Aksel Bork

Debat om eksamenssnyd: Kan teknologi løse politiske problemer?

Nu er debatten igen bluser op. Men... hvorfor er der ingen der tænker på at kontakte de skole som har løsninger på problemet. Har arbejdet som med eksamener i de 5 år jeg var hos Uddannelsescentret Holstebro, hvor man havde udviklet et system der lukkede ned for elevernes adgang til internettet (på nær godkendt sites, som Gyldendal ordbøgerne mm.) ud fra deres klasser tilhørsforhold, således at det var ganske simpelt at lave en Scanning for ekstrene netværk fra f.eks. En telefon i eksamenslokalerne.

Men nej der er ingen medier der tage en tekniske vinkel op, kun en undervisningsminister, som ved lige så lidt om IT og ACL, Firewall, som en blind ved om en bil er rød, eller blå bare ved at kikke på den. Samtidig den modsatte side, som ikke vil kontrolleres (hvem vil det) og som allerede nu føler sig klemt, af “utidssvarende opgaver”, da de ser internettet tilstedeværelse, som solens opstigning fra øst.

Måske er det fordi, en kyndig IT-eksperts fremlægning af løsningsforslag, vil ende denne opskruede nyhedsfaktor, at man “tror”at 0,1% snyder til eksamen

21. oktober 2017 kl. 00:53
Forsker: Matematik og programmering er det 21. århundredes nye videndomæne

Man havde i mange kommune for år tilbage købt stort ind af diverse tablets og andre dimser, som man havde forelsket sig i. Men hvor havnede man.. stor regninger for vedligeholdelse, og manglede læringspotential. Det sidste fordi man ikke havde fundet ud af hvordan man skulle benytte disse vidunder i undervisningen inden man gik i gang. Hvor mange activeboards er der ikke installeret i klasselokalerne rundt om i Danmark, som blot benyttes som "dyre" whiteboards.. mange.

Jo det kunne være skønt, at man lære eleverne at forstå teknologien, kunne programmer, udnytte teknologien til at udforske på en anderledes må, men man skal passe på, at det ikke er teknologien der sætte bare for opgavernes opbygning, og ikke elevens egne evner. Hvor mange har ikke undret sig over, at ganske simple hovedregning, efterhånden ikke er muligt for butiksassistenten, eller stundenten ved kasse i Bilka.

Af personlig erfaring, er det ikke lysten til at lære, hvordan man fejlsøger når internet forbindelsen ryger, eller hvorfor man skal huske at opdatere sikkerheden løbende på computeren, men bare kunne benytte messenger, Facebook og Spotify

13. september 2017 kl. 20:44
Cpr-numre flyder (stadig) på nettet - og hvad så?

Selvom CPR-numre ikke bliver betragtet som følsomme personoplysninger af Datatilsynet, og ikke bør kunne bruges til andet end at slå op i et it-system med, så er det forbudt at offentliggøre den.</p>
<p><a href="https://www.version2.dk/artikel/cpr-nummeret-er-ikke-en-foelsom-persono…;
<p>

Er det i bund og grund ikke fordi man, for at gør det lettere for opslag i forskellige systemer, har valgt at benytte noget som betragtes som unik. Selv om CPR reelt ikke må betragtes som den unikke nøgle i et register, men skal kombineres med andre nøgler. Det er klart en forkert holdning, at man blot kan identificere sig ved at give et nummere, unden at kunne give andre personlige detaljer, som til sammen giver en meget mere unik nøgle

13. september 2017 kl. 20:30
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

Lidt ekstra fra bekendtgørelse

" Afslutningsvis skal oplyses:

 Eksaminanderne skal gøres bekendt med, at links til og fra de læ- remidler/internetsider m.v., som på skolens foranledning har væ- ret anvendt i undervisningen, ikke må anvendes til informations- søgning generelt.

 Eksaminanderne og øvrige medvirkende ved prøverne skal i god tid før en prøve gøres bekendt med reglerne om den begrænsede netadgang ved prøverne og om konsekvenserne for eksaminan- derne af at blive pågrebet i anvendelsen af utilsigtet kommunika- tion. "

6. september 2017 kl. 22:46
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

http://www.emu.dk/nyhed/nyt-fra-fagkonsultenten-brug-af-internet-ved-eksamen

http://www.emu.dk/sites/default/files/uvm-%20p-15-stk-%202-alm-%20eksamensbekendtgoerelse.pdf

" Med indførelsen af § 15, stk. 2, blev der med virkning fra 1. september 2012 åbnet mulighed for, at skolerne i begrænset omfang kan give net- adgang ved prøver, hvor netadgang i øvrigt ikke er tilladt. Denne adgang begrænser sig som nævnt i § 15, stk. 2, til eksaminandens egne læremid- ler, egne notater og egne arbejder, jf. styrelsens brev af 5. marts 2013 til institutionerne.

Uddybende kan oplyses:

* Det er ikke eksaminanden, men skolen, der inden for de givne rammer beslutter, hvad der ved den enkelte prøve, hvortil der el- lers ikke er netadgang, er ”egne læremidler”.

* Der skal være tale om et bestemt, konkret læremiddel, herunder i- og e-bøger, som et hold/en klasse på skolens foranledning har benyttet i undervisningen.

  • Det er forudsat, at det pågældende hjælpemiddel i øvrigt er tilladt ved prøven.

  • Bestemmelsen giver ikke adgang til brug af hjælpemidler ud over det, der er tilladt i den konkrete læreplan. Eksaminanderne får så- ledes ikke flere hjælpemidler til rådighed end tidligere – mediet for hjælpemidlerne/adgangen hertil er blot anderledes.

* Skolen skal fortsat sikre prøveforhold, der er egnede til at ude- lukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet. "

Det har aldrig været tilladt med fuld internet adgang....

@Finn Thøgersen Ja at give rettigheder til specifikke opslagsværker er ganske enkelt, men det er desværre ikke en forståelse den enkelt underviser har (se blot TVMidtVest hertil aften) Hvis de ser en URL som kan åbne i en browser, betyder det "internet adgang", hvilket er meget svært at vænne dem af med

nogen ser desværre ned på IT-medarbejderne viden, da de "ikke" er universitet uddannet og derfor ikke kan fortælle dem noget, og IT er blot en støtte funktion til deres undervisning. Dette er ikke et dogme, men en erfaring. Tror dog ikke det kan laves om, da dette sikkert skulle årtiers arv

Men mon ikke meget kunne løses, hvis ministeriet også laver en liste for, hvilke domæner der skal være adgang til, ved en given eksamen, således det ikke kun er hvad der gælder af regler for, hvordan eleverne skal udføre eksamen, administration skal håndter opgaver mm. Men også den sidste del der reelt sidder skjult for alle de udførende parter.

6. september 2017 kl. 22:38
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

@Flemming

Nu har TV Midtvest lige vist et indslag fra Thisted gymnasium pointerede, at eksamen ville være svære uden online ordbøger. Korrekt dette er ikke hensigtsmæssigt Men nu ved jeg af erfaring fra en anden uddannelsesinstution i vestjyske ( da jeg var ansat i IT-afdelingen fra 2009-2015), at man sagtens kan lave en hjemmeside elever kommer på når de sidde i eksamen, hvor de kun er links til selv opgaven der ligger på en server, hvor der er rettighedsstyring, således der kun er adgang under eksamen. Samt links til f.eks Gyldendals online ordbøger.

Dette er ikke svært at lave, da det reelt blot er en ACL der sættes for det trådløse netværk eleverne benytter og forskellig lokale hjemmesider hvor indeholder er bestemt ud fra, hvilken eksamen eleverne skal op til.

Så den er hverken "åben eller lukket" men "tilpasset" (nok en bedre beskrivelse)

6. september 2017 kl. 20:06
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

@Flemming Seerup

Ja, metoderne i undervisningen har ændret sig, men er det metoden man skal dømme på eller det viden.

Men det rykker ikke ved, at man skulle prøve, at få lavet en "pilot" på hvordan forskellige typer af eksamen opgaver, kan håndteres, således man kan overholde den præmis der er sat.

Debatten er låst i "Open eller Lukket" ikke "hvad kan vi tillade"

6. september 2017 kl. 19:22
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

@Christoffer Kjeldgaard

Det er absolut samme tråd som Bjarne Strousptrup "opsang" til uddannelsessystemets "buzz-fag"

https://www.version2.dk/artikel/bjarne-stroustrup-it-skolen-distraherer-1074958

Nu havde de igen et indslag i TV2 nyheder, hvor det igen var fra begge modpoler man fik, lidt krydret med opposition holdning, som jo ikke er som ministeren, og en Rektor der støtter op om eleverne (nok ganske uviden om teknologiens magt)

Men hvor sætter ministeriets eksamensudvalgte, sig ikke ned med ministeriets IT-specialister, og finder ud af hvilke URL'er man skal tillade under den enkle eksamen, således man kan begrænse friheden. Ved at flere skoler benytte den samme webside til artikelsøgning, såhvor ikke bolt dokumenter det.

Samtidig skulle man lave et samarbejde med Universiteter, således at det reelt er dem, der sætter kravene til evalueringen af kompetancerne hos den enkelte elev

6. september 2017 kl. 19:08
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

den anden side så er den problematik ikke helt så sort og hvidt som nogen vil have

Nej det er desværre ikke sort eller hvidt, hvilket sætte problemet i flere kasser, er det et pædagogisk eller et teknisk problem. Er det måde optaget på de videre gående uddannelser fungere, hvem ved.

Af hensyn til karakterkrav, har der flere god artikler om, hvordan uddannelsessystemet selv ser dette

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6094769/Vore-studerende-er-optaget-af-hvordan-de-sikrer-sig-det-n%C3%A6ste-12-tal-i-stedet-for-hvordan-de-revolutionerer-skolen-eller-verden

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9840272/dyt-dyt-dyt-vi-har-alle-snydt/

Men der skal jo være en måde, at kunne vurdere om den studerende er klar den givende undervisning, Men det er jo også klart at en uddannelse med et optag på 50 om året ikke skal have 100.000 ansøgninger.

Men ud fra et fagligt syn, som IT-infrastruktur specialist, vil jeg blot forholde mig til, at man kunne komme noget at dette til liv, hvis man spurgte IT-specialister til råde, og ikke bare hugge løs på hinanden med synspunkter, der aldrig vil kunne forenes. Men har da også holdninger til andre til :-)

6. september 2017 kl. 15:31
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

@Palle Kjær Laursen Hvad er kildekritik, er det noget man skal benytte internettet til, eller kan man ud fra evt. 20 videoklip, 15 artikel bider stykke noget sammen, der kan give en visning af elevernes forståelse? Eller er det noget man skal have med i eksamen, da det ikke er nødvendigt at dække hele pensum med en opgave? Dette er vel helt og aldeles op til udvikleren af opgaven, dog med den forudsætning, at det er beskrevet i opgave oplægget.

Men i bund og grund er det stadig, at man skal formå, at komme til en konsensus for, hvor grænse går for det pædagogiske og det tekniske muligt, når man udfærdiger en opgave, således at man ikke løber ind i disse problemer. Her mangler man efter min opfattelse, klart at rådføre sig hos de, som har forstand på rettighedsstyring, Firewall setting, og evt. IIS adgangsopsætning, således man sikre sig, at det er de rigtig der for adgang til de rigtige ressourcer og resten spærres der for

6. september 2017 kl. 15:05
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

Hej Ivo

Det er også derfor der er snyd, med eleverne hovedopgave. Hvor de bestiller udførelsen på nettet. Dette er en helt anden problemstilling, men jeg ved det er ikke kun dem der vil have 12 taller, men også de der hænger i vandskorpen der har tilbøjeligheder til snyd. Er retter, hvis en kan, så spreder det sig hurtigt, for det gør de andre jo.

Vedr. Snyd med der hovedopgave, som de har et par dage til, med alt hvad de kan bruge, så kunne det måske være en lille bump på vejen, hvis man bad dem om at aflevere det oprindelige dokument, da dette indeholder masse af data, såsom hvem der oprindeligt oprettede dokumentet, osv. Så vil man kunne drage konklusioner derud fra

6. september 2017 kl. 13:02
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

Hej Brian Ser den samme problematik. Det var også derfor der kun blev givet adgang til f.eks. Gyldendals ordbog, og selv eksamen opgaverne.

Et tænkt eksempel kunne være, at man gav elever fuldadgang til nettet for at kunne søge oplysninger. Ville det ikke resultere i, at man som censor ikke ville kunne bedømme opgaverne ens, for hvad er udgangspunktet.. har elev nr. 1 fundet en side med de korrekte oplysninger, eller har nr. 2 havnet i et spor af fake propaganda.

Det er absolut premissen for den enkle eksamen der skal sætte baren for kravet til adgangen. Men så længde opgaverne er ens, indeholder ens bilag mm, så er det ens for alle.

Har set opgaver der indholde så meget dat, at det ikke var nødvendigt at søge efter mere, tværtimod, der var ikke tid.

Løsningen efter min mening er klart, at man skal blive bedre til at inddrage både den pædagogiske og den tekniske del, således at man både oplære eleverne i den eksamenskultur der er, og sætter hegn op for unødvendigt trafik.

6. september 2017 kl. 12:54
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

Hej Karoline.

Har arbejdet fra foråret 2009 til efterår 2015 i IT-afdelinge hos en større vestjysk uddannelsesinstutition, hvor jeg var den direkte kontakt person mellem tilsynet i eksamenslokalerne, administration hos gymnasierne og IT-afdelingen. Før det var jeg underviser, dog inden for det erhvervsmæssige område samme sted fra efteråret 2007

Ref. Spørg fagfolk... Når man i medierne høre om der har været et brud på IT-sikkerheden hos det offentlige, eller et større privat selvskab, er medierne hurtigt ude og spørge en masse sikkerhedsfolk om hvor stor trusselen og hvordan det kunne undgået i fremtiden. Dette eksamenssnyd er i samme boldgade. Man giver eleverne adgang til mere end hvad godt er, og håber på at de ikke benytter sig af dette. Men der er ingen der spørg den tredje part her, nemlig de IT-administratorer som sidder midt i det hele, og er skjulte (jo mindre man ser IT, jo mere arbejde de bag kulisse ) Hvis du gik hen og spurgte ministeren, eleverne, der underviser eller andre der kun ser toppen af hele den service det reelt er, så vil man ikke kunne få evt. løsningsmodeller som ikke er i begge ender af spectrat.

Kunne det måske ikke være en ganske glimrende ide, at man spurgte fagfolk om, hvorledes man kunne lave en rettighedstyringsmodel, som kunne implemteres hos alle uddannelsesinstitutioner, folkeskolen, ungdomsuddannelse, universiteter, således, at man sikre sig, at disse har hånd i hanke på deres egen procedure. I disse tider med flere og flere Cloud baserede løsninger, bliver det en nødvendighed, at strukturer dette.

Men vedr. dit spørgsmål om debat formen.

Du har skrevet en kommentar her fordi du måske fandt noget der var interesant for jeres dækning, af problematiken. Det er jo en start på indrage fagfolkene. Men hjælper det, hvis de selvsamme kun bliver en fodnote i den samlede fremvisning... nej det vil stadig være mundhuggeri i mellem elev og ministeren...

Og som gammel underviser kender jeg også til elevernes, til tider, manglende forståelse for, hvorfor man gør tingene på bestemte måder Har endda oplevet elever der mente, at de absolut var mere kompetente til at vide, hvad der krævers af dem for at bestå de endelige eksamener 3 årud i fremtiden, end de underviser, da har ført elever igennem i årtier. Hvilket reelt kunne tilside sattes med, at give dem studenterhuen fra dag er, og kræver mødepligt de næste 3 år

6. september 2017 kl. 12:16
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

Lige lidt ekstra input

Jeg har på fornemmelsen, at denne debat er blevet skruet forkert sammen, da det kun er eleverne og politikerne der bliver spurgt. Ingen af disse vil nogensinde nå hinanden, da de har fuldstændigt forskellige indgangsvinkel til problematiken. Elever føler sig presset, fordi de bliver usikker på deres egen formåen. Politikerne bliver kantede, fordi de ikke ved, hvordan opgaverne er sat sammen, og derfor sammenligner det med det de kender.

Hver eneste år kommer dette dilemma op, og kunne man kun have hovederysten tilovers for den manglende iver til at løs, eller blot undersøge om nogen havde lavet noget der virker

6. september 2017 kl. 10:32
Fjernelse af internetadgang til eksaminer møder skarp kritik

Nu har jeg arbejdet i flere år hos en uddannelsesinstuition (gør dog ikke mere), som har uddannelse i en bred palette. Herunder teknisk og handelsgymnasier.

Her havde en dygtig kollega udviklet et system, som sikrede os, at det kun var de nødvendige sider, herunder ordbog.gyldendal.dk der var adgang til. Dette var styret ud fra, hvilket klasse (AD-gruppe) den enkle elev var tilknytte, så når eleverne kom til eksamenslokalet, var internet adgangen for deltagerne lukket, så når de prøvede at logge på netværket via WEB-autentifikation, blev de mødt af en meddelelse om at de ikke ville få forbindelse før ved eksamensstart. Hvis de så loggede på igen derefter ville de kun se den side, som indholdt links til eksamensopgave, som var placeret på et lukket netværksshare, hvor URL var så opskyr, at ingen ville kunne finden den ved tilfældigheder. Når eksamen såre overstået, vil forbindelsen til eksamen materialet blive lukket igen.

Kort og godt, uddannelsesinstutionerne kan via et samarbejde mellem deres IT-afdelinger og gymnasiernes administration, sagtens styre, hvad og hvornår eleverne har adgang. Normalt er opgaver også lavet således, at de artikler, grafer, videoer , mm, som skal benytte, er lagt på den DVD, eller USB stik eleven får udleveret.

Vedr. Elevernes egne noter, så vil disse ganske ofte ligge lokalt på deres computer, da f.eks. OneDrive automatisk laver en chashed version, til offline brug. Ellers er dette en opgave for underviserens, at lære eleverne om dette, således det er deres eget ansvar, at have dette på plads, ligesom det er elevens eget ansvar, at deres computer er opdateret, de rigtige programmer installeret, og de fungere til eksamen

Ja der nogen der stadig kan snyde, ved at benytte mobiltnetværk, men hvis man også her indføre procedure, så som alle mobiltelefoner skal være afleveret slukket, og man blot engang imellem går rundt med en telefon, kan man finde de som prøver at snyde på denne måde (har taget flere på denne måde, da de ofte kalder deres netværk ved eget navn)

6. september 2017 kl. 10:11