Per Christensen

Hvordan gransker man et kuldsejlet projekt?

"Der var gigantiske fejl på POLSAG i alle lejre". Dette er jo interessant nok, og Søren Lauesen dissekerer så projektet og påpeger f.eks. at skærmbillede designprocessen ikke blev lavet på en hensigtsmæssig måde. Denne viden løser bare ikke noget som helst. Vi ser disse projektet igen og igen.

Svaret ligger i hvordan projektet kom frem til at gennemføre designprocessen på "den forkerte måde".

Var det politik, organiseringen, manglende viden, ligegyldighed, manglende mod eller hvad ?

Havde manden bag den forkert designprocessen bare mest gennemslagskraft ?

Det er her nøglen til at undgå gentagelser ligger.

19. maj 2017 kl. 11:52
EFI-afløser til 1,1 mia. på vej: Stor del af beløbet skal gå til systemudvikling

Er du sikker på EFI omfattede en diskussion af beløbet ? når noget går til inddrivelse via fogeden lige det fast at der er tale om skyldig gæld. Fogden tager jo ikke stilling til hvorfor, hvad og hvor meget jeg skylder, han panter bare. Den anden diskussion sker inden, ved de almindelige domstole, ikke i fogedretten. Den første del er ikke omfattet af EFI. EFI var på nogle måder et ret simpelt system, hvor man via nogle simple XML filer kunne lægge en gæld ind. Hvis man skal overdrage diskussionen af gælden skal hele det juridiske grundlag jo med til SKAT. Visse typer af gæld f.eks. en veksel kan ikke anfægtes, den accepterer fogeden direkte. Det var derfor vigtigt at det man sendte til EFI var 100% korrekt og gælden var afgjort, inddrivelsen gik jo direkte i gang.

18. maj 2017 kl. 23:05