Twan Manders

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Forskellige regler for letbaner og sundhedsdata

Man fristes til at se på letbanen i Århus hvor toget først måtte køre når alle sikkerhedsgodkendelser var i orden og så Sundhedsplatformen hvor det åbenbart er helt i orden at sikkerheden ikke er godkendt, ikke engang af den myndighed der anvender systemet. SP toget burde ikke have haft lov til ...

Re: underernæret hum.

FB er et godt eksempel på hvor galt det kan gå når der ikke er kontrol med hvem der anvender data. Her er det godt at GDPR stiller krav om at data skal kunne slettes hvis brugeren ønsker det. Data på FB er jo næppe samfundsrelevant. Man kan også lade være med at være på FB heldigvis. Jeg tror i...

Re: Erhvervsudvalg

kommerciel forskning Med kommercialisering i det her tilfælde mener jeg at man kan "sælge" sine data mod at få penge for det. Det synes jeg ikke er en god idé, uanset om det er til privat eller offentlig brug. Det ville også gøre mange slags data ubrugelige, fordi det ikke længere er...

Re: Erhvervsudvalg

Uanset hvor m Anne Marie Krogsbøll .. vi er bestemt ikke enige når det gælder princippet om at "data ejes af den enkelte" og/eller "data må kun anvendes hvis der er givet samtykke". Forstår heller ikke du synes at det skal være sådan fordi det ville medføre en...

Re: Hvis man lever op til den nye dataforordning...

Det er efter min mening ikke nok at leve op til dataforordningen. Den gør egentlig ikke meget andet end at kræve at processer beskrives, at databrud skal meldes og at man kan få en bøde hvis man ikke gør de ting. På mange måder er persondataloven og sundhedsdataloven langt bedre til at sikre bor...

Erhvervsudvalg

Dette er ikke et etisk udvalg men et udvalg sammensat for at fremme erhvervsinteresser. Hverken filosoffer eller sundhedsfarlige er en del af udvalget. Etik = Erhvervsinteresser åbenbart for ministeren. Rystende. Heller ikke den juridiske vinkel er tilgodeset i udvalget. Lovgivningen på området ...
Kommentar til Styrelse nægter at slette ulovligt indsamlet trivselsdata

Re: Papir

https://www.emu.dk/sites/default/files/Sp%C3%B8rgeskema%20til%20trivsels... Det er de 40 spørgsmål fra 4-9 klasse .. og jeg mener ikke at der er noget der kan pege på det enkelte barn. Der spørges ikke engang om man er dreng eller pige. Men nu er metadata jo de data som ikke står i selve spørg...
Kommentar til Ekspertudvalg skal udtænke nationale regler for dataetik

Re: Et nationalt, standardiseret undersøgelsesdesign

en profilering af danske børn og unge, som ingen steder hører hjemme. Slet ikke i et demokrati. Jeg forstår ikke hvordan det kan være etisk, moralsk eller lovgivningsmæssigt forsvarligt Hvorfor mener du at en profilering af børn og unge ikke hører hjemme i et demokrati? Hvorfor er det et...
Kommentar til Styrelse nægter at slette ulovligt indsamlet trivselsdata

Re: hvor kommer det fra?

Tak for artiklen Anne-Marie Krogsbøll .. Det er slet ikke i orden at det er sket. Det viser også at der er behov for en langt bedre og strammere regelgivning på området. Alt for mange ansatte kender ikke lovgivningen og bestemmelserne der findes på området. Data indsamlet til forskning må/skal ...
Kommentar til Styrelse nægter at slette ulovligt indsamlet trivselsdata

Re: Papir

Jeg er også lidt i tvivl hvad oplysningerne skal bruges til når de er på papir. Det fremgår ikke tydelig af den redegørelse forældrene har fået. Jeg vil mene at de indgår i skolens / kommunens/ landets samlede vurdering. Altså på et højere aggregeringsniveau end klassens.
Kommentar til Styrelse nægter at slette ulovligt indsamlet trivselsdata

Re: Papir

Selv uden navn på, så er der tilstrækkeligt med metadata i undersøgelsen til den reelt ikke er spor anonym. Jeg er ved at kigge rimelig meget på den her undersøgelse fordi mit barn skal til at udfylde undersøgelsen og jeg er i tvivl om der er nogle brister. Men når du siger at der er tilstr...
Kommentar til Styrelse nægter at slette ulovligt indsamlet trivselsdata

hvor kommer det fra?

" data ..... bliver i visse tilfælde brugt til sagsbehandling i de enkelte kommuner" Magnus Boye: hvor har du den oplysning fra? Hvis det er rigtig ville jo ingen forældre lade sit barn deltage.
Kommentar til Ekspertudvalg skal udtænke nationale regler for dataetik

Der er ikke brug for retningslinier, der er brug for entydighe

Der er på dette område ikke brug for uforpligtende retningslinier, men en klar og entydig sammentænkning af de forskellige lovgivninger der findes på området. Persondatalov, Sundhedslov, GDPR osv. Ofte er disse love for vage og kan tolkes forskellige, specielt når forskellige love skal anvendes ...

Biler uden motor laver færre ulykker

Det er vel som at sige at når man ikke kører bil laver man heller ikke ulykker og derfor er det bedst for alle at man ikke kører nogle steder. Måske bruges man ikke ITIL i SP alligevel?
Kommentar til Overlæge: Sundhedsplatformen årsag til daglige graverende fejl

Det er jo derfor SP er grundlæggende en fejl

"og at det mest handler om, at nogle læger anvender Sundhedsplatformen forkert" Systemer udviklet de sidste 10-15 år bør slet ikke kunne anvendes forkert. ET grundlæggende problem med SP (en af problemerne) er netop at der er for mange muligheder for at det bliver anvendt forkert. Der...

Selvfølgelig skal data deles, fordi befolkningen gerne vil

https://www.computerworld.dk/art/237913/stor-undersoegelse-konkluderer-d... https://itb.dk/news/offentlig-digitalisering/danskerne-deler-gerne-deres...
Kommentar til Sundhedsplatformen sender ikke-anonymiseret sundhedsdata til USA

Re: SP Bashing

Man kunne ønske sig at de sundhedsdata forskrækkede kommentatorer på Version2 engang imellem stillede sig spørgsmålet hvordan patientsikkerheden ville være hvis der ikke var adgang til patienternes data. Både set fra den enkelte patient samt fra et samfundsmæssigt synspunkt. Heldigvis har vi et s...
Kommentar til Sundhedsplatformen sender ikke-anonymiseret sundhedsdata til USA

SP Bashing

Synes artiklen er udtryk for SP bashing fra Version2's side. Der er intet ulovligt i den praksis som SP har med udveksling af data til systemvedligeholdelse mv. men det insinueres kraftigt af artiklen at der er noget som ikke er i orden. Som om SP er det eneste system i DK der har data placeret ...

Re: Pseudonomiserede = smoke and mirrors, ikke sikkerhed

Der er en del begrebsforvirring i den her debat om databehandling. Det skyldes for det meste at debatten føres an af personer som aldrig har været i nærheden af en databehandling selv. Har selv arbejdet med databehandling i mange år. Det kan give god mening at anvende rådata. Specielt big data a...

Re: Ulovlig datahåndtering

"Imidlertid oplyses de danske borgere ikke om overførslerne til udlandet og og netop det hemmelige element mener Catrine Søndergaard Byrne, der projektleder hos Data Ethics og advokat hos Labora Legal, rummer nogle kritiske aspeker" Der er intet hemmeligt i det her. Hvad forestiller man...