt pres og er direkte kontra-produktivt i forhold til muligheden for succes. Enig - og jeg har en anden vinkel, som jeg kom...
Kommentar til Stephen Alstrup - dine kommentarer falder åbenbart på et tørt sted

Re: Det gode eksempel...

Men det er jo bare ikke til at vide uden åben debat. Helt enig - og at business casen, som man tager udgangspunkt, ikke er romantiseret uden link til virkeligheden, så man ved om man er en succes ... Det er et af de centrale problemer i gevinstrealiseringen, at man ikke aner hvad man vil og h...
Kommentar til Stephen Alstrup - dine kommentarer falder åbenbart på et tørt sted

Re: Det gode eksempel...

Men helt ærlig - der er virkelig mange succeshistorier som ikke er kontroversielle overhovedet, og som alligevel ikke nævnes nogle steder. Ja der er ... hvorfor har vi ikke en "hall of fame" over de gode projekter, som vi kan være stolte af? Giv dem til mig, så skriver jeg om dem! Jeg...